חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:51 זריחה: 5:37 כ"ה בסיון התשפ"ב, 24/6/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

המשך תרס"ו
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 643 - כל המדורים ברצף
"מודה במקצת" חייב שבועה – בעבודה הרוחנית
הכול מתחיל בשליחות הראשונה
המשך תרס"ו
פרשת חיי-שרה
קריאת התורה בחנוכה ובסוכות / שתיקה כהודאה / תענית חתן
הלכות ומנהגי חב"ד

ה'המשך' המפורסם והיסודי ראה אור בדפוס רק בשנת תשל"א * קדמו לכך חמש שנים שבהן הורה הרבי להכין את ה'המשך' לדפוס, לאחר מכן ציווה לעצור את המלאכה, ובהמשך שב והמריץ להשלימה * על השתלשלות העניינים שקדמה להדפסת ה'המשך' – בעקבות יום הולדת כ"ק אדמו"ר הרש"ב שחל בשבת שעברה

מאת הרב מדרכי-מנשה לאופר

בכ' במרחשוון תשל"א יצא לראשונה לאור עולם 'המשך ס"ו' הנפתח במאמר ד"ה "יום-טוב של ראש-השנה שחל להיות בשבת". ב'פתח דבר' לספר (חתום על-ידי מערכת 'אוצר החסידים' ) נכתב: "על פי הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א מדפיסים אנו בזה את המשך-המאמרים הידוע בשם 'יום-טוב של ר"ה – תרס"ו' אשר לכ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע. המשך זה כולל אחד ושישים מאמרים שנאמרו בשנות תרס"ו-תרס"ח... ה'המשך' נתפרסם כמה וכמה פעמים בקופיר וכיו"ב, ונדפס כעת בפעם הראשונה על-פי השוואה עם כתב ידו של ר' שמואל הסופר..."

בבואו מה'אוהל'

בספר 'משבחי רבי' עמ' 84 התפרסם קטע ממכתבו של אחד התמימים אז ב-770 ("י.ל.ש." – הוא הגה"ח הרב יהודה-לייב שיחי' שפירא, כיום ראש ישיבת תומכי-תמימים במיאמי רבתי) מיום ד' לפרשת קדושים תשכ"ה:

"כ"ק אדמו"ר שליט"א מזרז את המדפיסים בנוגע להדפסת התרס"ו. בב' ניסן – בבואו מה'אוהל' – הורה שיתחילו להדפיסו, ובערב פסח נתן להרה"ח ר' מרדכי שוסטרמן מצה שלימה (על עבודתו בהדפסת תרס"ו), וכן באחרון-של-פסח נתן לו בקבוק קטן של יין (בשעת חלוקת ה'כוס-של-ברכה') ואמר לו בזה הלשון (שמעתי בעצמי): זה עבור ה[תר]ס"ו; שיעשו זאת ביתר זריזות".

(וראה מכתב נוסף באותו עניין – ב'משבחי רבי' שם, עמ' 85).

"לא לסדר הלאה!"...

הרב שוסטרמן עצמו (בספר זיכרונותיו 'למען ידעו') סיפר כי כעבור מספר שבועות נתקבלה הודעה טלפונית מהרב חודוקוב לעצור את המלאכה – "לא לסדר הלאה"!

כחצי שנה לאחר מכן הרהיב גיסו של הרבי, חדב"נ וגיסא דבי נשיאה, ובמעמד אורחים שנכחו בסעודת יום א' דחג הסוכות תשכ"ו שאל את הרבי לפשר הסיבה שבגינה הפסיקו את הכנת ה'המשך' לדפוס ('המלך במסיבו' כרך א, עמ' צח).

הרבי השיב בצורה הגלויה ביותר: בינתיים לא קבלתי מכתב ממישהו שהעניין – הדפסת הספר – נוגע לו בעצם הנפש, כפי שר' אייזיק – הרה"ג הרה"ח וכו' מהאמיל – ביקש מהצמח-צדק חסידות... ומאידך קיבלתי מכתב מאברך מסויים, אברך חסידי, המתפרנס משכפול ('קופיר') של המשך-תרס"ו, וכל פרוטה נוגעת לו לפרנסה; מובן אפוא מה הכריע!...

"תבוא עליו ברכה!"

אגב, הרבי ציין בעצמו שכותב המכתב עצמו התחרט על-כך, אך ללא הועיל; הרבי הסיר את העניין מסדר היום.

הרה"ח הרב ר' משה לייב ראדשטיין, שנמנה עם מזכירי הרבי והיה ידידו של הרב שוסטרמן, יעץ לו בחשאי כי על אף ההוראה, ימשיך הלאה בסידור עלי ההגהה. הרב שוסטרמן שעה לעצת חברו והמשיך לסדר עוד כחמישים עלי הגהה.

חמש שנים עברו מאז שניתנה ההוראה לעצור את תהליך הוצאתו לאור בדפוס של ה'המשך'. ואז לפתע, בערב ראש-חודש אלול תש"ל, כשנכנס הרב שוסטרמן ל'יחידות' לרגל יום הולדת, שאל אותו הרבי במפתיע: מה נשמע עם הס"ו? היכן אוחז העניין?

הרב שוסטרמן השיב: נצטווינו להפסיק – והפסקנו. אחר-כך המשכנו – בעצת הרב ראדשטיין ז"ל (שנפטר בינתיים בחודש אלול תשכ"ח) – לסדר עוד כחמישים עלי הגהה.

"תבוא עליו ברכה!", אמר הרבי בקול רם. ואז השלימו את ההכנה לדפוס עד להוצאה לאור.

"מתגלית יותר ויורדת יותר"

המעניין ביותר הוא שכחצי שנה קודם לכן (אחרון-של-פסח תש"ל) דיבר הרבי על "גילוי פנימיות התורה", כאשר "מדור לדור היא מתגלית יותר ויורדת יותר ומתלבשת יותר בלבושי הבנה והשגה ותפיסא".

והוסיף ואמר:

גילוי בתוספת רבה כזו ניכר ובולט במיוחד במאמריו של כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע, אשר באים ענייני החסידות בביאור יותר רחב ובהבנה והשגה שכלית יותר... מבין מאמריו גופא... ההמשך תרס"ו...

ה'המשך' נשלח לרב לנדא

הספר יצא-לאור והרבי מיהר לשגרו לרבה של בני-ברק הגה"ח הרב יעקב לנדא (ז"ל), כנאמר גם באיגרת להנ"ל מיום י"ט שבט (איגרות-קודש, כרך כז, עמ' פא): "הספר המשך תרס"ו – נשלח לו בפ[ני] ע[צמו]".

ובשנה שלאחר-מכן (שם עמ' ש) כותב לו הרבי:

...שמועה שמצא ט[עויות] הד[פוס] בהמשך רס"ו שנדפס וכו' – ובאם יודיע כל-זה יתוקן בהזדמנות קרובה וזכות הרבים תלוי' בו.

השוואה בין כתבי היד

בשעתו, בשנת תשכ"ה אמר הרב שוסטרמן לרבי (ראה 'משבחי רבי עמ' 85) שהוא ממתין לקבל העתק מדוייק שעל-פיו יוכל לבצע את המלאכה. הרבי הגיב:

אין על מי להמתין ואין על מי לסמוך... חפשו בעצמכם העתקה נכונה וכו'...

לפועל, כאשר יצא הספר לראשונה הוא נדפס על-פי כתב ידו של ר' שמואל הסופר (ראש המעתיקים בליובאוויטש במשך שנים רבות – ראה גם 'בצל החכמה', עמ' 80). כשנה וחצי לאחר מכן, בקיץ תשל"ב, מסר הרבי את צילום גוף כתב-יד-קודשו של אדמו"ר מהורש"ב נ"ע, צילום שעשה לעצמו מגוף כתי"ק שהיה אצל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ בפולין. הרבי הכניסו לקלסר מיוחד עם עוד כמה מאמרים הקשורים לאותו המשך.

הרבי ביקש שיכינו לדפוס א) מאמרים הקשורים ל'המשך' למרות שאינם חלק מה'המשך'. ב) לוח התיקון – השוואות בין כתב-ידו של ר' שמואל הסופר ובין כתב-יד-קודשו של אדמו"ר מהורש"ב נ"ע.

מלאכת ההשוואה נערכה ע"י הרה"ת הרב שניאור-זלמן הלוי לעוויטין וסייע בידו הת' משה זקליקובסקי (כיום משלוחי הרבי בדטרויט-מישיגן) הרבי זירז את המלאכה, וכדי להמריצה ביתר-שאת ביקש שבכל יום שישי יכניסו אליו את החומר שעליו עבדו במשך השבוע.

מענה על פתקה שהשתרבבה...

פעם אחת, כשהוכנסה החבילה לרבי, נשתרבבה לתוכה פתקה ובה דברים שציין הת' זקליקובסקי לעצמו (הערות שביקש לשלב ב'לוח התיקון'). כעבור כמחצית השעה קרא לו אחד ממזכירי הרבי ואמר לו כי הרבי התייחס לתוכנה של הפתקה, בהערה שציין על-גבה.

צילום הפתקה שכתב הת' זקליקובסקי לעצמו והערת הרבי בכי"ק

התיקונים יצאו בחוברות נפרדות. יצויין כי הת' זקליקובסקי אף הציע להכין את השיחה הנ"ל מאחרון-של-פסח תש"ל לדפוס, להכניסה לרבי, ואם הרבי יואיל להגיהה – להדפסה כ'הוספה' לספר.

 

 צילום שיחת הרבי מאחרון-של-פסח תש"ל, ובה מדבר הרבי על גילוי פנימיות התורה בדורות האחרונים ועל המשך תרס"ו, עם הגהותיו עליה בכי"ק

לפועל, הכין הרב יהודה-לייב שפירא את השיחה לדפוס, הרבי הגיהה והסכים להדפסתה.

בתשורה משמחת בנו של הנ"ל, ר' יוסף-יצחק שיחי' זקליקובסקי (יום רביעי, ח"י בסיוון תשס"ו), נדפסו צילומי ההגהות מתורתו של אדמו"ר מוהרש"ב והוספותיו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.

בשנת תשל"ו הופיעו כל ההוספות בתוך הספר עצמו.

בשנת תנש"א נמצאו עוד שלוש הנחות מכ"ק אדמו"ר הריי"צ משנת תרס"ו, והן נדפסו בהוספות למהדורה זו, שהוגהה מחדש על-פי כתב-יד-קודשו של אדמו"ר הרש"ב.

השנה, לרגל מלאות מאה שנה לאמירת ההמשך, יושב צוות ומקליד ומגיה מחדש את ההמשך, והוא יוצא-לאור באותיות מאירות עיניים, עם הערות, מראי-מקומות ופיסוק, כדי להקל על הלימוד. עד עתה יצאו-לאור שבע חוברות, שבהן עשרים ושבעה מהמאמרים שבהמשך הזה.

 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)