חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:51 זריחה: 5:58 י"ב בחשון התשפ"א, 30/10/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

גדולה צדקה שמקרבת הגאולה
דרכי החסידות

מדורים נוספים
התקשרות 671 - כל המדורים ברצף
בכל יהודי יש אור אלוקי; העבודה היא לגלות אור זה
ביכולתו של כל יהודי להדליק מנורת זהב כולה
חוב גמור להתעסק בהצלת נפשות רוחנית
מידת הענווה
פרשת בהעלותך
"הוו זהירין ברשות"
מלחמת הנשמה על הגוף
גדולה צדקה שמקרבת הגאולה
הכתרת הצמח צדק לנשיאות חב"ד
הלכות ומנהגי חב"ד

נתינת צדקה בפרסום

יש הטוענים שהסיבה שלא יודעים אודות פעולתם בנתינת הצדקה, היא – מכיוון שהנהגתם היא באופן של "הצנע לכת עם אלוקיך".

והמענה לזה: ההנהגה ד"הצנע לכת עם אלוקיך" היא אמנם מעלה גדולה ביותר . . אבל אף-על-פי-כן, מכיוון שאלו הנמצאים סביבו עלולים לחשוב שאינו נותן לצדקה, וילמדו ממנו כו' . . לכן בהכרח לתת צדקה באופן גלוי ומפורסם, כדי שממנו יראו וכן יעשו, ומטעם זה "מצווה לפרסם עושי מצווה".

ואם רצונו גם במעלה של "הצנע לכת" – יוכל להוסיף כהנה וכהנה באופן ד"הצנע לכת", מלבד מה שנותן בגלוי ובפרסום.

(מהתוועדות פסח שני ה'תשמ"ז. 'תורת- מנחם – התוועדויות' ה'תשמ"ז חלק ג, עמ' 253)

נתינת צדקה בלילה

סיפרתי פעם לכ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר פלוני בן פלוני ראה אותי מפריש לצדקה – מפני סיבה – בלילה, והביע תמיהתו הכי גדולה על עשותי כך, כיוון שבכתבי האריז"ל כתוב אחרת.

ויענני כ"ק מו"ח אדמו"ר – שבטח אותו שתמה תמיהה גדולה כל כך, איננו נותן לצדקה גם ביום.

(אגרות קודש חלק י"ג עמ' 241)

חי להחיות

אאזמו"ר [=כ"ק אדמו"ר מהר"ש] ביאר פעם מאמר, הא דר' אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי [- נותן פרוטה לעני ואחר כך מתפלל], כי הרי התפילה צריכה להיות בחיות, ועל ידי שנותנים צדקה לעני קודם התפילה ומחיים אותו, מיתוסף חיות הרבה בתפילה.

(היום יום ב' כסלו)

אני בצדק אחזה פניך

הרבי הצמח צדק סיפר ל'סבא' [=המהר"ש] – בדידי הוא עובדא:

כשנסעתי מדאבראמיסליא לליובאוויטש [=לאחר הסתלקותו של אדמו"ר הזקן] הייתי במצב רוח מרומם מהקירוב הפנימי של הסבא [=אדמו"ר הזקן], בתקווה שבבואי לליובאוויטש אזכה לראות את הסבא עם פנים מאירות. בתוך כך התעוררו אצלי כמה קושיות בענייני נגלה ובענייני חסידות וסידרתי את העניינים במחשבה.

בהגיעי לליובאוויטש הלכתי מיד אל המקום שעליו סיפר לנו הסבא בנסיעה לליאדי, שבבית הכנסת שעמד שם בו היה לומד. כפי שסיפרתי היה אז המקום ריק לאחרי שריפה שהייתה שם.

כ"ק חותני אדמו"ר האמצעי סיפר על המקום הזה, שלפני חמישים ושבע שנה עשה כ"ק רבינו הגדול את ליובאוויטש למקום מוכשר עבור הנהלת חסידי חב"ד באריכות ימים ושנים ולקיום נצחי עד ביאת משיח צדקנו.

ממאורע זה, שמאז בואו לליובאוויטש, הרבי [=אדמו"ר הזקן] נעלם ממנו – אומר הרבי הצמח צדק – הייתי שבור מאוד ובנמיכות הרוח. הרגשתי שחס ושלום נפלתי מאיגרא רמה לבירא עמיקתא. אני התכוננתי לקירוב פנימי, והנה היה לי כזה ריחוק. הצטערתי מאוד, ופשפשתי במעשי איזה דבר יכול היה לגרום לריחוק זה, בכדי לעשות תשובה ולזכות לראות את פני קדשו של הסבא ולשמוע עניני תורה ועבודה.

יום רביעי כ' אלול הרבי הצמח צדק נכנס לבית הכנסת להתפלל. בדרכו פגש את הבעל-הבית הליובאוויטשאי פינחס, שביקש ממנו גמ"ח שלוש רובל כסף, כדי שיוכל לקנות משהו בשוק ולמכור, ומזה יהיה לו עבור הוצאות שבת. אמר לו הרבי הצמח צדק שיכנס אליו הביתה אחר התפילה וייתן לו.

כשהרבי הצמח צדק הכין עצמו לתפילה והניח את הטלית על הכתף, נזכר בר' פינחס שאמר לו שהיום הוא יום השוק – השוק מתחיל מוקדם ובוודאי צריך פינחס את הכסף מיד. הוריד הצמח צדק את הטלית, הלך לביתו לקח חמש רובל כסף ונתן לפינחס כדי שיוכל לסחור במשהו ולהרוויח.

כשחזר הרבי הצ"צ למניין לעמוד להתפלל, התגלה אליו אדמו"ר הזקן ופתר לו את כל הספקות, ופני קודשו האירו.

(ספר השיחות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, קיץ ה'ש"ת עמ' 98)


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)