חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:41 זריחה: 6:05 כ"ג באדר א' התשפ"ד, 3/3/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

כוהנים במערת המכפלה
פינת ההלכה ומנהג

מדורים נוספים
שיחת השבוע 986 - כל המדורים ברצף
זה לא כל-כך חשוב
בציפייה לגאולה
יש חדש
יש הבדלים והכול שווה
נישואין
מצווה בסערה
עשירי למניין
כל יהודי - שליח
השוק הגזול חזר להיות שכונה יהודית
כוהנים במערת המכפלה

שאלה: האם מותר לכוהנים להיכנס למערת המכפלה, קבר רחל וציון רשב"י במירון?

תשובה: על-פי הקבלה "צדיקים אינן מטמאין", כי גם גופם טהור והקשר שלהם עם הנשמה נצחי. אך להלכה ולמעשה, רוב הפוסקים אוסרים על הכוהנים להיטמא לקברי צדיקים. אולם כשיש נימוקים נוספים להיתר, רבים מהם מצרפים אותם כדי להתיר השתטחות על קברי צדיקים, "שהיא מצווה גדולה ומעלה רבה".

כשכוהנים עוברים בבית-עלמין, חובה לשמור מרחק של ארבע אמות (כשני מטרים) מכל קבר, וכמובן לא להיכנס תחת עץ או גג המאהיל עליו.

בשאלה בעניין קברים מסויימים, אם הם בנויים בדרך שמתירה לכוהנים להיכנס למבנה שעליהם (כמו במערת המכפלה, שהאולם אינו על הקברים עצמם אלא על המערה שעליהם, שיש לה פתח מן-הצד) - יש לברר מסורות נאמנות על כל קבר בנפרד. כאן נעסוק בשלושה: מערת המכפלה, קבר רחל וציון רשב"י במירון.

הפוסקים הליטאים וכן האדמו"רים ממונקאטש וסאטמר - אוסרים. לעומת זאת, בידי משפחות כוהנים רבות בירושלים (מכל העדות) וכן בספרים רבים מצויות מסורות להתירם. המקובל הירושלמי רבי שאול הכהן דוויק זצ"ל נהג להיכנס לבניינים שמעל הקברים הללו, ובעקבותיו נהגו כן רבים. וכן נהגו רוב האדמו"רים, חסידים ואנשי-מעשה.

מקורות: זוהר ח"א קכה,א. קסח,א. רמב"ן ר"פ חוקת. ספר החינוך, רסג. שדי-חמד אסיפת-דינים מע' א"י, אבילות, ר"ה. שו"ת שארית יהודה, הוספות, סי' יד. לה. שערי הלכה ומנהג יו"ד סי' קנ. לקוטי שיחות חי"ח עמ' 234, וש"נ. מסורות בספרים: אהבת השם להר"י אלפייה עמ' קכח. ביכורי יעקב להר"י חי זריהן יו"ד סי' כ. ארץ חיים להר"ח סתהון יו"ד סי' שעב ס"א (מהדורת תש"נ עמ' 450). נטעי גבריאל, אבילות, ס"פ צא. האוסרים: שו"ת מנחת אלעזר ח"ג סי' סד. ציץ אליעזר ח"י סי' א (אות ט סוס"ק מד), וש"נ. טעמי המנהגים עמ' רס. ילקוט יוסף ח"ז עמ' רפא. קובץ 'בית אהרן וישראל' גיליון עו עמ' קטו.


 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)