חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:37 זריחה: 5:39 י"ד באייר התשפ"ד, 22/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הקהלה והתאחדות
מן המעיין

מדורים נוספים
שיחת השבוע 1940 - כל המדורים ברצף
להחזיר לעצמנו את השפיות
יש חדש
הארת הנפש בשלבים
הקהלה והתאחדות
דיי בהוראת חז"ל
הצדקה מקרבת את הגאולה
'מכונת האמת' של הרב
רציתי לשאול
שני ספרי תורה?
משמח תלמידי ישיבות וחיילים

הבניין תלוי בשלמות העם

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל" (שמות לה,א). כידוע, בית המקדש נחרב בעוון שנאת חינם. הפירוד והמחלוקת גורמים לערעור היסודות. לכן בהקמת המשכן הקהיל משה את כל עדת בני ישראל, כי השלמת המשכן תלויה בשלמות העם ואחדותו.

(אור פני משה)

סוד האחדות

"אמר הקב"ה, עשה לך קהילות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת" (ילקוט שמעוני). עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות, ומשהוקם המשכן נאסרו ונעשו כל ישראל כאחד. לכן הקדים 'ויקהל' לפני עשיית המשכן, שעשה את כולם קהילה וכלל אחד. וזה הטעם שהקדים שבת למלאכת המשכן, ששבת היא רזא דאחד.

(רבי אברהם מסוכוצ'וב)

בחזרה לאחדות

במתן תורה התאחדו, כנאמר: "וייחן שם ישראל... כאיש אחד בלב אחד" (רש"י). בעגל נתפרדו ונעשתה חרב איש ברעהו. תכלית המשכן הייתה לכפר על מעשה העגל, ולכן השתדל משה להקהילם, למען יחזרו למצב שבו עמדו בהר סיני.

(ארץ חמדה)

אסיפות רצויות

משה נצטווה להקהיל את בני ישראל ולומר להם: "אלה הדברים". דברים כאלה, אסיפות לתורה ולתעודה, בלב אחד ובעצה אחת, "אשר ציווה ה' לעשות אותם" זה מה שהקב"ה דורש מכם שתעשו.

(עיטורי תורה)

זהירות ממחלוקת

"אין שלום יוצא מתוך מריבה", ובפרט ממחלוקת לשם שמיים. רוב הצרות והתלאות נולדות ממחלוקת לשם שמיים, הרחמן יצילנו ממנה.

(אדמו"ר הזקן)

תרומות זכות

"למחרת יום הכיפורים" (רש"י). מכיוון שנדרשו כאן התרומות של בני ישראל לבניין המשכן, היה צורך שהתורמים והתרומות יהיו זכים ונקיים משמץ גזל וגניבה, מעות חילול שבת או רווחים מדברים אסורים. לכן המתין משה עד למחרת יום הכיפורים, זמן תשובה וחרטה, ואז הקהיל את העם ואמר: "קחו מאיתכם תרומה".

(שארית מנחם)

להמשיך באחדות

משה רבנו רמז לישראל שלא רק ביום הכיפורים חייבים להיות חדורים באווירת סליחה ומחילה, אחווה ורֵעות, אלא גם למחרת יום הכיפורים חייבים להמשיך במידות אלה.

(רבי משה מקוברין)

דעת רחבה מכילה

אדם שיש בו הרחבת הדעת מסוגל לסבול דבר המנוגד לטבעו, וכמו-כן ביכולתו לסבול כשמקניטים אותו וכדומה. בשל רוחב שכלו ודעתו אין הדבר ההופכי או ההקנטה תופסים מקום אצלו. במקום רחב דיו – ישכנו גם שניים.

(אדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)