חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:36 י"ד בסיון התשפ"ד, 20/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

עבודת הבירורים
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1043 - כל המדורים ברצף
לא מחשבותיי מחשבותיכם
יש חדש
הצוואר הוא העיקר
עבודת הבירורים
למה להעניש
תרופה יקרה
טובה תחת רעה
זיכוך בשלמות
זוכרים את הנצר האחרון
מהלכות עשרה בטבת

כל כסף העולם

"וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען" (בראשית מז,יד). בשאר ארצות מניין? תלמוד-לומר "וכל הארץ באו מצרימה", וכשעלו ישראל ממצרים העלום עמם.

(פסחים קיט)

הניצוצות התקבצו

ה' יתברך הביא למצרים את ניצוצות הקדושה שהיו מפוזרים בעולם כולו, כדי שבני-ישראל, בהיותם במצרים, יבררו אותם ויעלו אותם עמם.

(אור תורה)

תכלית ההגעה

יהודי צריך לדעת את הכוונה העליונה שגרמה להגעתו למקום פלוני, לזמן קצר או לזמן ארוך או כעובר-אורח בלבד. במקום הזה עליו לומר ברכה או להתפלל. מאז ששת ימי בראשית מחכה המקום לברכתו או לתפילתו.

(לקוטי דיבורים)

טיהור העולם

בני-ישראל התפזרו בכל קצוות תבל, ואף באיים רחוקים, כדי לטהר את טומאת ארץ העמים. האמונה הפשוטה שבלב כל יהודי, אף אם היא בבחינת 'שינה', מטהרת טומאה זו. יהודי תועה   לפעמים בדרך ומתהלך בעיירות בגלל מטרה זו.

(הרבי הרש"ב מליובאוויטש)

הכשרה לגאולה

עבודת הבירורים של בני-ישראל בכל חלקי תבל מכשירה את העולם כולו לגילוי מלכות שמים בגאולה העתידה. אז יקויים הייעוד (צפניה ג,ט): "אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה', לעבדו שכם אחד".

(ליקוטי דיבורים)

תיקון ב'טעות'

אחד מחסידי הרבי מהר"ש מליובאוויטש נסע אל רבו לקראת ראש-השנה. בדרכו נתקל בעיכובים שאילצו אותו להישאר בראש-השנה בעיר ויטבסק. אחרי ראש-השנה, כשנכנס לרבי ליחידות, אמר לו הרבי: אינך יודע מה תיקנת בוויטבסק.

הניצוצות מחכים

לכל יהודי יש ניצוצות שעליו לברר. ניצוצות אלה מחכים לו, שיבוא ויבררם, כשם שהאסיר החבוש בבית-האסורים מחכה לשחרורו. על-פי גזֵרת ההשגחה העליונה הולך האדם למסעיו במקום אשר הניצוצות שצריכים להתברר על-ידו מחכים לו.

(אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר הריי"צ) 

אין טעות

אדם צריך להגיע למקום פלוני כדי להיפגש עם פלוני, אך הוא מגיע למקום אחר. נדמה לו שתעה בדרכו. האמת היא שאין כאן שום טעות. יהודי אינו הולך; הוא מוּבל.

(ספר המאמרים תש"י)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)