חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:22 כ"ד בכסליו התשפ"ב, 28/11/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לקראת "זמן חירותינו"
ניצוצי רבי

מדורים נוספים
התקשרות 559 - כל המדורים ברצף
בכוחו של כל אחד לצאת מ"מצרים"
גאולה באופן ניסי
לקראת "זמן חירותינו"
פרשת תזריע
שואלין ודורשין בהלכות הפסח (א)
הלכות ומנהגי חב"ד

מבצעי פסח שהזמן גרמא עלו על הפרק אצל הרבי כבר מתקופת פורים * בין השאר קרא לדאוג למצה שמורה ולסיפוק שאר צורכי עמך ישראל * ניצוצות

מאת הרב מרדכי-מנשה לאופר

בשנת תשל"א הסעיר הרבי את העולם על עניין לימוד התורה. לקראת חג-הפסח הורה לנצל את ימי חול-המועד להחדרת העניין בקרב הציבור. הוראות אלה נתקבלו ממזכירות הרבי בקשר לשיגור המצות להרה"ח הרב אפרים וולף ע"ה, אשר מרשימותיו ליקטנו את הפרטים הבאים.

ד' בניסן תשל"א (מכתב להרב חודוקוב ובו מפורטים הפרטים שעלו בשיחת הטלפון):

"שלום וברכה!

"בהמשך לשיחה הטלפונית:

"מסרתם כי המצות שמורה נשלחים במטוס טיסה 200 ישיר ומביא זה באופן טכני רייניץ שלמה. (אגב, הטיסה התאחרה ולא הגיעה עד הערב מחמת מזג האוויר). לאחר מכן יקחו את המצות ר' שמחה גורודוצקי, ר' עזריאל-זעליג סלונים ור' יצחק-מענדל ליס שהם שלוחים רשמיים. שלושת השלוחים ימסרו לוועד הרוחני, ויש להם הוראות בזה, והסדר הוא:

"רייניץ שהוא שליח טכני מביא המצות, ור' שמחה גורודצקי ור' יצחק-מענדל ליס יקבלו השמורה והם יעבירו זאת. יש לתת לרייניץ 1 שמורה כשכר-טרחה, והחלוקה ליחידים: 3 שמורה לידידנו, [מר שז"ר], 1 שמורה לרב עזריאל זעליג סלונים, 1 שמורה לרב שלמה-יוסף זווין. על-ידי סלונים יתנו לרב גרשון חן, הרב שלמה-יוסף זווין, וגב' מישקובסקי [=המשוררת זלדה] וקטעי מצות לחתניו של הרב זעליג סלונים. השאר - מחצה על מחצה בכפר-חב"ד ונחלת-הר-חב"ד על-ידי הוועד הרוחני. החלוקה של מחצה על מחצה היא מדוייקת ולא באופן [של] פרופורציה. לידידנו [שז"ר] תלך דלגציה [משלחת]: הרב עזריאל-זעליג סלונים והר"ש מיידנציק, ואם שניהם יחליטו יכולים לקחת אתם את מי שרוצים.

"מכיוון שהשנה יש חול-המועד ארוך, לכן ההצעה היא שאלו שלא עובדים בחול-המועד ומכיוון שאי-אפשר [לעסוק] במבצע תפילין, מוצע לוועד הרוחני וצעירי-אגודת-חב"ד לנצל הכוחות בכפר-חב"ד ועוד (לר' שמחה גורודצקי לא הספיקו לדבר בקשר לזה) בנוגע לעשות תעמולה על-דבר מה שדובר בט"ו בשבט על-דבר הוספה בלימוד התורה, לעשות התעמולה בבתי-הכנסת ובין רבנים והתחזקות בזה בלמוד התורה. האברכים והתלמידים הנוסעים הביתה ושבאים מתומכי-תמימים בכמה מקומות, שיידעו לנצל העניינים וילמדו כמה שעות במקום מפורסם, ושיראו איך שבחור ישיבה לומד, ובמקומות אלו יעשו כינוס תורה, ובאם ישנם תלמידים כאלה במקומותיהם, שיתנו שמורה ויעשו פארבריינגען".

ה' ניסן תשל"א:

"כ"ק אדמו"ר שליט"א

"הודענו לאברכי הכולל בנחלת-הר-חב"ד כי הלימודים בכולל מתחילים אי"ה באסרו חג פסח (ולא בראש-חודש אייר כנהוג עד עתה), וזאת בקשר לשיחה מט"ו בשבט [=על-דבר הוספה בלימוד התורה]".

ה' ניסן תשל"א (להרב חודוקוב):

"מסרנו כי המצה שמורה הגיע...".

חלוקת מעות חיטים

אחד מתפקידיו של הרה"ח הרב שלום-מענדל שיחי' סימפסון, במסגרת תפקידו כמזכירו של הרבי, היה הכנת רשימת המקבלים מקופתו של הרבי, לרגל חג הפסח וחודש תשרי. ב'תשורה' מג' בשבט תשס"ה פורסמה האפיזודה הבאה (עמ' 32):

במשך כל השנים עורר הרבי בהתוועדות שלפני חג הפסח וחודש תשרי על הנחיצות לתת לאלו הצריכים מעות חיטים לחג-הפסח ועל ההוצאות דחגי חודש תשרי. הרבי אישית שלח (מטעם המזכירות) מידי שנה לפני חג הפסח וחודש תשרי המחאות למשפחות רבות. כל שנה היה מכין הרב סימפסון את רשימת המקבלים ומכניסה לרבי לאישור, הרבי היה מאשר ומוסיף ומבקש להוסיף עוד משפחות לרשימה, וקובע את סכום ההמחאה שתישלח. כדוגמה מובאת בזה אחת ההוראות של הרבי להרב סימפסון לקראת חג הפסח תנש"א.

על מכתבו של הרב סימפסון כותב הרבי: "בהוספת עשר [דולר]". ולאחר מכן מוסיף בכתב-יד-קודשו: "האומנם במשך כל הזמן לא ניתוסף אף אחד?!".

צילום במהדורה המודפסת

אין מזרזין...

כמעט מידי שנה היו צעירי-אגודת-חב"ד המרכזית (באמריקה) משגרים לעסקני אנ"ש, השלוחים וכו' מכתב-חוזר שבו עוררו אותם לקיום הוראות הרבי לקראת החג הקרב. בחלק מהפעמים הוגה המכתב על-ידי הרבי. להלן צילום המכתב משנת תשל"ד (שכנראה אף הוא הוגה על-ידי הרבי):

צילום במהדורה המודפסת

ובמקביל צילום מכתב-חוזר שנלוה למכתב-כללי של הרבי - שוגר על-ידי צעירי-אגודת-חב"ד באה"ק עם המצות השמורות:

צילום במהדורה המודפסת

תשלום על היין

להלן צילום השיק (על-סך שמונה-עשר דולר) שהעביר הרבי לרה"ח הרב ישראל-שמעון שיחי' קלמנסון, בעבור יין שהכין לרבי לפסח ה'תנש"א:

צילום במהדורה המודפסת

ברכות לסופר הנודע

ונחתום באיגרת ששיגר הרבי אל הסופר החשוב והנודע מר אליעזר שטיינמן (שהתקרב מאוד לתורה ומצוות, לתורת חסידות חב"ד ואל הרבי במיוחד) בי"א בניסן ה'תשכ"ח. בין השאר מאחל לו הרבי - "חירות מדאגות בגשם וברוח - מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב":

צילום במהדורה המודפסת


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)