חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:22 ט"ו בכסליו התשפ"ד, 28/11/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

אכילה בתפילין
הלכה ומנהג


מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1036- כל המדורים ברצף
הקש ששבר את גב הגמל
יש חדש
איך זוכים להתגלות של הקב"ה
השפעה על הזולת
אי-אפשר לשכוח
שמחה של חסיד
חלום שהתגשם
מלחמת בית דוד
והוא רק רצה להשלים את אוסף התצלומים
אכילה בתפילין

שאלה: לעיתים מוגשים תקרובת ומשקה אחרי התפילה, אך מקצת המתפללים עדיין עטורים בתפילין; האם מותר להם לטעום מה'מזונות' ומהמשקה בעוד התפילין עליהם?

תשובה: אסור לאדם להסיח דעתו מן התפילין כל זמן שהן עליו, אפילו רגע אחד. למדים זאת בקל-וחומר מה'ציץ' של הכוהן הגדול, שעליו נאמר (שמות כח,לח) "והיה על מצחו תמיד", שלא יסיח דעתו ממנו, אף שאין בו אלא פעם אחת שם ה' (שחרות עליו "קודש לה'"). אם-כן, התפילין, שיש בהן פעמים רבות שם ה' (בארבע הפרשיות שבהן, 21 פעמים בכל בית), על-אחת-כמה-וכמה.

מן הדין, 'היסח הדעת' הוא רק כשהאדם עומד בקלות-ראש, או בשחוק ושיחה בטלה, או שהוא מעסיק את עצמו כל-כך בצורכי הגוף, עד שלבבו פונה מיראת-שמים מחמת טרדתו, אבל כשהוא עומד ביראה ומתעסק בצרכיו, ויראת ה' תקועה בליבו להיזהר מכל חטא בעסקיו, אף-על-פי שעוסק במלאכתו ובאומנותו ואין דעתו על התפילין ממש – אין זה 'היסח-הדעת', שאם לא-כן – איך יכול אדם להישאר בתפילין כל היום (כפי מצוותן המקורית).

אך מצווה מן המובחר למשמש בהן בכל עת שנזכר בהן, כי כך יזכור את ה' וישעבד לו את הלב והמוח, כדי שלא יבוא כלל לידי קלות-ראש שהיא 'היסח-הדעת' גמור, חוץ משעת לימוד תורה ותפילת 'שמונה-עשרה', שאז חייבים להתרכז ביותר. וגם אז, בכל פעם שנזכר בהן – ימשמש בהן.

לעניין אכילה, נאסרה רק סעודת קבע (שמא ישתכר) ולא אכילת עראי (לפי ה'משנה ברורה' – עד 'כביצה' לחם או מזונות), ושתייה קלה ופירות וירקות ללא הגבלה. אבל רבים נוהגים לעצמם להחמיר בזה, ותבוא עליהם ברכה.

מקורות: מנחות לו,ב. ברכות כג,ב וירושלמי פ"ב ה"ג. רמב"ם הל' תפילין פ"ד ה"י. שו"ע או"ח סי' כח ס"א וסו"ס מ, ובשו"ע אדמו"ר הזקן ומשנה ברורה וכף החיים שם. וראה סי' לז ס"ב ובשו"ע אדמוה"ז ס"ב, ובפסקי הסידור שלו (בסוף השו"ע ח"א, במהדורה הישנה עמ' 311 ובחדשה עמ' תריז). שו"ת ציץ אליעזר ח"ז סי' כז. תפלה למשה על הל' תפילין פט"ו ופי"ז, וש"נ. אנציקלופדיה תלמודית, ערך 'הנחת תפלין' ס"ז (כרך ט עמ' תקה). וע"ע שו"ת שאגת אריה סי' לט-מ.


 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)