חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:37 זריחה: 5:39 י"ד באייר התשפ"ד, 22/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

פקודי המשכן
מן המעיין

מדורים נוספים
שיחת השבוע 1941 - כל המדורים ברצף
מחפשי תיקון ומלבי תבערה
יש חדש
כללים אחרים לימי המילואים
פקודי המשכן
מבקשי הדוח
עולם שאין בו רע
תודה על הפציעה
רציתי לשאול
אורחים מירושלים ולהפך
לחשוף לעולם הערבי את האמת

רמז לחמישה דברים

"אלה פקודי המשכן, משכן העדות" (שמות לח,כא). "המשכן משכן – שתי פעמים, רמז למשכן שנתמשכן בשני חורבנין על עוונותיהן של ישראל" (רש"י). ולמה במשכן השני כתוב 'משכן' ולא 'המשכן'? לרמז על ה' דברים שחסרו במקדש שני (כדברי הגמרא ביומא כא).

(חתם סופר)

המשכון חוזר

"שנתמשכן" – כשם שהמשכון חוזר לבעליו, כך עתיד בית המקדש לחזור ולהיבנות.

(רבי יצחק-יעקב מביאלה)

עדות במשכן הגשמי

הכפילות 'המשכן משכן' רומזת על שני משכנות – המשכן הרוחני שלמעלה והמשכן הגשמי שלמטה, אך המילה 'העדות' נאמרה במשכן השני דווקא – המשכן הגשמי. כי 'עדות' שייכת רק בדבר מכוסה ונעלם, שהרי על דבר גלוי אין צורך בעדות. ומאחר שבמציאות הגשמית אין האלוקות נראית בגלוי, לכך צריכים 'עדות', להבהיר שגם במשכן הגשמי השכינה שורה.

(לקוטי שיחות)

סיבת החורבן

"אשר פוקד על-פי משה" (שמות לח,כא). מובא בספרים שאילו היה משה רבנו נכנס לארץ ישראל, לא היו ישראל חוטאים בעבודה זרה ובית המקדש לא היה נחרב. זהו 'אשר פוקד' – היינו נחסר, מלשון "ולא נפקד ממנו איש". "על-פי משה" – על שחטא בפיו, באומרו "שמעו נא המורים". זה גרם לו שלא נכנס לארץ ישראל ולכן נחסר ונחרב המקדש בעוונותיהם של ישראל.

(עיטורי תורה)

רמזי המשכן

'משכן' בגימטרייה ארבע-מאות ועשר, כנגד שנותיו של המקדש הראשון. 'המשכן' עם חמש האותיות של 'המשכן' – בגימטרייה ארבע-מאות ועשרים, שהן שנותיו של בית המקדש השני. 'העדת' – ארבע-מאות שבעים ותשע, כנגד השנים שהתקיים המשכן עד הקמת בית המקדש הראשון בידי שלמה.

(רבנו בחיי)

עדות נאמנה

"משכן העדות" – המשכן היה עד נאמן על החשבון המדוקדק של השימוש בכספי התרומות. כי אילו היה שמץ ואבק גניבה בכספים, לא הייתה השכינה שורה שם ולא היה 'משכן', כי "אֲנִי ה'.... שֹׂנֵא גָזֵל בְּעוֹלָה" (ישעיה סא,ח).

(מלבי"ם)

בזכות הארון

לוחות העדות היו תמיד בארון, כציווי התורה: "ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך" (שמות כה,כא). קדושת המשכן הייתה במשכן רק כשהארון היה בו, כדברי חז"ל (תוספתא סוף זבחים). ומכיוון שהשם 'משכן', המורה על השראת השכינה, היה בזכות הארון, לכן הוא נקרא 'משכן העדות'.

(משך חכמה)

קדוש בעצמו

"ובצלאל בן-אורי בן-חור למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה ה' את משה" (שמות לח,כב). בצלאל היה לא רק אומן, שעשה את כל עבודת המשכן וכליו בחוכמה, אלא עשה את 'כל' אשר ציווה ה' את משה; הוא קיים את כל התורה כולה. עובד עבודת הקודש צריך להיות קדוש בעצמו.

(תפארת שלמה)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)