חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:36 זריחה: 5:39 י"ג באייר התשפ"ד, 21/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מצות פריה ורביה
פינת ההלכה והמנהג


מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1034 - כל המדורים ברצף
לא להישאר לבד ב'תיבה'
חדש על המדף
מהיכן השיגה היונה עלה של זית?
אותיות התורה והתפילה
יין מכנס
הכול יקר
כוח האחדות
טיול עם הקב"ה
חצי יום תלמיד ישיבה, חצי יום חוקר מוח
מצות פריה ורביה

שאלה: האם חלה על האדם חובה להתחתן?

תשובה: מטרתה של חתונה היא להקים דור חדש, ודבר זה הוא אכן מצוות-עשה, כפי שנאמר לאדם וחווה (בראשית א,כח): "פרו ורבו, ומִלאו את הארץ וכִבשוּהָ". ציווי זה נאמר עוד פעמיים, לנח ולבניו, בפרשתנו (בראשית ט, א,ז). רש"י מפרש, שבפעם הראשונה בפרשתנו זו ברכה, ובפעם השנייה – ציווי.

חז"ל אמרו, שהואיל ומצווה זו לא נאמרה שנית בהר סיני, הרי ממתן תורה ואילך רק ישראל נצטוו על כך, ולא בני-נח (ואכן, המצווה הזאת אינה בכלל שבע מצוות בני-נח). כמו-כן אמרו, שהמצווה חלה רק על האיש ולא על האישה, אבל ברור שהאישה המשתתפת בקיום המצווה – יש לה בה חלק.

אין האיש מתחייב במצווה זו עד שיהיה "בן שמונה עשרה – לחופה", כי לפני-כן הוא מצוּוה להקדיש את עצמו ללימוד תורה.

חז"ל סברו שיש להקדים ולשאת אישה לפני גיל עשרים. עוד אמרו: "כל מי שאינו עוסק בפריה ורביה – כאילו שופך דמים [בפרשתנו נסמך הציווי "פרו ורבו" לאיסור שפיכות-דמים, שגם כאן מחסר את הנפשות מן העולם], וממעט את הדמות [יש פחות 'צלם אלוקים' בעולם], וגורם לשכינה שתסתלק מישראל [שהשראת השכינה תלויה במספר מסויים של יהודים בעולם]".

מי שכבר נולדו לו בן ובת הראויים להוליד, קיים את המצווה. ואף אם מתו בחייו, אם הניחו אחריהם בן ובת, שאחד מהם מבנו ואחד מבתו – קיים את המצווה.

כתב הרמב"ם: "אף-על-פי שקיים אדם מצוות פריה ורביה, הרי הוא מצוּוה... שלא ייבטל מלפרות ולרבות... שכל המוסיף נפש אחת בישראל – כאילו בנה עולם".

מקורות: כתובות סג,ב. סה,ב ובתוס'. סנהדרין נט,א-ב, רש"י, תוס' ומהרש"א. רמב"ם, ספר המצוות עשה ריב והל' אישות פט"ו ה"א (וראה בילקוט שנו"ס במהדורת פרנקל שם) והט"ז. ספר החינוך מצוה א. ר"ן קידושין מא,א. שו"ע אה"ע סי' א ונו"כ.


 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)