חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:46 זריחה: 5:35 י"ח בסיון התשפ"ג, 7/6/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

נתינת-כוח מיוחדת לעוסקים בהפצת היהדות בשליחות הרבי
המעשה הוא העיקר

נושאים נוספים
התקשרות גליון 646 - כל המדורים ברצף
שיהיה תענוג בעשיית טובה ליהודי, בגשמיות או ברוחניות
שתי התקופות דימות המשיח רמוזות בהפטרה
נתינת-כוח מיוחדת לעוסקים בהפצת היהדות בשליחות הרבי
פרשת וישלח
מבצע חנוכה
הלכות ומנהגי חב"ד

הוראות מפתקתו של אדמו"ר הזקן

בשעה שרבינו הזקן נלקח למאסר נמצאה פתקה בחדרו שבה נכתב: "שרים רדפוני חנם ומדברך פחד ליבי" – (תהילים קיט, קסא).

את שייכותו של פסוק זה למאסר אפשר לבאר בשני אופנים:

א) למרות שהרדיפות הם מצד השרים – "שרים רדפוני" – ושרי מלוכה אלו יש תוקף להנהגתם גם מצד התורה, שהרי "דינא דמלכותא דינא" (גיטין דף י,ב) – הרי לפועל אין זה אלא "חינם" – רדיפות אלו אינן פועלות בו כל פחד ומורא, שכן, רק מהקב"ה פוחד הוא – "ומדברך פחד ליבי".

ב) העובדה שרדיפת השרים ("שרים רדפוני") היא "חינם" – אינה תופסת מקום אצלו – היא כתוצאה מכך ש"ומדברך פחד ליבי", כלומר, מכיוון שמורא שמים עליו, אין הוא מתפעל מגזירות השרים.

מכאן אפוא הוראה לכל החסידים בכל הדורות שאין להם מה לפחד מאומות-העולם – "שרים" – כאשר קיים אצלם הענין ד"ומדברך פחד לבי" בשלימות.

(משיחת י"ט כסלו תשל"ד, רשימה פרטית בלתי מוגהת)

בלימוד תורת החסידות מודגשת ההכרה בנותן התורה

עניינו של י"ט כסלו הוא הניצחון של תורת החסידות ונשיאי החסידות – דידן נצח.

ומזה באים לחנוכה (שתחילתו בשבעת ימי ההיקף די"ט כסלו) שבו היה הניצחון על היוונים שרצו "להשכיחם תורתך", "תורתך" דייקא, היינו, שהסכימו שילמדו תורה סתם, אלא שישכחו חס-ושלום אודות "נותן התורה", ולא יהיה ניכר שזוהי תורתו של הקב"ה ("תורתך"), והניצחון הוא בכך שלימוד התורה חדור בידיעה והרגש שהתורה היא תורתו של הקב"ה – שעניין זה נעשה על-ידי לימוד פנימיות התורה, תורת החסידות.

וזהו גם תוכן הנס שמצאו פך אחד של שמן שהיה חתום בחותמו של כוהן גדול – כי שמן מורה על פנימיות התורה, תורת החסידות, וכוהן גדול (שבחותמו מונח השמן) מורה על רבותינו נשיאינו שבכל דור ודור, עד לנשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר.

ונמצא, שבימים אלה ישנה נתינת-כוח מיוחדת לניצחון בכל העניינים, שנעשים בשליחות של הרבי בהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה, ועל-ידי-זה נזכה שהרבי יוליכנו לאור הגדול של הגאולה האמיתית והשלימה.

(משיחת שבת פרשת וישב תשי"א -תורת-מנחם תשי"א כרך א (ב) עמ' 150)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)