חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:51 זריחה: 5:37 כ"ז בסיון התשפ"ב, 26/6/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

את"ה
ניצוצי רבי

מדורים נוספים
התקשרות 609 - כל המדורים ברצף
מזון, לבוש ובית
כל מצב של גאולה הוא עוד שלב בדרך לגאולה שלמה
את"ה
פרשת ויקהל-פקודי
שואלין ודורשין בהלכות הפסח (א)
הלכות ומנהגי חב"ד

"התעוררות רחמים של רבותינו נשיאינו שמסרו נפשם על הפצת תורה זו – בוודאי ובוודאי אשר תרבה בברכת ה' יתברך בעבודתם האמורה, להצליח בזה בכמות ובאיכות גם יחד", כותב הרבי להנהלת 'איגוד תלמידי הישיבות' * "מטרת אגודה זו, כלשון התפילה, וייעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם", כותב הרבי * רשימה שנייה

מאת הרב מרדכי-מנשה לאופר

בכ"ב בכסלו תשי"ט (איגרות-קודש, כרך כא, עמ' תט-תי) שיגר הרבי מכתב לארגון את"ה ולארגוני חב"ד נוספים, ובו קבילה על שזמן רב ביותר לא נתקבלו מהם כל ידיעות. הרבי מביע את תקוותו וביטחונו שאין זה אלא חיסרון בדיווח, אבל הפעולות אכן נעשות. בהמשך המכתב עומד הרבי על החוב והזכות לנצל את ההשפעה הניתנת מלמעלה לכל ענייני ההולכים בעקבות אדמו"ר הזקן.

'צינור' ו'כלי' להצלחה בענייניהם

במכתב אחר לחברי את"ה כותב הרבי:

והרי זהו גם-כן הצינור והכלי לענייניהם להצלחה בלימוד התורה ביראת-שמים ובקיום המצוות בהידור, ובזה... בעבודת התפילה של כל אחד ואחד, פנימית הפעולות הכי נעלות.

בברכה להצלחה בכל האמור ולבשורות טובות ומפורטות.

שניים מ'יסודות' חב"ד

"נעם לי לקבל מכתבו בו כותב מיסוד אגודת תלמידי הישיבות" – כתב הרבי לבחור ישיבה ("האברך אשר מסעוד נגר" מתל-אביב) בז' בשבט תשי"ז (איגרות-קודש, כרך יד, עמ' שלח):

ובוודאי מטרת אגודה זו כלשון התפילה ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, וכשרוצים באמת מצליחים לא רק בהנוגע לעצמו אלא גם להשפיע על כל החברים ועל כל הסביבה שגם הם יעשו רצון המקום בלבב שלם.

הרבי ממשיך וכותב:

וכפי שכותב שקיבל מנהגי חב"ד, בוודאי כוונתו להתנהג גם ברוח חב"ד אשר שניים מהיסודות בזה הם, ואהבת את ה' אלוקיך וגו' ואהבת לרעך כמוך. תקוותי שיתוסף גם על-ידי-זה חיות ומרץ בהעניין האמור.

ויהי-רצון שיהיה בהצלחה ויוסיף אומץ בלימוד תורתנו הקדושה וקיום מצוותיה בהידור וגם על חבריו ישפיעו בזה וה' יתברך יצליחו לבשר טוב בכל האמור.

"בטח יודע מהבאים מכאן"

להחסיד הרה"ח הרב יהודה חיטריק ששימש כמשפיע בישיבת תומכי-תמימים במונטריאול, כותב הרבי בט"ו בשבט תשי"ב (איגרות-קודש, כרך ה, עמ' ריח):

...בטח יודע מהבאים מכאן על-דבר מה שנדבר בעת התוועדות יו"ד שבט בעניין את"ה (איגוד תלמידי הישיבות) ובוודאי יסדר הדבר באופן המתאים...

לחסיד נוסף (שם עמ' רלו) כותב הרבי:

מכתב המזכירות על-דבר את"ה, בטח קיבל במועדו.

"הצלחה בעבודתם בקודש"

אחד הסניפים הפעילים ביותר של את"ה היה זה שפעל בכפר-חב"ד. "בברכת הצלחה בעבודתם בקודש..." – חתם הרבי מכתב כללי-פרטי לחג הפסח, ששלח ל"הנהלת אגודת תלמידי הישיבות בארצנו הק' ת"ו ה' עליהם יחיו".

בתחילת המכתב ציין: "מכתבם מג' ניסן נתקבל וכן הקודמיו וחוברות תוכ"ע".

בי"ז בכסלו תשכ"ט ('דעם רבי'נס קינדער' עמ' תפא) משגר הרבי ל"איגוד תלמידי הישיבות שבאה"ק ת"ו – שבכחב"ד" – אישור קבלת המכתב מיום הגאולה יו"ד כסלו והקודמיו.

וכן: "תשואות-חן ותשואות-חן על הבשורות טובות מהצלחת הכינוס" ו"בברכת הצלחה בעבודת הקודש".

בחודש שבט תשכ"ט: "מאשר הנני קבלת המכתב מיום ר"ח שבט והקודמיו והתמונות, ות"ח ת"ח. ובפרט על הדו"ח מה[=כינוס] דיט"כ [=די"ט כסלו]..." ('דעם רבי'נס קינדער', עמ' תפב).

"במבצע תפילין, הכי נעלה"

בל' בשבט תש"ל (שם, עמ' תפג), ל"הנהלת איגוד תלמידי הישיבות אשר באה"ק ת"ו ה' עליהם יחיו":

מאשר הנני קבלת הדו"ח ובפרט – מיום כ' שבט והמצורף בו. ותשואות-חן על הבשורות טובות במבצע תפילין, הכי נעלה.

ולסיום: "בברכת הצלחה בעבודת הקודש".

"נ.ב. נתעכב המשלוח"...

"הדיווחים נתקבלו ות"ח... ולהצלחה בעבודת הקודש", כתב הרבי (במכתב כללי-פרטי דעש"ק פרשת שופטים תשל"ו (שם עמ' תפד)) ל"הנהלת 'מבצע תפילין' שעל-ידי אגודת תלמידי הישיבות באה"ק ת"ו, ה' עליהם יחיו".

במכתב כללי-פרטי מי"א בניסן תשל"ט ל"הנהלת איגוד תלמידי הישיבות באה"ק תובב"א, ה' עליהם יחיו (שם עמ' תפה):

המכ' ודו"ח המבצעים נתקבלו ותשואות-חן.

בימי חנוכה ה'תשמ"ב (שם, עמ' תפו) מאשר הרבי קבלת המכתב דו"ח של "ארגון מבצע תפילין וכו' שעל-ידי אגודת תלמידי הישיבות, ה' עליהם יחיו"

אחרי "ולהצלחה בעבוה"ק" וחתימת-יד קדשו הוסיף הרבי:

נ.ב. נתעכב המשלוח ובינתיים נתקבלו הדוחי"ם מיום ו' טבת, ותשואות-חן.

"זכות הרבים מסייעתם"

בה' באדר תש"כ משגר הרבי איגרת ל"הנהלת איגו"ת הישיבות את"ה, ה' עליהם יחיו" ובו מברך הרבי את "הנהלת את"ה ביחד עם כל חברי את"ה" בהצלחה בעבודתם, "מתאים להכרח ודרישת השעה".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)