חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:51 זריחה: 5:37 כ"ו בסיון התשפ"ב, 25/6/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הצימאון לגאולה
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1066 - כל המדורים ברצף
יש המפחדים ויש המאמינים
יש חדש
החלה מבטלת עבודה זרה
ארץ-ישראל
דמעות שלא במקומן
"תסגרו אחד, נפתח עשרות"
הצימאון לגאולה
צער על יהודי
הפולני שמר על ספר-התורה
טלית לחזן

כל גדולי הדורות האחרונים מאוחדים בדעה, שבואו של המשיח קרוב מאוד. על-פי כל הסימנים שנראים בעולם, ברור שהמשיח עומד לבוא עכשיו, בדורנו. אולם כאשר מביטים בדמותו של הדור, קשה לעכל שזה הדור שיזכה לקבל את פניו של משיח-צדקנו. היו דורות של צדיקים וקדושים, דורות של יהודים יראי-שמים ועובדי-ה' – והם לא זכו לכך. דווקא בני דורנו, שהכול יודעים את שפל מצבו, דווקא הם יזכו לגאולה?!

אמנם אין זה דור של אפיקורסים להכעיס, כפי שהיה דור ה'משכילים' והדור שאחריו, שידעו את ריבונם והתכוונו למרוד בו. הדור שלנו הוא סתם דור של 'תינוקות שנשבו'. אבל בפועל, מדובר בדור עזוב, שנתרחק מצור-מחצבתו. בפועל, כשהמשיח בא היום ומקבץ את כל נידחי ישראל, רוב היהודים שיאסוף מקצווי תבל יהיו בגדר 'אובדים' ו'נידחים'. דווקא אליהם הוא יבוא?!

מי יאסוף את הנידחים

האמת היא, שהדבר אינו צריך להפתיענו. הלוא כך נאמר במפורש: "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר-הקודש בירושלים" (ישעיה כז,יג). מכאן, שבדיוק זה עניינו של המשיח – הוא מופיע דווקא במציאות שבה המוני יהודים הם בבחינת 'אובדים' ו'נידחים', והוא מקבץ אותם ומביאם להשתחוות לה'.

מובן שאין זה מקרי, אלא יש בזה כוונה עליונה עמוקה. המהר"ל (נצח-ישראל פרק לב) מסביר, שיש שתי צורות של צמיחה והתחדשות: יש דברים שצומחים דווקא מתוך המצב הקודם, תוך הליכה והתעלות הדרגתית למצב החדש. אולם כאשר צריכה להתחולל "הוויה חדשה", התהוות חדשה לגמרי, אין היא יכולה לצמוח מתוך המציאות הקודמת, אלא צריך להתקיים תהליך של "הפסד הוויה ראשונה", כלומר, הרס המצב הישן ויצירת חלל ריק, שלתוכו פורצת המציאות החדשה.

כך גם הגאולה, הואיל והיא מציאות חדשה לגמרי, אי-אפשר להגיע אליה בתהליך הדרגתי, מתוך המצב הקיים, אלא דווקא על-ידי ירידה גדולה, שהורסת את המצב הקיים ויוצרת חלל ריק, ואז באה הגאולה וממלאה את הריקוּת הזאת. בדרך זו מהווה דווקא הריקות כעין קרקע נקייה לקליטת אור הגאולה.

תשוקה לה' עצמו

הרבי מליובאוויטש מוסיף היבט נוסף, על-פי תורת הבעש"ט על הפסוק "תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו". הבעש"ט מבאר, שיש מעלה מיוחדת בתפילת העני, שבגלל שיברון-ליבו תפילתו היא "לפני ה'" – להיות דבוק עם ה' ממש – ולכן תפילתו מתקבלת יותר.

זו מעלתם של ה'אובדים' וה'נידחים', שדווקא על-ידם יהיה גילוי המשיח ביתר שאת וביתר עוז: יהודים הקרובים לעבודת ה' ולתורתו, כאשר הם מבקשים את גילוי מלכותו יתברך, הם מתכוונים לדברים חלקיים, כמו יותר התעוררות בתפילה, יותר התלהבות בלימוד התורה, יותר דבקות בקיום המצוות, וכדומה. אבל אותם 'אובדים' ו'נידחים', כאשר ה'שופר גדול' של משיח מעורר את נשמתם, אינם מבקשים 'מדרגות' אלה או אחרות, אלא את הקב"ה עצמו – "לפני ה' ישפוך שיחו". דווקא משום שהם נתונים בתכלית ה'מיצר' ("מן המיצר"), הם מעוררים את הגילוי הגדול ביותר של ה'מרחב' ("ענני במרחב י-ה").

ומה יהיה על היהודים עובדי-ה'? אומר הרבי, שגם הם יכולים לזכות לגילוי ה'שופר גדול', על-ידי תחושת ההתבטלות – שירגישו את עצמם בבחינת 'אובדים' ו'נידחים' לגבי הרוממות האין-סופית של הקב"ה. ההתבטלות הזאת היא הכלי לקבלת הגילוי העצום של משיח-צדקנו (ראה ספר המאמרים מלוקט כרך ו, עמ' ו).


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)