חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:51 זריחה: 5:39 ב' בתמוז התשפ"ב, 1/7/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

רב זמין
פינת ההלכה ומנהג

מדורים נוספים
שיחת השבוע 1000 - כל המדורים ברצף
אלף גיליונות, כעשרים שנה
עניינו העיקרי של המקדש
סיפורי חסידים
צדקה בלי גבול
סיפורים וחידושים
לנצל את ההשפעה
בציפייה לגאולה
מתווה הדרך לשימוש בתקשורת
רב זמין
שני צדדים למטבע
לגליון האלף
מכתבים לגיליון ה-1000

שאלה: עד כמה צריך רב להיות זמין וזריז במתן תשובה לשאלה בהלכה?

תשובה: 'עינוי הדין' ממש הוא בבית-דין, אחר גמר הדין, ולכן אסור לעכב את הודעת פסק-הדין ואת ביצועו. לדעת השל"ה, גם בהוראת איסור והיתר, כאשר התשובה ברורה לרב והוא מעכב את מסירת הדברים לשואל, יש בזה משום עינוי הדין.

ב'מנהגי מהרי"ל' מביא בשם רבו, רבי שלום מווינה, שדרש על הפסוק (תהילים לד,טו) "ועשה טוב": "אם הוא תלמיד חכם - יהא גומל חסד... ויהיה נוח ומזומן לבריות בכל שעה לדין ולהוראה בלי שהות".

במכילתא ובמקורות רבים נוספים מסופר סיפור נורא על רבן שמעון בן-גמליאל ורבי ישמעאל בן-אלישע (מ'עשרה הרוגי מלכות') שיצאו ליהרג, ואמר רבי שמעון לרבי ישמעאל: "ליבי יוצא, שאיני יודע על מה אני נהרג". ניחם אותו רבי ישמעאל: "מימיך בא אדם אצלך לדין או לשאלה, ועיכבתו עד שתהא שותה כוסך ונועל סנדלך או עוטף טליתך? אמרה תורה (שמות כב,כב): 'אם ענה תענה' - בין עינוי מרובה ובין עינוי מועט!". אמר לו: "ניחמתני, רבי".

כתב על זה מהרש"ם (רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון מגליציה, מגדולי המשיבים בדורו. נפטר לפני כמאה שנה), שדרך זו היא רק לצדיקים גדולים, שהקב"ה מדקדק עמם כחוט השערה. ועם זה סיפר: "וה' יתברך יודע, כי אני בעוניי כמה פעמים הזהרתי את בני-ביתי, שאם יבוא מי לשאול באמצע אכילה או שינה - לא יעכבו, אלא יביאו לפניי או יקיצוני...". וראינו עוד רבנים בדורנו שהקפידו על כך.

בכל אופן, מסתבר שאין חובה זו חלה על שאלה בטלפון או בדואר. אמנם בימינו, שהצימאון רב והידע מועט, חלה חובת הזמינות על כל בן-תורה, ובפרט אם הוא נושא תפקיד ציבורי.

מקורות: אבות פ"ה מ"ח. מכילתא משפטים כב,כב. מנהגי מהרי"ל עמ' יב. של"ה מסכת שבועות (דפוס אמשטרדם קפד,ב). פתחי תשובה יו"ד סי' רמב ס"ק ט. שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' רי ד"ה ובדבר חשש.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)