חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:36 זריחה: 5:39 י"ג באייר התשפ"ד, 21/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

בדיקת תפילין ומזוזות
הלכה ומנהג


מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1023 - כל המדורים ברצף
למצוא שקט ביהודה ושומרון
יש חדש
למעלה ממילוי חובה
יראת שמים
ויכוח מיותר
עצה וברכה
תפילה חסידית
מופיע בכבודו ומראה זרועו...
הגביע הנודד וסיפורו המיוחד
בדיקת תפילין ומזוזות

שאלה: אנחנו נוהגים לבדוק את התפילין והמזוזות בחודש אלול. האם לרגל המצב בארץ יש מקום להקדים ולבודקן עכשיו?

תשובה: מן הדין חייבים לבדוק מזוזה כל שלוש שנים וחצי. תפילין חייבות בבדיקה באותה תדירות, רק אם "מניחים אותם לפרקים". ויש פוסקים אחרונים הטוענים שמכיוון שאנו מניחים את התפילין רק לתפילת שחרית, גם זה נקרא "לפרקים".

כל זה כאשר הכתיבה והבדיקה נעשו מראש כראוי. אולם בימינו רבים המקרים שהכתיבה או הבדיקה לא נעשו מראש על-פי כל דרישות ההלכה. גם עמידות הכתב על הקלף בימינו קצרה מבדורות קודמים. כמו-כן יש חובת בדיקה אם שהו התפילין או המזוזה בחום גבוה, או באו במגע עם לחות או עם ממיס כימי (מצוי במזוזות - ברחיצת המשקופים ובצביעת הבית). מצבים אלה עלולים לפגוע בכתב.

המנהג לבדוק תפילין ומזוזות בחודש אלול נובע מהצורך לערוך אז חשבון-נפש ולהדר במצוות. במצבנו כיום, שעם-ישראל (וכל יחיד) זקוק לברכה מיוחדת, הרי גם מי שהתפילין והמזוזות שלו עברו בדיקה בעבר, אם רק עברו מאז שנים-עשר חודש, רצוי שימסור אותן כבר עכשיו לבדיקה מוסמכת.

יש לזכור שמצוות מזוזה שומרת לא רק על הבית, אלא גם על בני-הבית בצאתם ובבואם, כפי שהזוהר מקשר זאת עם הפסוק "ה' ישמר צאתך ובואך (והשמירה היא) מעתה ועד עולם".

על הפסוק (דברים כח,י) "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך, ויראו ממך" דרשו חז"ל "אלו תפילין שבראש". כתב הרא"ש: "מפני קיום מצוות תפילין (שמניחין על הזרוע והקדקוד) ותיקונן [ובכלל זה בדיקה!], יתקיים באנשי המלחמה (דברים לג,כ): 'וטרף זרוע אף קדקוד'".

מקורות: ברכות ו,א. זוהר ח"ג רסג,ב. רא"ש, הלכות קטנות, הל' תפילין סט"ו. שו"ע או"ח סו"ס לט, נו"כ ושו"ע אדמו"ר הזקן, מאסף לכל המחנות ס"ק מו ולקט הקמח החדש ס"ק כז. יו"ד סי' רצא ונו"כ. מטה אפרים סי' תקפא ס"י. קיצור שו"ע סי' קכח ס"ג. שיחת כ' מנ"א תשל"ד.


 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)