חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:36 כ"ב באייר התשפ"ד, 30/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

משה מציב יעדים גבוהים
שלחן שבת


מאת: משיחת הרבי מליובאויטש
מדורים נוספיםק
שיחת השבוע 1944 - כל המדורים ברצף
דורסנות משיגה את ההפך
חדש על המדף
משה מציב יעדים גבוהים
הקמת המשכן
בזכות המאמץ
כשהקב"ה ישרוק לעמו
כבוד הרב
כריתת ברית בין אב לבנו
רציתי לשאול
מכירת חמץ לכול?
השיחה שמפזרת את ענני הסערה

ביום השמיני למילואים אומר משה רבנו: "זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה ה' תַּעֲשׂוּ, וְיֵרָא אֲלֵיכֶם כְּבוֹד ה'" (ויקרא ט,ו). מהו הדבר "אשר ציווה ה'"? המפרשים מסבירים שאין הכוונה לנאמר בפסוק הבא "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל אַהֲרֹן קְרַב אֶל הַמִּזְבֵּחַ", מפני שלהוראה זו נאמרה פנייה נפרדת, וגם הציווי 'קרב אל המזבח' הוא בלשון יחיד ואילו דברי משה נאמרו בלשון רבים – "תעשו וירא אליכם".

ב'תורת כוהנים' נאמר: "ויאמר משה זה הדבר אשר ציווה ה' תעשו, אמר להם משה לישראל, אותו יצר הרע העבירו מליבכם, ותהיו כולכם ביראה אחת ובעצה אחת לשרת לפני המקום, כשם שהוא יחידי בעולם כך תהא עבודתכם מיוחדת לפניו... מפני מה, כי ה' אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים. עשיתם כן? – וירא אליכם כבוד ה'".

תמיד לפני ה'

'תורת כוהנים' הוא מדרש הלכה, והוא מכונה 'חמוּר שבספרים'. לאור זאת, הציטוט שלעיל נראה חריג לסגנונו של הספר. הדברים העוסקים בעבודת האדם את קונו מול יצר הרע מזכירים ניסוחים מספרים העוסקים בפנימיות התורה.

בעל 'אור החיים' כותב שפסוק זה מוסב על הפסוק "וַיִּקְרְבוּ כָּל הָעֵדָה וַיַּעַמְדוּ לִפְנֵי ה'". משה רבנו אומר לבני ישראל: ה' מצווה שתמיד תשוו בנפשכם שאתם עומדים לפניו. בהמשך ה'אור החיים' שב ודן בפסוק, ומוסיף עליו את דברי 'תורת כוהנים' ומשווה אותם לדבריו, באומרו: "והם דברינו עצמם".

מצווה וכוונה

אם כן, דברי משה מכוּונים לכל עם ישראל. מה פשר הדרישה ש"תהיו כולכם בעצה אחת"? הכוונה היא שלא דיי בקיום המצוות, אף ש"המעשה הוא העיקר", אלא צריך להתרכז בכוונת המצוות. אילולי זה, הרי פלוני מניח תפילין וחושב על עסקי העצים שלו, פלוני על מסחר בכלי כסף וזהב וכו', כך שאין כאן מחשבה אחת ו"עצה אחת".

נוסף על כך יש צורך להיות ב"יראה אחת". בלי אהבת ה' ויראתו המצוות אינן שלמות, אף שנעשו בכוונה. ועוד אומר משה: "תהא עבודתכם מיוחדת לפניו". זו עבודת ה' במדריגה הנעלית ביותר, המגיעה לעצמותו יתברך.

הכול יכולים

משה מציב לבני ישראל יעד גבוה מאוד, אבל הוא שייך לכל יהודי, משום ש"ה' אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים". "אלוקי האלוקים" הכוונה למלאכים ולשאר המדריגות הרוחניות של 'סדר ההשתלשלות'. ואילו בני ישראל קשורים עם "אלוקי האלוקים" – הקב"ה עצמו.

יש הסבורים שדברי משה הם מעל לרמתם הרוחנית, אבל משה הוא נשיא הדור, והכול קשורים בו. מכאן שבידי כל אחד ואחד לעורר בעצמו את עצם הנשמה, על-ידי כוח מסירת הנפש, וכאשר עצם הנשמה מתעוררת, היהודי מתחבר עם עצמותו יתברך.

(תורת מנחם, כרך כח, עמ' 81)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)