חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:35 זריחה: 6:14 ט"ו באדר א' התשפ"ד, 24/2/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

כבוד נר מצווה
הלכה ומנהג


מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1042 - כל המדורים ברצף
יחסי-גומלין עם גימיק
חדש על המדף
שני ניסים, שתי הודאות
חלום
עיניים צופיות
נס חנוכה בכלא
חלומות ופשרם
קץ הגלות
זעקה של יהודי
כבוד נר מצווה

שאלה: האם מותר להדליק נר חנוכה מנר חנוכה אחר?

תשובה: אסור להדליק נר חול מנר של מצווה, שאין זה כבוד המצווה. כך אסור גם להדליק נר חול מנר של בית-הכנסת (אלא לצורך גדול, כי "לב בית-דין מתנה עליהם"), או מנר הבדלה (קודם שבירכו עליו).

הדלקת נר מצווה מנר מצווה על-ידי נר של חול, היינו להדליק מנר אחד גפרור (או שמש) כדי להדליק ממנו נר אחר – אסורה לפי רוב הפוסקים, כי גם בזה יש משום ביזוי מצווה. דבר זה אסור גם בנרות שבת ויום-טוב  (וכמו-כן אסור להתיך את תחתית הנר על-ידי נר מצווה אחר כדי להדביקו).

הדלקת נר חנוכה אחד מחברו ללא אמצעי-ביניים מותרת לדעת הבית-יוסף ומנהג הספרדים, אך יש לעשות זאת בלי להזיז את הנר ממקומו אחרי ההדלקה.

הרמ"א כתב, שהואיל ועיקר המצווה בחנוכה היא רק נר אחד ("נר איש וביתו"), והנוספים אינם אלא הידור-מצווה, נהגו להחמיר שלא להדליק נרות חנוכה זה מזה.

נר חנוכה שהודלק כדין וכבה, אין מצד הדין חובה להדליקו מחדש. למעשה רצוי לעשות כן, אך אין לברך עליו. במקרה זה הכול מודים שאסור להדליק נר מנר (אלא-אם-כן כבר עברה חצי שעה לאחר ההדלקה, שאז יש מתירים להשתמש לאור הנרות).

בשאר נרות מצווה, כגון נרות שבת או נרות בית-הכנסת – גם הרמ"א מודה שמדליקים נר מנר ישירות.

נר של יום-טוב מותר להדליק ממנו אש לבישול, שהרי גם הבישול הוא לכבוד החג.

מקורות: שבת כב,א. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"ט. טושו"ע או"ח סי' תערב-תרעה ונו"כ. שמירת שבת כהלכתה ח"ב, פמ"ג סל"ח, וש"נ. ילקוט יוסף ח"ה עמ' 222. סי' קנד סי"ג ובהלכה ברורה להרב דוד יוסף ס"מ, וש"נ. צדקה ומשפט פי"ב סל"א, וש"נ.


 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)