חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:50 י"ד בתמוז התשפ"ד, 20/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

אמונה
מן המעיין

מדורים נוספים
שיחת השבוע 996 - כל המדורים ברצף
המשימה הגדולה עדיין לפנינו
יש חדש
להגיע לחירות אמיתית
אמונה
הבטחות צריך לקיים
לבקש חיים
מה מעורר יהודי
בציפייה לגאולה
קשרים נסתרים בין מקובלים
הרגל ושיקול-הדעת

מאמינים מנחילים אמונה

"ולמען תספר באזני בנך... וידעתם כי אני ה'" (שמות י,ד). אם רצונכם לנטוע בלב בניכם ("תספר באוזני בנך") את האמונה בקב"ה וההתקשרות אליו, עליכם להיות בבחינת "וידעתם כי אני ה'" – חייבים אתם תחילה להיות מאמינים בעצמכם.

(רבי יהושע רוקח)

אמונה ושכל

ביהודי יש אמונה נצחית בקב"ה, בתורתו ובמצוותיו. אמונה זו אי-אפשר להסביר בשכל, כי האמונה והשכל שני הפכים הם. על דבר המובן בשכל אין צורך באמונה, ואמונה אי-אפשר להסביר בשכל. מושבה של האמונה הוא אך ורק ברגש הלב.

(אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש)

להביא לידיעה

כל אחד ואחד מישראל מאמין בה' באמונה פשוטה, ולבבו תמים עם ה'; אך חובת המוח והשכל להביא אמונה זו בידיעה והשגה, כפי שנאמר "דע את אלוקי אביך ועבדהו בלב שלם".

(היום-יום)

ההשגה מחברת

כשהקשר עם הקב"ה נובע מהאמונה לבדה, הרגשת האדם היא שהקב"ה רם ונשגב ממנו, וממילא האדם מרוחק מאיתו יתברך; אך על-ידי הידיעה, מצד ההשגה, האדם מתחבר עם הקב"ה.

(לקוטי דיבורים)

למעלה מראייה

"וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים...ויאמינו בה'" (שמות יד,לא). אף-על-פי שישראל ראו בעיניהם את הניסים, בכל-זאת נזקקו גם לאמונה, שכן האמונה גדולה מן הראייה; בכוחה של אמונה רואים יותר ממה שרואים בעיניים.

(חידושי הרי"ם)

אמונה ברועה ישראל

"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" (שמות יד,לא). אם במשה האמינו, קל-וחומר בה'. ומה תלמוד לומר במשה? ללמדך שכל המאמין ברועה ישראל כאילו מאמין במי שאמר והיה העולם.

(ילקוט שמעוני)

דבקות במשה רבנו

ללמדנו שכל אחד ואחד מישראל, עם כל מעלותיו ועבודתו, צריך להיות דבק וקשור למשה רבנו שבכל דור. דווקא על-ידו הוא מתקשר עם מי שאמר והיה העולם.

(לקוטי שיחות)

הדיבור מחזק

כאשר השירה מתפרצת מתוך הלב, קל לאמונה להתגלות בו. זהו שנאמר (תהילים קטז,י) "האמנתי כי אדבר": כאשר אני משיח דבריי לפני קוני, מתחזקת ומתגברת בליבי האמונה.

(רבי אברהם מסלונים)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)