חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:37 זריחה: 5:39 י"ד באייר התשפ"ד, 22/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

כתית למאור
מן המעיין

מדורים נוספים
שיחת השבוע 1938 - כל המדורים ברצף
העם דורש שיח אחר
יש חדש
הבקשה לברר הלכות באורים ותומים
כתית למאור
לצוות ולהנהיג
'חֹשן' בגימטרייה 'משיח'
מסלול הזכות של העלאת האור
רציתי לשאול
קריאת שמע לער בלילה
מוכנים לגאולה עם מדי המקדש

בזכות הצוותא

״ואתה תצווה את בני ישראל וייקחו אליך שמן זית זך״ (שמות כז,כ). 'תצווה' מלשון צוותא. כשתהיה בצוותא וחברותא עם המוני ישראל ותשפיע עליהם להעלותם בדרגה, תצמח טובה גם לך – ״וייקחו אליך שמן זית זך״; שפע והתעלות יומשכו גם לצדיק.

(תולדות יעקב-יוסף)

מהתורה לחסד

'תצוה' נוטריקון – "צעקת הדל תקשיב ותושיע". עם הציווי על הדלקת המנורה, המסמלת את אור התורה, בא הרמז על מעשה הצדקה והחסד. ללמדך שאל יפטור אדם את עצמו ממעשים טובים בשל עסקו בתורה.

(עיטורי תורה)

כל האותיות

'שמן' רומז לתורה. 'זך' בגימטרייה כ״ז, שהן כ״ב אותיות הא״ב וחמש האותיות הכפולות (מנצפ״ך). ״ויקחו אליך שמן זית זך״ – כל אותיות  התורה – ובכלל זה מנצפ״ך – נמסרו ומתייחסות למשה.

(אור תורה)

כתישה והארה

״כתית למאור להעלות נר תמיד״. 'כתית' – כתוש וכתת את כל התאוות והמידות הרעות אשר בקרבך, 'למאור' – כדי שתקבל הארה מן השמיים.

(רבי משה מקוברין)

להגיע ל'מאור'

על-ידי 'כתית' – התבטלות וכתיתה עצמית, מגיעים לבחינת 'מאור' שבתורה. לימוד התורה צריך להיות בביטול ובהנחת עצמותו של הלומד, מתוך ידיעה והכרה שהוא לומד את חוכמתו ורצונו יתברך. ולא זו בלבד שלומד בהתמדה ושקידה, אלא שמסלק את עצמו בסילוק אמיתי, שכל חפצו יהיה אך ורק בתורת ה׳ וחוכמתו יתברך, וישעבד את שכלו לגמרי מכול וכול.

(אדמו״ר הזקן)

טעון תיקון

לעולם צריך האדם לחשוב כי נפשו צריכה תיקון והעלאה. רמז לכך בפסוק ״להעלות נר״ – נר ראשי תיבות 'נפש רוח', ״תמיד״ – זאת עליו לזכור תמיד.

(עיטורי תורה)

נר בחוץ

״באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות״ (שמות כז,כא). בלב כל יהודי צריך לדלוק נר תמיד, נר אלוקים, אבל לא רק ב'אוהל מועד' – בבית הכנסת, בבית המדרש, בשעת התפילה, אלא גם ״מחוץ לפרוכת״ – ברחוב, במסחר, בעבודה, בעסקי החולין; במעשים שבין אדם לחברו.

(פרדס יוסף)

השמן הפנימי

'שמן' רומז לטוב המצוי בכל אחד מישראל, גם ביהודי הפשוט ביותר, וכנאמר בספרים שמכל דבר אפשר להוציא שמן. על-ידי התקשרות בבחינת משה, ראש אלפי ישראל, מתעורר הטוב שבכל אחד ואחד מישראל, ומשה עושה מזה ״כתית למאור״ – שמן משובח ומובחר.

(ספר המאמרים קונטרסים)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)