חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:35 זריחה: 5:40 י' באייר התשפ"ד, 18/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

החזקת תינוק בתפילה
פינת ההלכה והמנהג


מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1039 - כל המדורים ברצף
מישהו מבין מה קורה כאן?
יש חדש
נדרו של יעקב אבינו
להאיר את הזולת
מעלת אהבת-ישראל
הבלי העולם
מעיין שופע
ישועה קרובה לבוא
הצ'לן החסיד שחיבר 'תפילה סימפונית'
החזקת תינוק בתפילה

שאלה: האם מותר להחזיק תינוק על הידיים בשעת התפילה וברכת המזון?

תשובה: חז"ל אסרו לאחוז בשעת תפילת העמידה ('שמונה עשרה') תפילין, ספר-קודש (חוץ מסידור), סכין, מטבעות וכדומה, כדי שלא תיטרד דעת האדם מדאגה שמא ייפול מידו הדבר. ה'פרי מגדים' כתב שהוא הדין בשעת קריאת-שמע ופסוקי-דזמרה. ברור אפוא שזה הדין גם בברכת המזון, שהכוונה ותשומת-הלב בה חשובה ביותר, ולעניין הפסקה באמצע היא חמורה כתפילת העמידה.

אם אפשר, ראוי שבתפילת העמידה אף לא יהיה תלוי תיק, מצלמה וכדומה על הכתף (ראה להלן).

על הדין האמור בתפילה כתב ה'ברכי יוסף' שאסור (אפילו) להושיב תינוק לפניו בשעת התפילה. ומן הסתם כוונתו לתינוק העלול להפריע, שכן תינוק שאפשר לחנכו לעמוד בדרך-ארץ, כתבו הפוסקים שמצווה להביאו לבית-הכנסת וללמדו לענות אמן.

על-כן ברור, שכאשר צריך לברך ברכת המזון יש למצוא אדם אחראי שיחזיק את התינוק או ישמור עליו במקום ההורה (או השמרטף) המטפל בו.

כל זה אם יש מישהו אחר שיכול לשמור על התינוק. אולם אם החלופה להחזקת התינוק היא להשאירו ללא השגחה, ולדאוג מה יקרה לו ולסביבתו, ברור שעדיף להתפלל כשהתינוק על הידיים, או לברך כשהוא על הברכיים.

דוגמה לדבר מדין הרוכב על החמור בדרך והגיע זמן התפילה, שההלכה קובעת שאם יש לו מי שישמור על החמור –  ראוי היה שיֵרד ממנו כדי להתפלל, אך למעשה נפסק בגמרא שיֵשב במקומו ויתפלל, לפי שאין דעתו מיושבת עליו אם יֵרד.

מקורות: ברכות כג,ב. ל,א. רמב"ם הל' תפלה פ"ה ה"ב. טושו"ע או"ח סי' צד ס"ד, ושו"ע אדמו"ר הזקן שם ס"ה. סי' צו ס"א, ושו"ע אדמוה"ז ומשנ"ב שם. הלכה ברורה להרב דוד יוסף שם בבירור הלכה ס"ק ב, וש"נ. ערוה"ש צז,ז. סי' צח מג"א ס"ק א ומחה"ש שם. רמ"א סי' קכד ס"ז, מג"א ס"ק יא ושו"ע אדמוה"ז ס"י. סי' קפג ס"ח, ובשו"ע אדמוה"ז סי"א. אשי ישראל פי"א ס"כ. וראה טושו"ע סי' קצג ס"א, ובשו"ע אדמוה"ז סי' קפה ס"א.


 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)