חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:12 זריחה: 6:10 ח' בניסן התשפ"ד, 16/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

"(קצת) שמורה לחג הפסח"
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות 662 - כל המדורים ברצף
לבטל גם את ה"חמץ" החבוי, ולזרוק כל מה שמנגד לקדושה
"(קצת) שמורה לחג הפסח"
לוח השבוע

הרבי ממליץ לתלמידים השלוחים לאוסטרליה להמשיך קשר שהוחל עם יהודים שהם פגשו בדרך חזרה לניו-יורק * דו"ח אותנטי על חלוקת מצות-שמורות בירושלים ת"ו, בשנת תשל"ג * שליחות להבאת המצות בשנת תשמ"ג

מאת הרב מרדכי-מנשה לאופר

בחודש אדר שני תשל"ג (איגרות-קודש, כרך כח, עמ' קס) שבה לארה"ב קבוצת התלמידים השלוחים לאוסטרליה שנסעו לשם בשנת תשל"א. בדרכם לניו-יורק דיברו בענייני יהדות עם יהודים שפגשו, ומאוחר יותר דיווחו על כך לרבי.

על מכתבם ציין הרבי בכתב-יד-קודשו:

כדאי לשלוח לכל-אחד-ואחד מהנ"ל גלויית ברכה לחג-הפסח והעיקר: (קצת) שמורה והגדה-של-פסח בתרגום אנגלי ובבקשה שיאכלו הנ"ל [=את המצות] ויקראו בהנ"ל [=בהגדות] בב' לילי פסח.

דו"ח ב'מבצע מצה'

הנה פרק י' – שהוא קטע מ"דו"ח על הנעשה והנשמע בסניף צעירי-אגודת-חב"ד ירושלים ת"ו", שנשלח אל הרבי (על תקופת אדר ב וניסן) בשנת תשל"ג. הקטעים מתייחסים ל'מבצע מצה' ומובאים כאן בלשונם המקורית כפי שנרשמה באותם ימים:

י. מבצע מצה

מבצע מצות התנהל השנה בתנופה מוגברת, וחולקו אלפי מצות, פי שלוש מאשר בשנים הקודמות. המבצע בתכנון מוקדם ע"י מטה מטעם סניף צא"ח בראשות ר' טוביה בלוי, ובהרכב: הנ"ל, ר' יהושע יוזביץ ר' דב וולס, ר' אשר סלומון, וכן ר' חנוך-העניך רפפורט מטעם "מפעל הקליטה לעולי רוסי'". מטעם הסניף פורסמו מודעות בבתי-כנסת אנ"ש בקריאה להשתלב במבצע ולהירשם אצל חברי מטה הסניף כנ"ל.

החלוקה היתה כדלהלן:

1. לכ-200 אישי ציבור ובעלי השפעה וכיו"ב (על-דרך השנים הקודמות, אך יותר מקבלים). כל אחד מהם קיבל – כבכל שנה – שלוש מצות בליווי ה'מכתב הכללי' של אשתקד (השקיות וה'מכתבים הכלליים' הומצאו לנו ע"י ההנהלה ארצית, – וזאת, כמובן, עבור כל חלקי המבצע כולו – אלא כאשר כבר שוכפלו המכתבים כלליים דהשתא, ובינתיים אזלו הקודמים, צורפו המכתבים הללו). חלוקה זו בוצעה על-ידי חוליית פעילים בראשותו של הת' דוד אליעזרי.

2. במרכזי קליטה וריכוזי עולים חדשים, הן מברית-המועצות והן מהמערב, עניין זה בוצע בשיתוף עם שני גורמים נוספים, והם: א. מפעל הקליטה, כנ"ל, מיוחד לגבי עולי רוסיה. ב. חברי את"ה מכפר-חב"ד, יוצאי ארה"ב, שבאו לירושלים ל'מרכז-שליחות', וביקרו במיוחד אצל עולים ממדינות המערב. לעולים מרוסיה צורף חומר ברוסית שהוכן על-ידי 'מפעל הקליטה' ולעולים מהמערב – חומר באנגלית ובשאר השפות – כולל הסברים על  החג והלכותיו ותדרוכי כשרות לפסח.

ואלו הם ריכוזי העולים ומרכזי-הקליטה בהם התקיימה החלוקה (תוך תיאום הגורמים הנ"ל – סניף צא"ח, מפעל הקליטה, ואת"ה, 'מרכז שליחות' – ותוך צירוף החומר המתאים בשפות השונות, כנ"ל):

א. מרכז הקליטה ב"מבשרת ציון"; 80 עולי ארצות מערב וכ-50 מברית-המועצות. ב. מרכז הקליטה בקטמון ט' כ-60 עולי ברית-המועצות וכ-10 עולי מערב. ג. מעון לעולים אקדמאיים רסקו כ-90 עולים, כולם מברית-המועצות. ד. אולפן "עציון" כ-90 עולים ממערב וכ-15 מברית-המועצות. ה."בית גיורא" קריית-היובל כ-30 עולי מערב וכ-10 עולי ברית-המועצות. ו. גבעת-שפירא (הגבעה הצרפתית) בבתים כ-60 עולי ברית-המועצות. ז. רמות-אשכול בבתים כ-130 עולי מערב. ח. רוממה המורחבת – באמצעות חכם רבי יעקב דבראשווילי כ-60 מצות לעולי גרוזיה. ט. גבעת-מרדכי בבתים כ-50 מצות לעולי ברית-המועצות. י. סנהדרייה-המורחבת ורמות-אשכול 10 עולי ברית-המועצות.

השתתפו בחלוקות הנ"ל צוותות שונים: א. חוליה של אנ"ש עולי רוסיה בראשות רח"ה רפפורט. ב. חוליה של את"ה "מרכז-שליחים". ג. חוליה בראשות הת' דוד אליעזרי. ד. חוליה בראשות הת' משה קליין. ה. חוליית בנות ממבקרות "בית חב"ד". ו. קבוצה של אברכי אנ"ש.

3.  חלוקה נוספת היתה בין סטודנטים ואנשי האוניברסיטה. ע"י מר יהודה יעקוביאן ומר דוד ליונס (בגבעת –-רם) וכן באמצעות "בית חב"ד" ופעיליו (במיוחד בהר-הצופים).

4. בבתי חולים ומעונות מגורים, ביוזמת ובארגון הת' ש.ז. מנדלסון והת' מנחם וולפא. ובעזרת ר' י.א. מן שחלק את כל המצות למקומות אלו במכוניתו.

5. בריכוזי עדות המזרח: בקרית-היובל באמצעות ביה"ס ברזיל ע"י ר' נפתלי רוט, במוסררה ע"י הרפ"ל הרצל, בנחלת אחים ע"י ר' אלי-פרץ זילברשטרום, ועוד.

6. לחברי איגוד הצאצאים של אדמו"ר הזקן, משפחות הטעונות קירוב – ביוזמת ובארגון הר"ש הלפרין.

7. באמצעות אנ"ש רבני שכונות – הרז"ד סלונים והר"י רלב"ג, והר' מיכאל הלפרין.

יצויינו תרומות של מצות ע"י הרי"ל סלונים, רג"ה כהן, ר"י אלבום, ור"י מנדלסון. רבים מאנ"ש תרמו כספים, מהם כמה וכמה שתרמו 25 ל"י כל אחד, ויצויין במיוחד מפעל ההתרמה של הת' מנחם וולפא, וכן של הת' שלמה-זלמן מנדלסון והת' יוסף-יצחק סג"ל ועוד (פרטים מלאים – בדו"ח הכספי).

רשימת המתעסקים – כמצו"ב – כוללת: מחלקי מצות, מתרימים, מארגנים, עוזרים טכניים (לאריזת החבילות) וכיו"ב, כל אחד מאלה קיבל את הל"י של כ"ק אדמו"ר שליט"א. חלוקת הל"י היתה, לפי החלטת הסניף והת' ר"י יוזביץ.

שפע ברכות ו'שכר טרחה'

בחודש אדר תשמ"ג שהה הרה"ח ר' שמואל שיחי' לוין (מנחלת-הר-חב"ד) עם רעייתו בבית-חיינו. ביום שבו עמדו לשוב ארצה קיבלו קריאה טלפונית לסור בהקדם לחדר ה'מזכירות' של הרבי. בבואם לשם, נאמר להם כי הרבי בחר לשלוח עמם את המצות שאותן הוא נהג לשגר, בפרוס חג הפסח, לקהילות אנ"ש שבארץ-הקודש. נתבקשו אפוא בני הזוג לבוא מיד אחרי תפילת מנחה לבניין הספרייה (הסמוך ל-770) ושם ימסור להם הרבי את המצות.

בהגיעם לספרייה נעמדו באמצע החדר, מול פני הקודש. לכל אורך המעמד קרנו פני הרבי באור יקרות. תחילה הפריש 'חלה' מהמצות. לאחר מכן מסר לר' שמואל את חבילת המצות ואמר:

"למסור את זה לוועד הרוחני של כפר-חב"ד. תבקש שיחלקו זאת לכולם כדאשתקד, ובהוספה. וגם לתת זאת לצדקה כבכל שנה". באומרו את דבריו האחרונים, העניק הרבי להנ"ל שטר של חמישה שקלים, ושטר נוסף לרעייתו.

אחר-כך ביקש הרבי למסור את שטרות הצדקה שהיה שולח כל שנה לארץ-הקודש. הנ"ל הושיט ידו כדי לקבל את השטרות, ואז אמר הרבי בחיוך רחב: "שגם היא – הרעיה – תיטול חלק בזה!", ומסר את השטרות לאשת הנ"ל. כמה מאות שטרות (של חמישה שקלים) במעטפה חומה גדולה.

לאחר מכן הוסיף הרבי ומסר להם ביד שני 'מכתבים כלליים' לראש-חודש ניסן, והורה להם ללמוד זאת יחדיו, במהלך טיסתם לארץ. לסיום בירכם הרבי: "שיהיה חג פסח כשר ושמח, וכל ההכנות – בשעה טובה ומוצלחת".

הרה"ח ר' שמואל שיחי' לוין השתוקק לבקש את ברכת הרבי לילדים, אך בטרם פצה את פיו, פנה אליו הרבי ובחיוך אבהי רחב, אמר: "ונשמע בשורות טובות תמיד כל הימים". אחר-כך הוסיף ואיחל: "ושתהיה שנת גאולה, במהרה בימינו ממש. פאָרט געזונטערהייט, ושיהיה חג פסח כשר ושמח". אז יצאו בני הזוג מהספרייה.

לקראת ערב חג הפסח הגיעה הוראה מהרבי לתת להם (למשפחת לוין) מצות שלמות לליל-הסדר בתור "שכר טירחא".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)