חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:39 זריחה: 5:38 ט"ז באייר התשפ"ד, 24/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

חתונות מראש-חודש סיוון ובשלושת ימי ההגבלה
תגובות והערות
ב"התקשרות" גיליון תנו עמ' 18 נדפס: "בדבר נישואין מראש חודש סיוון ואילך בשנים עברו (אג"ק ח, עמ' שיח) העדיף הרבי לדחות לאסרו-חג, אך בשנים האחרונות ... התיר והסכים לערוך נישואין אז, וכן הורה הרה"ג הרב זלמן-שמעון דבורקין ע"ה למשעה".

במה שכתבו שמותר לערוך נישואין מראש-חודש סיוון, הנה לפי מיטב ידיעתי הורה הגרז"ש דבורקין ע"ה שמותר רק בשלושת ימי ההגבלה, ועל זה הסכים הרבי. וכך שמעתי גם מכמה רבני אנ"ש, ולא ידוע להם שהרבי התיר מראש-חודש סיוון, קודם שלושת ימי ההגבלה.

והנה בקשר לזמן שאסור לערוך נישואין בימי הספירה יש בזה כמה שיטות. השיטות נלקטו באנציקלופדיה-תלמודית, ערך "בין פסח לעצרת" עמ' קל, וב"נטעי גבריאל" ספירת-העומר פרק מ"ח, 'בין פסח לשבועות' פ"ח, ועוד. ואכ"מ לפורטם. אמנם בשולחן-ערוך אדמו"ר הזקן סי' תצג מובא בקשר לל"ג ימי האיסור כדלהלן: "מתחילין מיום ראשון של ספירת העומר ומסיימין בל"ג בעומר" (סעיף ה).

ובהמשך (סעיף ו): "ויש אומרים של"ג ימים אלו מתחילין מיום ב' לחודש אייר ומסיימין בערב שבועות". "ועל-פי דבריהם יש נוהגין להסתפר ולישא בכל שלושת ימי הגבלה, אלא שהם אין מסתפרין ונושאין בראש-חודש אייר, אלא עד ראש-חודש בלבד ולא עד בכלל, כדי שיהיו נוהגין אבילות ל"ג ימים, שהן מתחילין בראש-חודש אייר ומסיימין ביום א' של ההגבלה, ומקצת אותו יום האחרון הוא ככולו, ולכן מסתפרין ונושאין משהאיר יום א' של הגבלה ואילך".

ומוסיף אדמו"ר הזקן (בסעיף ז): "יכול לתפוס חומרי המנהגים, דהיינו שנהג איסור מפסח ועד ערב שבועות או עד יום א' של הגבלה, חוץ מל"ג בעומר".

לפי זה מובן מקור ההיתר לערוך נישואין בשלושת ימי ההגבלה גם כשתופס "חומרי המנהגים". אבל לא מוזכר בשו"ע אדמו"ר הזקן שום שיטה שיהיה מותר מראש-חודש סיוון!

אבל עדיין צריך עיון: דלפי זה ביום ראשון דשלושת ימי ההגבלה יהיה מותר רק "משהאיר יום א' של הגבלה". אמנם שמעתי מהר"ר נחמן קריימאן (שליח בקליפורניה) ששאלו את הרבי בנוגע לקבוע זמן הנישואין שלו לליל א' דשלושת ימי ההגבלה (בשנת תשמ"ו), והרבי אמר לחותנו של הנ"ל, הרה"ג וכו' רי"י ע"ה פיקארסקי (ראש הישיבה ב-770 במשך עשרות שנים) שיכתוב תשובה על-דבר זה. הרבי ראה את התשובה ונתן הסכמתו הק'. החופה אכן התקיימה בליל א' דשלשת ימי ההגבלה אחרי צאת הכוכבים. (התשובה עצמה אינה תחת ידי הנ"ל לעיין בה).

אם ידועים למישהו פרטים נוספים, ממקור ראשון, בנוגע לכל הנ"ל, נא לפרסמם ויהיה ממזכי הרבים.

יוסף מינקאוויטש, מונטריאול, קנדה


 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)