חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:52 י"ח בתמוז התשפ"ד, 24/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

"מוסיף והולך, מוסיף ואור"
ניצוצי רבי

מדורים נוספים
התקשרות 597 - כל המדורים ברצף
נרות חנוכה מגיעים למעלה יותר!
"מוסיף והולך"
"מוסיף והולך, מוסיף ואור"
ימי החנוכה
הלכות ומנהגי חב"ד

הרבי מדריך עורכי ביטאון לילדים באשר לאיורי החנוכה המופיעים בשער * מזרז את אנ"ש לפעול במבצע חנוכה במיוחד בבתי-הרפואה, בתי-הכלא ומחנות צה"ל * עומד בקשר עם מפקדי צה"ל ומעודדם להעמיק את הקשר עם חב"ד ושיהיו לקשר זה תוצאות מעשיות

מאת: הרב מרדכי-מנשה לאופר

בסיום התוועדות שבת פרשת מקץ, זאת חנוכה, תשל"ו אמר הרבי:

מסתמא תיערך כבר הלילה אסיפה או מלווה-מלכה כדי להתדבר אודות יצירת המשך לפעילות של חנוכה בפעולות על כל השנה כולה.

הרבי מזג מכוסו לבקבוק 'משקה', ומסר את הבקבוק והמזונות לצורך התכנסות האמורה (על-פי דיווח הרה"ח ר' צבי-הירש שיחי' זרחי).

לקט הוראות לציורי חנוכה

להלן כמה התייחסויות מהרבי, שזכו להן הרב שלום-דוד שיחי' פייפ, עורך בטאון 'ימות המשיח' ('משיח טיימס'), בהוצאת המרכז העולמי של 'צבאות השם' בניו-יורק, בהנהלת הרב ירחמיאל שיחי' בנימינסון ('כפר חב"ד', גליון 925, עמ' 28-29):

בשער 'ימות המשיח' של גיליון חנוכה תשד"מ, צוירו כמה ילדים בונים חנוכייה על רקע נוף מושלג. כשהוכנס הציור לרבי, הגיב עליו (ראה גם 'רישומה של שנה' תשד"מ, עמ' 98):

כדאי להוסיף בקרן הימנית למטה צורה סביבון.

לאור המלצת הרבי לצייר סביבון, צוייר בשער של גיליון חנוכה תשמ"ו סביבון, ובתוך הגיליון עצמו סופר הסיפור שמאחורי הסביבון – שבימי גזרות היוונים שלא ללמוד תורה, היו ילדי ישראל  נאלצים לפעמים להסתיר את ספרי לימודיהם ומתחילים לשחק בסביבונים. במחשבה ראשונה סברו העורכים כי לא מתאים לצייר גם חנוכייה, שכן, כאמור, מדובר בימי הגזרות, לפני התרחשות נס חנוכה. אך בראותו את הציור הגיב על כך הרבי:

צריך גם מנורה.

בהתאם להוראה זו צוירה גם חנוכייה, אך באופן שהיא איננה חלק ממה שקורה בשער אלא כדבר בפני-עצמו.

בגיליון אחר הוצג ציור של כינוס, שכלל גם ציור של מנורה ליד פתח החדר. על כך הגיב הרבי:

המנורה ה"ה [=הרי היא] לפרסומי ניסא ולא בפינה וכו' !!

ועוד הערה של הרבי לגיליון חנוכה תש"נ. בשער הגיליון נראה ציור של בית עשוי בצורת סביבון. באותם הימים צורה של סביבון כזה היתה באופנה בין הילדים, ולצד הסביבון נראה אחד הילדים מדליק את החנוכייה בליל החג השלישי, כאשר בציור נראו רק שלושת קני החנוכה, שהם נרות דולקים. על כך הגיב הרבי:

כדאי שיראו כל שמונת הנרות!

הוספה בתורה ומצוות

כך כתב הרבי בז' בטבת תש"כ (איגרות-קודש, כרך יט, עמ' קכז):

כבוד המשתתפים במסיבת חנוכה בכפר ארגנטינה [=כיום ניר-צבי] אשר בארצנו הקדושה ת"ו במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו ה' עליהם יחיו:

שלום רב וברכה!

בנועם נודעתי מהתוועדותם בימי חנוכה, אשר בוודאי, כבכל קיבוץ בני ישראל החרדים לדבר ה', נשמעו דברי תורה, ובאופן שיביאו הדיבורים לידי מעשה, זאת אומרת, להוספה בתורה ומצוות, במשך כל השנה הבאה לאחרי זה...

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור.

שייכות מיוחדת לילדים

והנה מדברים שהשמיע הרבי בהתוועדות אור לי' בכסלו תשמ"א (שיחות-קודש תשמ"א, כרך א, עמ' 504):

מכיוון שלחנוכה שייכות מיוחדת לילדי ישראל... דרושה השתדלות בימי החנוכה  בנוגע לבני ובנות ישראל בכל עניינים אלו.

כולל גם לשתפם בהכנות ל'מבצע חנוכה', וכן שייטלו חלק ב'מבצע חנוכה' עצמו, ובכל הפרטים, כפי שהדבר יאורגן על-ידי כל אחד ואחד במקומו ובכל חוג אשר הוא מתעסק (ופועל) בכך, ולהשתדל שזה יהיה באופן מסודר, בהצלחה רבה וגדולה ועצומה ונפלאה.

אור מיוחד

אור לי"ד בכסלו ובי"ט בכסלו תשל"ט ביקש הרבי (שיחות-קודש תשל"ט, כרך א, עמ' 375; 437):

יש להתכונן ל"מבצע חנוכה" – ובפרט במקומות שאליהם יש להביא אור מיוחד – כך ש"מבצע חנוכה" יתנהל בתכלית השלימות, בכל מקום שיד איש מגעת, ובמיוחד לאותם הנמצאים בבתי רפואה ("בית הרופאים") או בית-האסורים – יש לנחמם מיגונם, על-ידי שיסבירו להם שהימצאותם בבית האסורים אינה אלא לשעה קלה. ובקרוב ממש יזכו לשחרור גמור משם, ובאופן של מנוחה, שמחה וטוב לבב וזה יהיה הכנה לשחרורם הגמור של בני-ישראל מבי גלותא, מבית-האסורים הגדול בדמותה של הגלות, ועוד בזמן הגלות עצמו ישתחררו היהודים מהמדינות ש"מאחורי מסך הברזל"...

"מבצע חנוכה" מיוחד יש לקיים עם היהודים המגינים על יהודים בכל מקום שהם... ובמיוחד בארץ-הקודש, ארץ ישראל לגבולותיה, בכל הגבולות, "ימה וקדמה וצפונה ונגבה" בשלימותם...

באופן של 'ופרצת'

לקראת חנוכה תשל"ג נתקבלו מספר הוראות מהרבי (חלקן כבר פורסמו במדור זה בשנים קודמות). בין השאר נמסר להרה"ח ר' אפרים ז"ל וולף, בעיצומם של ימי חודש תשרי ('ימי תמימים' תדפיס עמ' 29):

"על-דבר פרסום דומה לפרסום על-דרך 20,000 חוברות תשרי, גם בחנוכה".

יותר מחודש ימים לאחר-מכן שוב נמסר בטלפון, בכ' במרחשוון (שם): "בקשר לפעולה בצבא בחנוכה, למסור לר' ישראל לייבוב ור' אהרן-נחמן פרידמן שההצעה היא טובה, וחצי מההוצאות עליהם [מזכירות כ"ק אדמו"ר משתתפת בחצי ההוצאות ובחצי השני יישא צאגו"ח באה"ק ת"ו]. כ"ק אד"ש הואיל להוסיף שזה צריך להיות באופן של 'ופרצת', ולחשוב בקשר לפרסום העניין, אם יקלקל או לאו".

הילדים של היום

המכתב הבא נכתב במקורו האנגלית, ופורסם ב'כפר חב"ד' מארכיונו של הרב ניסן מינדל. באותה שנה בה נכתב, תשל"ד, קיבל 'מבצע חנוכה' ממדים גדולים ונרחבים, שלא בערך לשנים הקודמות:

חנוכה תשל"ד

ברוקלין ניו-יורק

מר...

שלום וברכה:

תודה רבה לך על מכתבך הידידותי מ-11 בדצמבר והמצורף אליו.

תרומתך יועדה למימון 'מבצע חנוכה' המיוחד אשר הופעל על-ידי חסידי חב"ד בחלקים שונים של העולם, כדי להביא לתשומת לבם של אחינו בני ישראל, ובייחוד של הילדים, את המשמעות של חג חנוכה והמצוות המעשיות שלו. המאמצים התרכזו במיוחד בילדים לפני גיל בר (ובת) מצווה, להם חולקו חנוכיות, נרות לחנוכה ומתנות נוספות.

הססמה "הילדים של היום הם ההורים של מחר" עשויה להישמע כאמת נדושה, אבל זה לא גורע מהחשיבות שלה, אם מבטאים אותה במונחים מעשיים ומוחשיים. אני מתכוון לצורך החיוני בחינוך יהודי, כי למרבה הצער, ההקצבות עבור חינוך אמיתי של הנוער שלנו הן מחפירות ולגמרי מעבר לפרופורציה. אני לא מזכיר זאת למטרת ביקורת, אלא לאור העובדה שיש לך השפעה בחוגים מסויימים שבהם ניתן לתקן את ההזנחה הזו. ולכן, אני בטוח שתעשה מצידך את המירב בכיוון זה, וזכות הילדים הרבים שייהנו מכך תעמוד לך ולאשר לך ותביא לך תועלת.

ובעומדנו בימי הסגולה של חנוכה, הנני מאחל לך ולאשר לך מידה גדלה והולכת של אור בהעניינים שלך.

המעשה הוא העיקר

בראש-חודש כסלו תשל"ה כתב הרבי איגרת-קודש למפקד יחידה בצה"ל לקראת ימי החנוכה, עם תוספת ברכה בכתב-יד-קדשו (האיגרת פורסמה בכמה מקומות, אך צילומה נמסר לפרסום ב'כפר חב"ד' על-ידי  המזכיר הרה"ח הרב בנימין שיחי' קליין. כאן נפרסם לצידה מכתב ששיגר המזכיר הרב ניסן מינדל להנהלת צאגו"ח באה"ק):

לכבוד

אל"מ

מפקד היחידה

ד"צ 1218

שלום וברכה:

בזמנו קיבלתי מכתבו ונעם לי לשמוע על דבר רושמי ביקור אנשי חב"ד ביחידה שלו.

ותקוותי חזקה שהרושמים לא נשארו בעולם המחשבה והרגש, אלא נתלבשו במעשה בפועל, וכמאמר חכמינו ז"ל המעשה עיקר.

ובוודאי לאנשי צבא אין צורך להסביר אשר כל טכסיסי צבא, אף על פי שמיוסדים על עיון והתבוננות וחכמה, אבל כוונתם העיקרית והסופית היא מעשה בפועל.

כיוון שמתקרבים אנו לימי החנוכה, תקוותי שייפגשו עוד הפעם עם אנשי חב"ד בימי החנוכה או בימים הסמוכים להם, ויהי רצון שכל העניינים יהיו כנרות חנוכה באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור.

בכבוד ובברכה

להצלחה לכל אנשי היחידה שליט"א

איגרת המזכירות לצאגו"ח בענין מכתבי הרבי לחיילי צה"ל

קריאת סניף צאגו"ח בירושלים לאנ"ש להתגייס "למבצע הגדול של ימי החנוכה – על-פי הוראותיו של כ"ק אדמו"ר שליט"א"

מניית מעות מנין?

על-פי דין – התבטא הרבי בהתוועדות אור לי"ג ניסן תשל"ט (שיחות-קודש תשל"ט, כרך ב, עמ' 474) – כסף צריך חשבון, ויש למנותו. וראיה לדבר מהדין (במסכת שבת כב,א) בנוגע לנרות-חנוכה, "אסור להרצות (למנות, רש"י) מעות כנגד נר חנוכה" – ומכאן שדרושה ספירת כסף בנוגע לעניין הקשור בתורה!

ימי תשלומין

ממש לפני סיום התוועדות מוצאי זאת-חנוכה תשמ"א (שיחות-קודש תשמ"א, כרך א, עמ' 746) אמר הרבי:

רוצים רק להזכיר,  בהמשך ל'מבצע חנוכה' – שאלה הזקוקים עוד להשלים בזה – נותרו להם עוד מספר ימים עד שבת, כולל גם בשבת שממנה מתברכים כולהו יומין שלאחריה, וכוללת גם וגורמת להעלאת הימים שלפניה ובפרט (כבקביעות שנה זו) "זאת חנוכה" היינו "קמי שבתא", ביום רביעי, וממבצע למבצע...

(וכאן הזכיר הרבי את שאר המבצעים).

עיונים בשולחן-ערוך רבנו הזקן

בשנת תשל"ו העיר הרבי (בהתוועדות שבת-קודש פרשת מקץ – שיחות-קודש תשל"ו, כרך א, עמ' 325) על שינוי הסגנון בשולחן-ערוך רבנו הזקן. הרבי הצביע על הסימנים קנ"ה וקנ"ו שבחלק "אורח חיים" ותמה לפשר סגנונם השונה, וכאן הוסיף הרבי והעיר: "סבור הייתי כי חברי הכולל שעל אתר – יתעמקו בבירור עניינים אלו כו' וידונו בזה בכתב כו'. לעת-עתה לא נעשה דבר בזה, ועל-כל-פנים יעסקו בכך מכאן ולהבא".

[יצויין כי בשלהי אותה שנה הורה הרבי על פרסום והוצאה-לאור של קובץ 'יגדיל תורה'. אולם עוד קודם לכן, לאור התעוררות הרבי, התפרסמו ב'הערות התמימים ואנ"ש' בירורים אחדים בזה מאת חברי הכולל].


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)