חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:36 כ"ב באייר התשפ"ד, 30/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הקמת המשכן
מן המעיין

מדורים נוספיםק
שיחת השבוע 1944 - כל המדורים ברצף
דורסנות משיגה את ההפך
חדש על המדף
משה מציב יעדים גבוהים
הקמת המשכן
בזכות המאמץ
כשהקב"ה ישרוק לעמו
כבוד הרב
כריתת ברית בין אב לבנו
רציתי לשאול
מכירת חמץ לכול?
השיחה שמפזרת את ענני הסערה

פעם דיבור ופעם אמירה

"ואל בני ישראל תדבר לאמר" (ויקרא ט,ג). הכוהן הגדול, הלובש אורים ותומים ועונה לשואליו את דבר ה', עליו לכוון את דבריו, לפעמים בדיבור קשה ולפעמים באמירה רכה, הכול כפי רוח הקודש השורה עליו.

(אזניים לתורה)

ההתקרבות לתפילה

"וייקחו את אשר ציווה משה אל פני אוהל מועד" (ויקרא ט,ה). על-פי האר"י ז"ל חייב כל אדם לקבל עליו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך כהכנה לתפילה. חז"ל אומרים: "אין עמידה אלא תפילה שנאמר, ויעמוד פנחס ויפלל". וזה המובן כאן: "ויקרבו כל העדה", שהתקרבו זה לזה קרבה נפשית, ואז "ויעמדו לפני ה'", להתפלל.

(חסד לאברהם)

כשעושים מתגלים הסודות

"ויאמר משה זה הדבר אשר ציווה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה'" (ויקרא ט,ו). אתם תעשו בפשטות, את "אשר ציווה ה'", וממילא "וירא אליכם כבוד ה'" – יתגלו לכם עמקי סודותיה של התורה ונועם טעמיה.

(ילקוט דברי חכמים)

אותה תשוקה

"זה הדבר" – אותה השתוקקות שהתבטאה בכך שעמדו לפני ה', היא "הדבר אשר ציווה ה'" לעשות בכל עת.

(רבי יצחק-מאיר מגור)

אחווה תמידית

מה הוא "הדבר אשר ציווה ה'", והלוא אין כל ציווי קודם לכן? אלא כשראה משה את קירוב הלבבות, "ויקרבו כל העדה", ושבעקבות זה שרתה עליהם השכינה עד ש"ויעמדו לפני ה'", התלהב משה ואמר: "זה הדבר" – אחווה זו – "אשר ציווה ה' תעשו", הלוואי שתתנהגו תמיד כך, שישרו ביניכם אהבה ואחווה, "וירא אליכם כבוד ה'" תמיד, בכל עת.

(עיטורי תורה)

מלווה לעני

"ויקרב את המנחה, וימלא כפו ממנה, ויקטר על המזבח, מלבד עולת הבוקר" (ויקרא ט,יז). 'מלבד' ראשי תיבות: מלווה לעני בשעת דוחקו. מי שעושה כן – כאילו הקריב עולת הבוקר.

(אמרי צדיקים)

קשר של קטורת

"ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד" (ויקרא ט,כג). רש"י מפרש: "למה נכנס משה עם אהרון? ללמדו על מעשה הקטורת". 'קטורת' הוא מלשון קשר ואיחוד מוחלט. "ללמדו על מעשה הקטורת" – משה לימד את אהרון כיצד להתקשר עם הקב"ה בתכלית הדבקות והייחוד. אף שאהרון כבר הקריב את קרבנות היום והגיע לדרגה נעלית של קירוב לקב"ה, בכל-זאת לא הסתפק בכך, אלא צמאה נפשו להתקשר ולהתאחד בקב"ה בדבקות המוחלטת שבבחינת 'קטורת'.

(הרבי מליובאוויטש)

רמזי חנוכה

"ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם" (ויקרא י,ב). היום השמיני לחנוכת המשכן, שבו מתו נדב ואביהוא, שייך וקשור לימי החנוכה. כי מלאכת המשכן נגמרה בכ"ה בכסלו, אלא שחנוכת המשכן נדחתה לאחד בניסן. וסימנך: ח – היום השמיני למילואים, נו (26) – עולה 'נדב', כה (25) – עולה 'אביהוא'. רמז שביום השמיני למילואים נסתלקו נדב ואביהוא.

(רבי לוי-יצחק שניאורסון)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)