חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:30 ג' בטבת התשפ"ב, 7/12/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

גיסא דבי נשיאה
ניצוצי רבי

מדורים נוספים
התקשרות 558 - כל המדורים ברצף
מפרשת פרה מקבלים כוח לכל ענייני התורה ומצוותיה
אפילו הגוי יודע "מיהו חסיד"...
גיסא דבי נשיאה
פרשת שמיני
שאלות ותשובות בענייני טהרת הידיים והגוף
הלכות ומנהגי חב"ד

הרש"ג - רבי שמריהו גורארי'', חתנא דבי נשיאה וגיסו של הרבי נשיא דורנו שימש 'מנהל פועל' של ישיבות תומכי-תמימים והיה דמות בלתי נפרדת מ-770 * הרבי העניק לו יחס מיוחד של הערכה וכבוד, והוא מצידו היה סמל של ביטול אל הרבי * טפח מכך מתבטא באיגרותיו לרבי המתפרסמות כאן

הרב מרדכי-מנשה לאופר

בשבת-קודש פרשת תרומה, ו' באדר ראשון תשמ"ט, נפטר הרש"ג, הרב שמריהו (ב"ר מנחם-מענדל ע"ה) גוראריה - "חתנא דבי נשיאה כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שמינהו ליושב-ראש ועד הפועל מרכז הישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש פעל בזה במרץ במסירה ונתינה ובהצלחה קרוב ליובל שנים וקרוב לארבעים שנה כגיסא דבי נשיאה יבדל-לחיים-טובים כ"ק אדמו"ר שליט"א... והובא למנוחות למחרתו ביום ז' אדר ראשון ת.נ.צ.ב.ה." (נוסח המצבה שעל קברו).

"מקשיבים לכל הגה היוצא מפיו הקדוש"

במדור זה כבר הופיעה בעבר רשימה על הרש"ג (גיליון כח, ג' באדר תשנ"ה, עמ' 10-13), ועתה נוסיף פרטים אחדים כהקדמה למכתביו של הרש"ג המתפרסמים כאן.

באיגרת ששיגר הרש"ג בח"י במרחשוון תשל"ח, לאחד מגדולי הנדיבים במונטריאול, הר"ר שניאור-זלמן גורעוויטש (נדפסה ב'כפר חב"ד' גיליון 374 עמ' 23) הוא מתבטא בין השאר:

"בלתי שום ספק וספק-ספיקא, אשר כל אלו הנמצאים בעולם העליון בגן-עדן משתעשעים מהתרחבות תומכי-תמימים בארצות-הברית, אשר בבואו [=הנמען] מזמן לזמן בביקור לכ"ק גיסי אדמו"ר שליט"א - ישלח לו [לרבי] השי"ת רפו"ש ורפואה קרובה במהרה וימלא כל משאלות לבבו לטובה ולברכה ממש לאריכות ימים טובים אמן - רואה בעיניו את התלמידים התמימים שי' העומדים צפופים בכל פינות בית-המדרש ועיניהם וכל אשר להם הוא להאזין לדברי כ"ק גיסי אדמו"ר שליט"א, ומקשיבים לכל הגה היוצא מפיו הקדוש, ומוכנים תמיד במסירות-נפש ממש להפיץ מעיינות התורה והחסידות חוצה בכל קצווי תבל".

הפסוק של הרש"ג

בחודש תשרי תשמ"א היה מצבו הבריאותי של הרש"ג לא כשורה. כשביקשו לכבד את הרבי באמירת הפסוק מפסוקי "אתה הראת" שלפני ההקפות, שנהג לומר הרש"ג, לא הסכים הרבי ותחת זאת הורה שהר"מים והמשפיעים יאמרו את הפסוק ('יומן הקהל', תשמ"א, עמ' 30).

זרעו בחיים - תלמידי תומכי-תמימים

בז' באדר ראשון תשנ"ב השמיע הרבי שיחה לאחר תפילת ערבית. בסיום השיחה ירד ממקומו לצורך חלוקת 'שליחות של מצווה' לקהל. לפתע פתח ואמר:

יום זה הוא יום ההילולא של המנהל-פועל דישיבת תומכי-תמימים, כולל גם כל הסניפים שניתווספו לאחר מכן... ויש לקשר זה גם עם שמו "שמריהו", המורה על שמירת כל העניינים שנסתעפו מכל עבודתו אשר עבד במשך חיים חיותו בעלמא דין - גם יחד, אשר, בעיקרם ובסופם של חייו בעלמא דין הוא היה המנהל-פועל דתומכי-תמימים במשך כמה וכמה עשיריות בשנים בפשטות. ויש לו גם-כן את ה"זרעו בחיים" - אלה הם התלמידים דתומכי תמימים... והעיקר... תחיית-המתים תיכף ומיד, כיוון שצדיקים קמים בתחילה, ובשורות טובות, ובפרט שהם באים ("זיי קומען צוגיין") עם חיל גדול - תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם...

הוסיף שני מזמורי תהילים

להלן העתקים מפ"נים שמסר הרש"ג לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, בזמנים שונים. בראשון שלפנינו כותב הרש"ג, בין השאר: "אני אומר בכל יום שני קאפיטלעך תהילים, אחד עבור כקא"ש [כ"ק אדמו"ר שליט"א] והשני עבור משפחתו, שיאריך השי"ת ימיהם ושנותיהם בטוב ובנעימים, ושכקא"ש יאריך ימים ושנים על ממלכתו עד ביאת גו"צ בב"א":

צילום במהדורה המודפסת

"ליהנות מזיו תורתו ועבודתו הק'"

בפ"נ הבא (אסרו חג הסוכות תשל"ג) מביע הרש"ג את רגשותיו העמוקים כלפי "סדר הנהגתו ועבודתו הק' של כ"ק גיסי אדמו"ר שליט"א". בהמשך הוא מבקש "להתברך מאת כ"ק גיסי אדמו"ר שליט"א שאזכה להיות אתו עמו עוד רבות בשנים ביחד עם משפחתי, וליהנות מזיו תורתו ועבודתו הק'":

צילום במהדורה המודפסת

"מוסגר פה דמי פ"נ"

בפ"נ שלפנינו (ט' בשבט תשל"ד) מבקש הרש"ג בין השאר, "יתן לי השי"ת הצלחה מופלגה בהנהלת הישיבות הן בגשמיות והן ברוחניות, וישמור השי"ת את הישיבות תו"ת מעגמ"נ [תומכי-תמימים מעגמת-נפש]":

צילום במהדורה המודפסת

"שאעזור לבצע את העבודה הקדושה"

"ושאהיה מאלה שאעזור לבצע את העבודה הק' בהרבצת תורה ויר"ש [ויראת-שמים] המתנהלת על-ידי כ"ק גיסי אדמו"ר שליט"א בהצלחה מופלגה לאריכות ימים ושנים טובות", כותב הרש"ג לרבי בערב ר"ה תשל"ה:

צילום במהדורה המודפסת

"לנהג את מלכותו ברמה"

בראש-חודש כסלו חזר הרבי לביתו לאחר המאורע בשמיני-עצרת. כמה שעות קודם לכן כתב לו הרש"ג מכתב ובו איחולים לבביים לבריאות ולהצלחה בהנהגת החסידים:

צילום במהדורה המודפסת

בקשה להתקבל ב'יחידות'

בחודש סיוון תשל"ח מבקש הרש"ג מהרבי להתקבל על-ידו 'ליחידות', "כאשר לא הייתי על יחידות אצל כקא"ש זה זמן רב":

צילום במהדורה המודפסת

במכתב אחר (ערב ראש-חודש כסלו תשל"ח) הוא מבקש את ברכת הרבי ליום הולדתו השמונים:

צילום במהדורה המודפסת


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)