חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:36 כ"ב באייר התשפ"ד, 30/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

כולו זכאי
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1076 - כל המדורים ברצף
אנחנו יכולים להשתנות
ספרים
להשתמש ב'מקל נועם'
צדק צדק תרדוף
אימת הרב
הגנב והרב
כולו זכאי
אי-אפשר לרמות
שוטרים תיתן לך
טפילים בדגים מעובדים

ידוע מאמרו של רבי יוחנן (סנהדרין צח,א): "אין בן-דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב". משמעות הדברים הפשוטה היא, שהמשיח יגיע דווקא באחד משני המצבים הקיצוניים – או כאשר הטוב יגיע לשיאו, או כאשר הרע יגיע לשיאו.

אולם הדברים דורשים בירור. הרי ידוע לנו שהרע לא ייעלם מן העולם אלא לאחר הגאולה, כאשר "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ", ואילו עד אז עדיין יישאר רע בעולם. איך ייתכן אפוא "דור שכולו זכאי"? ומצד שני, איך ייתכן "דור שכולו חייב" – וכי אפשר להעלות על הדעת דור שאין בו כלל לומדי תורה ומקיימי מצוות?

שתי אפשרויות

המהרש"א (סנהדרין שם) מסביר, ששתי האפשרויות הללו מקבילות למעשה לשתי אפשרויות הגאולה שהוזכרו קודם לכן בגמרא (צז,ב). רבי אליעזר אומר: "אם ישראל עושין תשובה – נגאלין". זה "כולו זכאי" – עם-ישראל עושה תשובה מעצמו, נהיה "זכאי", וזוכה מיד לגאולה. רבי יהושע אומר, שאם עם-ישראל לא יעשה תשובה מעצמו, "הקב"ה מעמיד להן מלך שגזֵרותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה". זה "כולו חייב" – עם-ישראל מצד עצמו שרוי בשפל המדרגה, והקב"ה מאלץ אותו לשוב אליו ולהיות ראוי לגאולה.

המהר"ל מפראג ('נצח-ישראל' פרק לט) מסביר בדרך מעמיקה יותר את משמעות מאמרו של רבי יוחנן. ביאת המשיח היא מציאות חדשה ושלמות חדשה בעולם. על-כן אין היא יכולה לבוא כאשר העולם נמצא במצבו הרגיל, אלא רק באחת משתי האפשרויות: או שהדור נהיה "דור זכאי", שהגיע אל פסגת השלמות ובכך נעשה ראוי להתגלות החדשה של המשיח; או שהוא נהיה "דור חייב", שהידרדר לשפל התחתון ביותר, לריקנות מוחלטת, דבר המאפשר לבנות על קרקע נקייה את העולם החדש של ימות המשיח.

תורת החסידות (מאמרי אדה"ז הקצרים, עמ' תג) מסבירה, שהגאולה באה כאשר הושלמה העבודה של בירור הטוב מהרע. עבודתנו היא להפריד את הרע שהתערבב בטוב ולהציב גבולות ברורים ביניהם. כל עוד הטוב והרע מעורבבים זה בזה – אין הגאולה יכולה לבוא. היא תבוא באחת משתי האפשרויות: או שהטוב ידחה לגמרי את הרע ("דור זכאי"), או שהרע יגבר וישתלט על הטוב ("דור חייב"), ואז יאבידו הקב"ה כליל.

לא יהיה "כולו חייב"

אך אם זה יהיה דור חייב, באיזו זכות תבוא הגאולה? על כך מביאה הגמרא את הפסוק (ישעיה נט,טז) "וירא כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע, ותושע לו זרועו". כלומר, כשהקב"ה יראה שאין לעם-ישראל זכות משלו, יגאל אותו למענו.

הרד"ק (שם) מסביר, שמצב זה יהיה רק בראשית הגאולה. ייתכן מצב ש"לא ישובו בתשובה עד שיראו תחילת הישועה", אבל לאחר שייראו סימני הגאולה – "רוב ישראל ישובו בתשובה". הרד"ק גם אומר, שלא ייתכן דור שכולו חייב – "לא ייתכן שלא יהיה איש ואנשים בישראל צדיקים וטובים שיהיו ראויים לגאולה", אלא הכוונה היא לכללות הדור.

אמרו כמה מצדיקי הדורות האחרונים, שלא יניחו בשום פנים ואופן שיהיה "דור שכולו חייב". אבל אם כך, הרי הברירה היא "דור שכולו זכאי", ואיך זה ייתכן נוכח השפל של הדורות האחרונים? אך מתברר שדווקא משום שמדובר בדור יתום, שבו יש קשיים וניסיונות כבדים כל-כך, קל להחשיבו "דור זכאי". וכך כותב הרב משינאווא ('דברי יחזקאל' על מסכת ר"ה דף יז): "עתה, בעוונינו הרבים, בעקבתא דמשיחא... חשוב ויקר בעיני הקב"ה התורה והתפילה שלנו יותר מבדורות הראשונים".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)