חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:22 כ"ד בכסליו התשפ"ב, 28/11/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

'יחידות'
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות 657 - כל המדורים ברצף
זה הזמן להתחזק בכל העניינים ד"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
'יחידות'
פרשת תרומה
"כאילו הם עוסקין בבניין הבית"
לוח השבוע

"עניתי ברור על שאלותיו בה'יחידות הכללית'", כותב הרבי לפלוני שלאחר שנכח ב'יחידות כללית' שטח בכתובים שורה של שאלות * בעיצומו של אחד מביקורי שז"ר אצל הרבי הודיע הרבי כי "עתה מתחילה 'יחידות'..." וכל הנוכחים יצאו מהחדר * צרור 'יחידויות' בנושאי כלל ופרט

מאת הרב מרדכי-מנשה לאופר

ב'יחידות' של האברך ר' יוסף-שמואל גולדשטיין (ז"ל) – מהאברכים הראשונים שהתיישבו על-פי ההוראה בצפת – שהתקיימה בחודש סיוון תשל"ה, שאל הרבי (לאור מה שנכתב בפ"נ) בנוגע לשושנה-רייזל תחי', שהיא בת שנתיים וחצי ומדליקה נרות שבת קודש, בינתיים בלי ברכה, למה מדליקה בלי ברכה?

לאחר מכן הוסיף הרבי ושאל: היא כבר אומרת שמע ישראל?

י.ש.ג: לא כל-כך טוב.

כ"ק אדמו"ר: שתעשה ברכה, מכיוון שעושים ברכה. וכן תאמר שמע-ישראל בבוקר ובערב. ותברך כל פעם בהדלקת נרות, ושיהיו לה חיים מאירים. ומכיוון שאתה חוזר לארץ-הקודש אחרי שבת-מברכים תמוז, ביום ראשון – תשלח אפוא מכתב-דחוף ובו תבקש שכבר בהדלקת נרות שבת דערב שבת זה תדליק עם ברכה.

הרבי הוציא 8 דולרים. הראשון עבור שושנה שמדליקה נרות. 3 עבור ר. שתעניקם לאלו שיקבלו על-עצמן להדליק, ואחד עבורה. 3 דולרים מיועדים לעריכת התוועדות בצפת, ולהסעיר ("אויפשטורמען") הן בלימוד הנגלה הן בחסידות. והנה (הדולר ה-8?) עבור הקובץ. ובקשר לקובץ חידושי תורה שדובר שיוציאו לאור – אברכי הכולל בכולל צמח צדק די"ב תמוז – כבר שולמו ההוצאות.

סע לשלום ונשמע בשורות טובות.

ברכות לקראת החתונה

ביום א' כ"א בשבט תשל"ב נכנסו חתן וכלה – טרם חתונתם – ל'יחידות' והרבי בירכם:

תסיימו את ההכנות שלקראת החתונה בשעה טובה. החתונה תהיה בשעה טובה ומוצלחת, באופן שעל-פי תורה. תפיצו "נר מצוה ותורה אור" בסביבתכם – אזי יאיר הקב"ה וישפיע חמימות אצלכם בגשמיות וברוחניות. ויהיה בניין עדי עד בדור ישרים יבורך, בבנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוותיה. ושישמעו מכם בשורות טובות.

ברכות והוראות ליום הולדת

בליל שישי כ"ד בתמוז תשכ"ט – 'יחידות' של תמים לקראת יום הולדתו:

ובנוגע יום הולדת – תקבל עלייה לתורה בשבת (יום הולדתך?) ותיתן צדקה בערב שבת, ותוסיף בשיעורים (דתורה) בשבת.

והקב"ה יצליחך בכל הענינים אודותם כותב אתה כאן, והקב"ה יעניק לך שנה של הצלחה לשנה הבאה בעניינים הכלליים ובעניינים הפרטיים...

והנה 'יחידות' נוספת של אותו תמים משנה אחרת:

בנוגע יום הולדת – האם קיבלת עלייה בשבת שעברה?

לאחר שהלה ענה בחיוב, הוסיף הרבי:

תן צדקה מחר לפני (תפילת) שחרית ולפני (תפילת) מנחה, ותלמד שיעור נוסף בנגלה ודא"ח.

והקב"ה יעניק לך שנת הצלחה בלימוד הנגלה וחסידות וקיום המצוות בהידור, ותהיה לך הצלחה רבה בשליחות [=המרכז לעניני חינוך].

מפניני ה'יחידות' של שז"ר בתשכ"ו

בעת ביקור מר שז"ר אצל הרבי, בחודש מנחם-אב תשכ"ו (ראה על הביקור בספר 'נשיא וחסיד'), נכנסו הרבי ומר שז"ר ומלוויו לחדרו של הרבי. התפתחה שיחה ואחרי כמחצית השעה אמר הרבי לפתע: "איצטער הויבט זיך אָן יחידות" [=עכשיו מתחילה היחידות]. כל הנוכחים הבינו ויצאו...

מאוחר יותר גילה שז"ר וסיפר כי בין השאר אמר לרבי שלדעתו יש להקים עבור הרבי בית בכפר-חב"ד ב', בית מיוחד שמתאים לרבי, על דרך הנאמר בשמואל הנביא "הרמתה כי שם ביתו". הרבי לא הגיב רק חייך (שז"ר סיפר אחר-כך "חיוך כזה כמו של הרבי"). עברו מנושא לנושא עד שלפתע נכנס מר הרמן ואמר: ממתינים כאן בחוץ כמאתיים שוטרים לכבודו של האורח, הם נשלחו לזמן מוגבל ומוכרחים לשחררם. הרבי הגיב: "עוד חצי שעה".

כשהסתיימה מחצית השעה אמר הרבי לשז"ר: בשאר הנושאים נבוא בכתובים. ביציאה ליווהו הרבי עד סוף המדרגות (כשסיפר זאת לאחר מכן שז"ר הפטיר: "יותר מזה – אין הרבי מלווה").

יחידות שכולה תורה והלכה

כשיצא המגיד הירושלמי ר' שלום שבדרון מה'יחידות' שהתקיימה ביום א', כ"ב בסיוון תשל"ה, ונמשכה כ-45 דקות, סירב לספר על תוכנה.

מקורביו שנלוו אליו ניאותו לספר רק כי עיקר ה'יחידות' עסקה בנושאים תורניים. בין השאר התעניין הרבי בטעמי ההבדלים שבין ירושלים לתל-אביב בעניין נשיאת-כפיים.

עידוד פרסום תורני בעיתון יהודי

בחודש תמוז תשמ"ב נכנס הרב יהודה-אריה סטאון ל'יחידות' והרבי אמר לו:

מכיוון שאתה מפרסם מאמרים ב"ג'ואיש פרעס" מהראוי שתוציא-לאור ספר לקראת ראש-השנה, מכיוון שרבנים מחפשים דרשות חדשות.

ההתחלה היתה עוד בבחרותו, ב'יחידות' בליל יום ראשון, כ"ב בתמוז תש"ל – כשהרבי התייחס לעובדה שהלה כתב בפתק שהחל לפרסם טור קבוע ובו חידושי-תורה (מלוקט משיחות הקודש ומתורת החסידות), מקבל תגובות מהקוראים, ומבקש ברכה להצלחה בתחום זה ו"שיגרום כבוד לשם ליובאוויטש ושיתקבלו אצל הקוראים באופן הראוי".

הרבי התייחס לכך ואמר:

...מה שהנך כותב בנוגע ל"ג'ואיש פרעס", הרי זה דבר נכון, ותמשיך בכך.

תצליח בלימוד התורה וקיום המצוות, ושתהיה לך הצלחה בהסתדרות טובה (בכל העניינים), ותישא חן בעיני אלוקים ואדם...

במשך השנים התייחס הרבי לטור זה בעיתון, העיר הערות וכו'.

ה'יחידות' של ראש אגף המודיעין בצה"ל

בי"א בניסן תש"ל (איגרות-קודש, כרך כו, עמ' שסז-ח) שיגר הרבי איגרת "לכבוד מר אהרן שי' יריב" ששימש ראש אגף המודיעין בצה"ל באותה תקופה וביקר זמן מה אצל הרבי ב'יחידות'.

הרבי כותב לו בין השאר:

למותר להדגיש החשיבות המיוחדת שאני מייחס לביקורו של מר, בצירוף נתינת תודה שעיכב נסיעתו בשביל פגישה זו... ונתרשמתי ביחוד מעומק ההתעניינות וכו'...

בי"ט באדר ב' תש"ל מסר הרב אפרים וולף דיווח להרב חדקוב ("בהמשך לשיחה הטלפונית מאתמול שפרטיה היו"). משיחה זו ניתן ללמוד על התיאום וההכנות שקדמו ל'יחידות' זו של מר יריב אצל הרבי.

"כאילו דיבר איתי"...

באחת השנים ביקש מישהו להיכנס לרבי ל'יחידות', בתקופה שהרבי לא קיבל ליחידות. על כך ענה הרבי:

מכ[מה] וכ[מה] שנים שאין בזמן זה קבלת אנשים. ואם יהרסו המנהג לקבל אחד – מוכרח לקבל כל שאר המבקשים זה.

ולכן ה[רי] ז[ה] כאילו דיבר אתי, ויציינו השמות ואזכיר ע[ל] הצ[יון].

"לפלא הכי גדול"

לאחר שהופסקה (כמעט) כליל ה'יחידות' במתכונת הפרטית, כתב הרבי לאחד שהתלונן על כך שאין הוא זוכה ליחידות:

מהיר

לפלא הכי גדול כתבו ע[ל] ד[בר] שאין עתה "יחידות" לכ[ל] א[חד] וא[חד] בפ[ני] ע[צמו] –

שכנראה אינו יודע (או שלא הגיעו – ראה לקו[טי] ת[ורה] ר[יש] פ[רשת] שמיני)) המדובר וכמה פעמים ע[ל] ד[בר] גודל המעלה דהיחידות הכללית ובבי[ת] הכנ[סת] ובבית המדרש וכו'.

יתירה מזאת, אנו מוצאים בתשובת הרבי ליהודי ששיגר לו שורה של שאלות:

עניתי ברור על שאלותיו כהנ"ל בהיחידות הכללית.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)