חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:47 זריחה: 5:47 י' בתמוז התשפ"ד, 16/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

נדיבות שלמה
מעשה שהיה

אחד מתלמידיו הקרובים של הגאון רבי יואל סירקיש (הב"ח) היה עשיר גדול מאוד ובעל-צדקה. כל מעשי התלמיד - הגלויים והנסתרים - נעשו בעצה אחת עם רבו ועל דעתו.

יום אחד בא אל הרב מוזג באחד הכפרים ושטח לפניו את צרתו: שנים הוא חוכר בית-מזיגה מיד הפריץ המקומי ומתפרנס בכבוד. והנה בא אדם אחר המבקש לחכור במקומו את המקום ולנשלו מפרנסתו. הפריץ נוטה לקבל את הרעיון והמוזג אינו יודע את נפשו מרוב דאגה.

"גש אל תלמידי הגביר", יעץ הרב לאיש, "ובקש ממנו בשמי כי ידבר למענך על לב הפריץ. משוכנע אני כי בזכות עושרו ועסקיו המסועפים יתחשב הפריץ בדבריו וישאיר ברשותך את בית-המזיגה".

עשה המוזג כעצת הרב ופנה אל בית התלמיד העשיר. באותה שעה נערך הלה לנסיעה ליריד השנתי הגדול, שעמד להיפתח למחרת היום, וכל עיכוב בנסיעה היה עלול להסב לו נזק כספי כבד. ניחמו העשיר בדברים והבטיח לו כי מיד עם שובו מהיריד ישוחח בעניינו עם הפריץ.

לא הניחו דברי העשיר את דעתו של המוזג. "עד אשר תיסע ותחזור אני עלול לאבד את מקור פרנסתי; מה יהיה עליי ועל אשתי וילדיי?!", הביע את חרדתו ונשא אל הגביר מבט מתחנן.

אולם הגביר לא נדבק בתחושת החרדה והבהילות של המוזג. "מזונותיו של אדם קצובים לו מראש-השנה, ואין אדם נוגע במה שמוכן לחברו אפילו כמלוא הנימה", ביקש הגביר לחזקו בדברי אמונה וביטחון.

כשנוכח המוזג כי אין בכוונת הגביר לשנות את תכניותיו, הודה לו על נכונותו לסייע לו לאחר שובו מהיריד ופנה לביתו בלב כבד. בבית ציפתה לו אשתו, שהייתה חרדה לשלום פרנסתם לא פחות ממנו. הוא סיפר לה על עצת הרב ועל הבטחת הגביר לדבר עם הפריץ בתום היריד. גם האישה - כבעלה - מיאנה להירגע. בעומס רגשותיה פרצה בבכי והקימה על בעלה קול צעקה: "בטלן שכמותך! כיצד הנחת לעשיר לדחותך בקש?! מדוע לא דרשת ממנו בתוקף לגשת אל הפריץ מיד!"...

הימים הבאים היו ימים של מתח ומדון בבית המוזג. אך גם הם חלפו-עברו, וסוף טוב - הכול טוב. הגביר שב מהיריד ולאחר שיחה קצרה עם הפריץ נשאר בית-המזיגה בידי המוזג הוותיק.

חלפו שנים והעשיר שבק חיים לכל חי. כל בני העיר ליווהו למנוחות וביכו את איש החסד, שמעולם לא דחה אדם במצוקה ועזר לכול ביד נדיבה ובפנים מאירות. גם הגאון רבי יואל סירקיש עצמו נשא דברי הספד מרגשים על תלמידו הקרוב והחביב.

כעבור כשבוע הופיע התלמיד אצל רבו בחלום. סיפורו - עדות מעולם האמת - היה מסעיר:

"בבואי לפני בית-דין של מעלה פגשתי כמה נשמות שריחפו בחוסר מנוחה, ממתינות לגזר-דינן. ביניהן היו נשמות של אנשים שהכרתי בעודי חי. אחד מהם, למשל, היה קצב פלוני שהתרשל בתפקידו והכשיל את הרבים.

"בשלב מסויים החל משפטו. המחזה עורר אימה. כלבים וחיות שונות הגיחו מכל עבר וטענו כנגדו שגזל מהם את מזונם ומכרו ליהודים. פתאום נשמעה בת-קול קוראת לעברו בקול גדול - 'כיצד העזת להאכיל את בניי נבלות וטרפות!'.

"אלא שאז הופיע מלאך מליץ-יושר וסיפר כי הקצב כבר הודה והתוודה על חטאיו בעודו בחיים, ואף קיבל עליו דרך תשובה. את כל רכושו תרם לצדקה ועד יום מותו צם והתענה עד שזיכך את נפשו וזכה להגיע לדרגת בעל-תשובה. בית-דין של מעלה זיכה את הקצב ושלחו להיכל בעלי-התשובה.

"בבוא תורי התייצבתי בפיק-ברכיים לפני בית-הדין. הדיון בענייני היה קצר ובסופו יצאתי זכאי. מיד הובלתי על-ידי שיירת מלאכים לעבר גן-העדן.

"בהגיעי אל שעריו, התייצב בדרכי מלאך שחסם את דרכי. 'מי אתה ומדוע תחסום את דרכי?!', תמהתי. 'אני המלאך שנברא מהחסד שגמלת עם המוזג הכפרי בשעה שהלכת לדבר למענו עם הפריץ', ענה המלאך. לשמע התשובה גברה פליאתי שבעתיים. 'הייתכן שמלאך של גמילות-חסד יתייצב לי לשטן?!'.

"בתשובה נאנח המלאך. אמנם גמלת טוב עם יהודי זה, אך האם אתה יודע כמה צער הסבת לו ולבני-משפחתו בימים שבילית ביריד? האם חשבת על הדמעות הרבות שנשפכו בגללך? על הצעקות והמריבות שיכולות היו להיחסך לו פעלת מיד ולא דחית את שיחתך עם הפריץ?'.

"כל טענותיי והצטדקויותיי לא הועילו לי. 'החסד שעשית עם המוזג נפגם ועליך לתקן פגם זה בטרם תזכה לבוא בשערי גן-עדן', אמר המלאך והודיע לי כי איאלץ להמתין בשערי גן-העדן כמספר הימים שעשיתי ביריד הגדול ושבהם גרמתי צער למוזג ולמשפחתו".

כעבור זמן סיפר הגאון רבי יואל סירקיש את הסיפור המופלא לבני עירו וסיים: "מכאן אנו למדים עד כמה צריך אדם להיזהר בכל מצווה שלא להחמיצה. על-אחת-כמה-וכמה כשמדובר במצווה שחיי יהודי אחר תלויים בה - עליו להיות מן הזריזים המקדימים".


 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)