חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:36 כ"ב באייר התשפ"ד, 30/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

אין עוד מלבדו
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1022 - כל המדורים ברצף
במלחמה כמו במלחמה
יש חדש
לגשת לתורה כמו ילד קטן
אין עוד מלבדו
יודע נסתרות
ביטחון עד הרגע האחרון
הנחמה שבתוך החורבן
משרה אותה יחידה לבנייך
מורה דרך ב'מורה נבוכים'
ביגוד מתאים

אין צורך ב'עוד'

"וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד" (דברים ד,לט). אמר רבי אהרן מקרלין: "אין עוד" – יותר מזה אין צורך לדעת.

לא דיי באמונה

כל יהודי מאמין מצד נשמתו ש"אין עוד מלבדו", אבל אין הוא רשאי להסתפק באמונה, אלא מחובתו להבין את העניין בשכלו, בבחינת "וידעת". שכן ידיעה שכלית מביאה לידי התאחדות פנימית עם הדבר, ואילו באמונה בלבד הדבר נשאר בבחינת 'מקיף' מלמעלה.

(לקוטי שיחות)

אמונה החודרת ללב

אין להסתפק בידיעה בלבד, אלא הידיעה צריכה לחדור ללב פנימה, בבחינת "והשבות אל לבבך". המרחק בין אי-ידיעה לידיעה, הוא כמו המבחן בין "וידעת" ל"והשבות אל לבבך".

(רבי ישראל מסלנט)

אין אפילו טפל

ביטול העולם לקב"ה אינו כביטול הגוף לנפש. הגוף הוא בבחינת 'עוד' (טפל) לנשמה, ואילו העולם בטל לגמרי לה', עד שאינו נקרא אפילו בשם 'עוד' – "אין עוד".

(תניא)

רק הקב"ה

אין שום מציאות חוץ מהבורא, שכן העולם בטל לגמרי לאור האלוקי השופע בו. אילו ניתנה רשות לעין לראות ולהשיג את החיות והרוחניות שבכל נברא, לא הייתה גשמיות הנברא וממשו נראית כלל לעינינו, כי היא בטלה במציאות ממש לגבי החיות והרוחניות שבה.

(תניא)

לראות ניסים

המתבונן בחיי היום-יום יכול לראות את השגחת ה' עליו, וכמה ניסים נסתרים נעשים עם כל אחד ואחד. מזה יבוא לכלל הבנה כי "ה' הוא האלוקים". זהו שנאמר "וידעת היום" – ממאורעות היום-יום אפשר לבוא לידי הכרה ש"ה' הוא האלוקים".

(רבי יהושע מקוטנה)

למעלה מהטבע

'א-להים' בגימטרייה 'הטבע'. שם הוי' הוא למעלה מהטבע, וזו כוונת הפסוק "כי ה' הוא האלוקים" – גם הטבע הוא אלוקות כמו שם הוי', אלא שהדבר מוסתר ונעלם.

(ספר המאמרים קונטרסים)

ראייה חושית

הידיעה ש"אין עוד מלבדו", שהבריאה בטלה לאור האלוקי המחיה אותה ואינה מציאות עצמאית, איננה ידיעה שכלית בלבד, אלא אפשר גם לראות את הדבר בראייה חושית, כפי שנאמר (דברים ד,לה): "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו".

(אור התורה)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)