חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:49 זריחה: 5:43 ט"ז בתמוז התש"פ, 8/7/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ספירה של ספק
פינת ההלכה ומנהג


מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג
מדורים נוספים
שיחת השבוע - 1059, כל המדורים ברצף
המדינה היהודית המתכרסמת
יש חדש
החטא החיצוני של האדם השלם
לימוד התורה
"מי אני"
חוזר ושואל
להאמין ולצפות
לשמור את הדיבור
ראש 'ענף סת"ם' בקיבוץ
ספירה של ספק

שאלה: כשיש לאדם ספק אם היום יום שני או שלישי לעומר, למשל – האם הוא יכול לספור מספק את שני הימים?

תשובה: הגדרת פעולת הספירה אמורה להיות – קביעה ודאית של המספר (ומי שספר בשפה שאינו מבין, לדעת הרבה פוסקים לא יצא). על-כן נטען בפוסקים שספירה שאינה ברורה אינה נחשבת 'ספירה' כלל.

לעומת זה, בעל 'המאור' הקשה, מפני מה אין סופרים שתי ספירות בכל יום כמו שעושים שני ימים-טובים מספק? והשיב, שאם באנו לספור כך, תסתיים הספירה השנייה בחג-השבועות עצמו, ויבואו לזלזל בחג שהוא מן התורה. העובדה שלא תירץ שספירה מספק אינה ספירה, מוכיחה שאינו סובר כך.

לדעת ה'יביע אומר' וה'מנחת יצחק': יספור את שתי  הספירות ללא ברכה. כאשר יתברר לו שאחת מהן נכונה, יוכל להוסיף לספור את שאר הימים בברכה.

אולם לדעת הרבי מליובאוויטש אפשר בהחלט לספור במצב כזה, ואפילו לברך על הספירה (פעם אחת, כמובן). הוא מוכיח זאת מהזמן שהיו בית-דין מקדשים את החודש על-פי ראיית הירח. אם נאמר שאי-אפשר לספור שתי ספירות מספק, הרי בכל מקום שלא הגיעו אליו שלוחי-בית-דין (ולכן נהגו שם תמיד יום-טוב שני) לא קיימו את מצוות ספירת העומר כראוי מעולם, וברור שלא בירכו על הספירה, שהרי ביום ט"ז ניסן עדיין חגגו יום-טוב שני מפני הספק ולא יכלו לברך, ואם-כן חסר בדין "תמימות" של כל ימי הספירה! (ואיך לא נזכר דבר תמוה כל-כך בתלמוד?).

לגבי הברכה טענו כמה פוסקים, שהואיל ורק אחת משתי הספירות נכונה, אי-אפשר לברך תחילה, מחשש שהספירה הלא-נכונה תהיה הפסק בין הברכה למצות הספירה. אך על טענה דומה כבר השיבו בעל התניא ועוד פוסקים, שמכיוון שהאדם מתעסק בדבר שבירך עליו, אלא שלא עלתה בידו כהוגן, אין בכך חשש הפסק.

מקורות: בעל המאור סוף פסחים. ברכ"י סי' תפט סק"ד. שו"ע אדמו"ר הזקן שם ס"י וסכ"א. שו"ת יביע אומר ח"ח או"ח סי' מה, מנחת יצחק ח"ח סי' מח, ס' נטעי גבריאל הל' פסח ח"ג פל"ה ס"כ, וש"נ. שערי הל' ומנהג או"ח ח"ב עמ' קמב.


   

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)