חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:23 כ"ד בכסליו התשפ"ב, 28/11/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

כינוסי אחדות
אהבת-ישראל

מדורים נוספים
שיחת השבוע 1012 - כל המדורים ברצף
כאיש אחד, בלב אחד
יש חדש
שתי ספירות כהכנה לשבועות
תורה במדבר
זהירות של חסיד
מאחורי הלוחמים
כינוסי אחדות
בציפייה לגאולה
ירושלים והכותל בבולים
חג צמוד לשבת

לפני עשרים שנה קרא הרבי מליובאוויטש לקיים בשבת-קודש זו, ערב ראש-חודש סיוון, כינוסים מיוחדים להגברת 'אהבת-ישראל' ו'אחדות-ישראל'. הנה קטעים מהדברים שאמר אז:

...בימים אלה – הימים שלאחרי ל"ג בעומר, וככל שהולכים ומתקרבים יותר ל"זמן מתן תורתנו" – יש צורך להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בכל הענינים דאהבת ישראל ואחדות ישראל.

מכיוון שסיבת הגלות היא היפך הענין דאהבת ישראל (חנם), הרי מובן, שיש צורך לבטל את סיבת הגלות, על-ידי ההוספה באהבת ישראל עד לאהבת חינם, ובהיבטל הסיבה, בטל בדרך ממילא גם המסובב – הגלות...

בהתוועדות ובסעודה

העניין דאהבת-ישראל ואחדות-ישראל מתגלה ומתבטא – לכל לראש – כאשר רבים מישראל מתאספים יחד במקום אחד, "כאיש אחד בלב אחד", ולא עוד, אלא שתכליתה ומטרתה של האסֵפה היא – כדי ש"איש את רעהו יעזורו" להתעורר ולהתחזק בכל הפעולות הטובות, ובמיוחד – בהכלל גדול דאהבת-ישראל ואחדות-ישראל.

ובפרט כאשר מקשרים אסיפה זו עם סעודה כפשוטה, כולל ובמיוחד אמירת "לחיים" על היין – דבר המוסיף עוד יותר בתנועת הקירוב, "גדולה לגימה שמקרבת"...

הזמן המתאים לכך הוא – יום השבת, אשר, לכל הדעות אין כל חשש ופקפוק בדבר, שהרי יום השבת אין "עצב עמה", ואדרבה – "ביום שמחתכם אלו השבתות". והדגשה יתרה בשבת הבאה עלינו לטובה – שבת מברכים חודש סיוון, "חודש השלישי", ובקביעות שנה זו – ערב ראש-חודש סיוון ופרשת השבוע פרשת במדבר... ומזה מובן שיום השבת הבא עלינו לטובה, שבת-קודש פרשת במדבר, מברכים החודש וערב ראש-חודש סיוון, הוא הזמן הכי מתאים להדגשת אחדותם של ישראל.

להתאסף רבים מישראל

לאור כל האמור לעיל – באה ההצעה והבקשה דלקמן, בקשה נפשית:

ביום השבת-קודש הבא עלינו לטובה, שבת-קודש פרשת במדבר, מברכים החודש וערב ראש-חודש סיוון, בעלות המנחה (שאז מתחיל כבר עניין האחדות דראש-חודש סיוון) – יתאספו בכל מקום ומקום רבים מישראל, אנשים נשים וטף, "בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו", "שבת אחים גם יחד", להתוועדות רעים, עד לסעודה כפשוטה ("גדולה לגימה שמקרבת") – אנשים לחוד ונשים לחוד (כמובן וגם פשוט),

שבה ידברו דברי תורה בכלל, ובמיוחד – בענייני אהבת-ישראל ואחדות-ישראל... כולל ההדגשה שבדבר, שההוספה באהבת-ישראל ואחדות-ישראל מבטלת את סיבת הגלות, ובדרך ממילא מתבטל גם (המסובב) הגלות... ועוד ועיקר – ש"איש את רעהו יעזורו", לעודד איש את רעהו (ואשה את רעותה) להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בכל עניני אהבת ישראל ואחדות ישראל...

ויהי-רצון שקבלת ההחלטה טובה (עוד לפני שהתחילו לעסוק בדבר בפועל ממש) תפעל תכף ומיד את ה"שכר" השייך לפעולה של אהבת ישראל – ביטול הגלות, ובפשטות – שתיכף ומיד ממש זוכים לגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו... ואז, בבוא יום השבת הבא עלינו לטובה – תתקיים "התוועדות גדולה" דכל בני-ישראל ממש, "קהל גדול ישובו הנה",

ו"הקיצו ורננו שוכני עפר", ו"משה ואהרן עמהם", ורשב"י עמהם, וכל צדיקי ונשיאי ישראל, עד לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו – שהרי צדיקים (ועד ל"ועמך כולם צדיקים") קמים לתחייה מיד, ו"ראש המדברים" בהתוועדות זו יהיה משיח צדקנו".   


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)