חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:30 זריחה: 6:33 כ' בתשרי התשפ"ב, 26/9/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לא תוסיפו ולא תגרעו
מן המעיין

המוסיף – גורע

"לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו" (דברים ד,ב). סמיכות הציוויים בתורה "לא תוסיפו" ו"לא תגרעו" מלמדתנו שמי שעובר על "לא תוסיפו" סופו לעבור על "לא תגרעו", כמאמר חז"ל (סנהדרין כט): "כל המוסיף גורע".

(לקוטי שיחות) 

הדרך הממוצעת

אדם מישראל צריך למצוא את הדרך הממוצעת, ואסור להפריז בשום צד. כשם שהרשע עלול לעבור על "לא תגרעו", כך עלול הצדיק לעבור על "לא תוסיפו", ולהחריב את העולם בצדקותו. לפיכך ההנהגות נקראות 'מידות', לפי שהן מדודות, שקולות וקצובות.

(פניני תורה)

יחיד ורבים

בפרשת ראה (דברים יג,ד) נשנית האזהרה "לא תוסיף ולא תגרע", אלא שכאן נאמר הציווי בלשון רבים ובפרשת ראה הוא נאמר בלשון יחיד. כי כאן הכוונה שלא יוסיפו ולא יגרעו מתרי"ג המצוות בכלל, ובפרשת ראה הכוונה שלא יוסיפו ולא יגרעו מהציוויים של כל מצווה פרטית.

(הגר"א)

המשקל הנכון

לא תוסיפו – אל תאמרו על דבר שאינו חמור כל-כך, שהוא חמור יותר. כל מצווה יש לנהוג בה כפי שנצטווינו מאת ה'. יש מצוות לא תעשה, עשה, מצוות דרבנן, מנהגים. אמנם אף שגם מנהג קל חמור הוא והעובר עליו עונשו גדול, מכל-מקום יש הבדל גדול בין מנהג לאיסור תורה, המתבטא בין היתר באפשרות להקל בעת הצורך, כמו לאדם חולה וכדומה.

(חתם סופר)

מידה מדודה

התורה היא סם חיים, תרופה שבאה לטהר את האדם מכל הרע שבו. לפיכך לא תוסיפו ולא תגרעו, שכן תרופה יש לקחת לפי מידה בדוקה ומדודה. מידה קטנה יותר אינה מועילה, ומידה גדולה יותר מזיקה.

(רבי יהונתן אייבשיץ)

בלי טובות

יום אחד באו אל רבי עזריאל הילדסהיימר כמה אנשים וטענו כי יש לעשות תיקונים ושינויים בתורה כדי להקל על מי שאינם רוצים לקיים את כל מצוות התורה. השיב להם: בתורה נאמר "ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות ה' אלוקיכם", ללמדנו שאין לגרוע מהמצוות גם כאשר הנימוק לכך הוא "לשמור את מצוות ה'"...

דעה רחבה

כאשר אדם אינו שלם הוא זקוק לחומרות ולגדרים שישמרו עליו, אבל במקום שיש דעה רחבה אין מקום לחומרות ולגדרים מיותרים. לפיכך כאשר דבקים בה' ומקיימים את המצוות, אין צורך להוסיף עליהם איסורים, שכן הדברים הללו יכולים להביא את האדם לידי שלמות.

(רבי בונם מפשיסחה)

דאורייתא ודרבנן

הרמב"ם כותב שהאומר שבשר עוף בחלב אסור מהתורה עובר בבל תוסיף. דבר זה רמוז במה שנאמר "לא תוסיפו... לשמור את מצוות ה' אלוקיכם", אין להוסיף ולומר על דבר שאסור מדרבנן בלבד שהוא ציווי מהתורה.

(פניני תורה)


 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)