חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:17 זריחה: 6:01 ט"ז בניסן התשפ"ד, 24/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

אמירת 'ושמרו' בליל שבת
פינת ההלכה והמנהג


מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1061 - כל המדורים ברצף
מי מפחד מפנימיות התורה
יש חדש
למצוא את עצם נקודת החיוּת
גדולים וקטנים
לא שינה מדיבורו
להציל מהרשימה
תכלית העבודה
פרד"ס בסוד
ההבטחה שעודדה את הלבבות
אמירת 'ושמרו' בליל שבת

שאלה: יש קהילות שבהן נהוג לומר את פסוקי 'ושמרו' לאחר ברכת 'השכיבנו' בתפילת ערבית של שבת, ויש קהילות שאינן אומרות זאת. מדוע?

תשובה: בימי הגאונים הנהיגו לומר לפני תפילת שמונה-עשרה של ערבית בימי החול את פסוקי 'ברוך ה' לעולם', המסתיימים בברכה נוספת. יש אומרים שהטעם לכך הוא, כדי להמתין למאחרים לבוא לתפילה, שלא יישארו לבד בבית-הכנסת, שהיה אז מחוץ לעיר. יש קהילות בחו"ל הנוהגות כך גם בימינו.

ברוב קהילות ישראל, ספרדים ואשכנזים, בארץ ובחו"ל, נוהגים לומר בליל שבת את פסוקי 'ושמרו' בין 'השכיבנו' לחצי-קדיש, "לומר שאם ישמרו שבת – אין צריכין שמירה. והוא גם-כן מעין גאולה, שאם שמרו ישראל שתי שבתות – מיד נגאלין".

בשלושת הרגלים אומרים במקום 'ושמרו' את הפסוק (ויקרא כג,מד) "וידבר משה את מועדי ה'"; בראש-השנה "תקעו בחודש שופר" (תהילים פא,ד); וביום-הכיפורים "כי ביום הזה יכפר" (ויקרא טז,ל). ה'דרישה' מבאר, שזה נחשב "תפילה ארוכה" ואינו נחשב 'הפסק', מכיוון שאלה פסוקי קדושת היום, שהיא העיקר בתפילה.

מנהג חב"ד, כדעת הרשב"ם, הרמב"ן ועוד (וכן מנהג הגר"א), שאין אומרים את כל הנ"ל, מחשש 'הפסק'. ההוראה היא שלא לומר זאת גם כשמתפללים בבית-כנסת שבו נוהגים לומר את הפסוקים, ואף כשעוברים שם לפני התיבה. והוסיף בעל-התניא בסידורו, שלפי מנהג זה אין להפסיק גם בהכרזת 'יעלה ויבוא' בליל ראש-חודש וכדומה (מזכירים זאת בטפיחה על הבימה בלבד).

מקורות: ברכות ד,א תוד"ה אמר. טושו"ע או"ח סי' רסז ונו"כ, שו"ע אדמו"ר הזקן ס"ה-ו וביאור הגר"א שם ומעשה רב אות סז. צמח-צדק, פסקי-דינים או"ח סי' רלו. שערי הל' ומנהג או"ח ח"א סי' קלט. ספר המנהגים-חב"ד עמ' 27. סידור 'צלותא דאברהם' ח"ב עמ' תשפו; אשי ישראל פכ"ח סי"ז ופל"ו סכ"ב;  חקרי מנהגים ח"א עמ' קיג, וש"נ.


 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)