חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:23 ט"ו בכסליו התשפ"ד, 28/11/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

צנרת פלסטיק במקווה
בירור ענייני הלכה ומנהג

נושאים נוספים
התקשרות גליון 629 - כל המדורים ברצף
עבודת ה' מתוך שלום וחיבור
הליכה בדרכו של בעל ההילולא תזרז את הגאולה העתידה
בניין עדי עד
פרשת עקב
כמה ארך-אפיים לפניו
צנרת פלסטיק במקווה
הלכות ומנהגי חב"ד

הנני למסור בזה שאלה שהפניתי בנדון לכמה מרבני חב"ד, ותשובה שקיבלתי עליה.

שאלה: בעניין צנרת פלסטיק במקווה, שהרבי באיגרות-קודש (חכ"ב עמ' רנו, נעתק בליקוטי-שיחות, כרך יז, עמ' 477 וב'שערי הלה ומנהג' יו"ד סי' נ) פוסל עפ"י פסק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע בגומי (טבעי – אג"ק כרך י"א עמ' קעז), ובמקום אחד (אג"ק חי"ד עמ' תקל"ב) פוסק לפסול אפילו בדיעבד, להחליף את המים וכו' –

הנה בספר טהרת-מים סי' נא מביא דעת מהרש"ם וכו' בגומי טבעי ומלאכותי וכן בסי' נב דן בפלסטיק (בדרך כלל - להקל)*, אבל בעמ' קצט שם כותב שהרב לנדא ז"ל אמר לו שיש בידיו תשובת אדמו"ר מהורש"ב להחמיר בזה. וברשימה הידועה של הרב לנדא (הנדפסת בין השאר בספר-המנהגים עמ' 83, בסעיף יא) אכן נאמר הדבר בצורה מוחלטת: "לא להשתמש בפקקי [לשון רבים – אולי כדי לכלול שני הסוגים, טבעי ומלאכותי?] גומי, דלפי דעת רבינו נבג"מ הוא דבר המקבל טומאה".

אמנם באג"ק אדמו"ר מהורש"ב (היחידה שבידינו בנדון – ח"ב עמ' תתצג) דן בזה, ומזכיר שיש גומי טבעי ויש מלאכותי, אך למסקנה אינו מוצא שום חשש בזה, אלא מפני "שזה דבר חדש ואין אנו יודעים בבירור מה היא מציאותה" כתב שאינו יודע אם כדאי להשתדל בזה (=להשיג פקק כזה), "ונעשה כפי שעושים מעולם בכל ערי ישראל במגופה של עץ ועם פאקוליע". אבל מכאן ועד לאסור בדיעבד רחוקה הדרך, לכאורה.

גם אם היתה זו מהדורה קמא, חשוב לדעת אם יש תשובה נוספת בכתב, או שהכוונה למענה בע"פ, ומהו.

-------------

*)    גם בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"א סי' קטו.וח"ב סי' צד) מתיר בפשיטות גומי ופלסטיק, וראה הנסמן בספר 'המפתח הגדול' ערך 'פלסטיק' (ג).

תשובת הרב אשר-לעמיל הכהן, רב קהילת חב"ד, ביתר עילית:

א) הרבי מדבר על פקק בקרקע האוצר, והפסול הוא משום ד"הווייתו על-ידי דבר המקבל טומאה".

ב) הרבי אינו פוסל חלילה בדיעבד כשטבלה, ואפילו תטבול לכתחילה כל זמן שלא מצאו פקק של עץ. אלא רק דורש להחליף את המים לאחר שימצאו פקק של עץ, דהמקדים הרי זה משובח.

ג) לעצם העניין של צינורות פלסטיק שמשתמשים בהם כיום בכל המקוואות בהולכת המים מהגג לאוצר, ופשוט דעדיף מצינורות של מתכת. ב"ה זכיתי לסדר דבר מתוקן לזה, היינו שלא תהיה הווייתו על-ידי דבר המקבל טומאה, וזאת על-ידי הוספת מרצפת נקובה בסוף צינור הפלסטיק, כדי שמי האוצר או מי העיר ייכנסו לבור הטבילה דרך המרצפת המנוקבת, ואז תהיה הווייתם על-ידי טהרה. וב"ה תיקון זה נתקבל ב'מרכז לטהרת המשפחה' וכבר עושים כן במקוואות הנבנים על ידם.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)