חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:50 י"ד בתמוז התשפ"ד, 20/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

כל יהודי כמו אדם הראשון
שלחן שבת


מאת: משיחת הרבי מליובאויטש
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1919 - כל המדורים ברצף
אגרוף מלוכד למיגור הרשע
יש חדש
כל יהודי כמו אדם הראשון
בריאת האדם
לשוב בימי הנעורים
העברת הרוע מן העולם
שיקולי הסוחר ושיקולי הצדיק
רציתי לשאול
ברכות על מים
"מהכאב הנורא תצא תשועה גדולה"

סיפור בריאת אדם וחווה מוזכר בשבע ברכות הנישואין: "שמח תשמח רעים האהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם". המפרשים (כתובות ח,א רש"י, ר"ן) מסבירים שהברכה מתארת את בריאת הזוג האנושי הראשון, וכהקדמה לכך מברכים את הברכות 'יוצר האדם' ו'אשר יצר את האדם בצלמו' וכו'.

אך עדיין צריך להבין מה הקשר בין בריאת העולם לבין ברכות חתנים. הדבר יובן על־פי דברי המשנה (סנהדרין סוף פרק ד): "לפיכך נברא אדם יחידי, ללמדך שכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא". והמשנה מסיימת: "לפיכך חייב כל אחד ואחד לומר, בשבילי נברא העולם".

הכול שווים

המשמעות היא שכל אדם צריך לראות עצמו חשוב כמו עולם מלא. לא רק אדם הראשון, שהיה יחיד בעולם, אלא כל אחד ואחד, בכל זמן ובכל מקום, נחשב עולם מלא, ובלבד שהוא מנצל את כוחותיו במלואם.

הדבר בא לידי ביטוי בתפיסה שכל בני ישראל שווים זה לזה, וכך ההלכה קובעת שאסור להציל את חייו של אדם אחד על חשבון חיי חברו, ואפילו הוא גדול שבגדולים והזולת הוא פשוט שבפשוטים, שכן דמו של האחד אינו אדום מדמו של השני. ויתרה מזו: בגמרא (ירושלמי, סוף פרק ח בתרומות) נקבע שאם גויים תובעים מיהודים למסור להם אחד מהם כדי להורגו ואם לאו יהרגו את כולם – אסור למסור להם את היחיד, אף שבזה יינצלו רבים. כי חיי כל אחד ואחד מישראל אינם ניתנים למדידה.

הניצוץ מתעורר

ההסבר הפנימי לשוויון הזה נובע מכך שבכל יהודי ויהודי טמון ניצוץ אלוקי הזהה לזה של חברו. ההבדלים בין יהודי למשנהו הם בשכל או ברגש, או במחשבה, בדיבור ובמעשה, ואולם הניצוץ האלוקי שווה בכולם. וכשם שאין אדם 'חי יותר' מחברו או 'יהודי יותר' מחברו, כך אין יהודי שהניצוץ האלוקי שבו חשוב מזה של זולתו.

הניצוץ האלוקי קיים אפילו ביהודי שהתנהגותו איננה עולה בקנה אחד עם אורח החיים הראוי ליהודי. אלא שהניצוץ נמצא אצלו בבחינת שינה. אך אם יחוש זעזוע בנוגע לנקודת היהדות שלו – הניצוץ יתעורר וישנה אותו מן הקצה אל הקצה.

בניית בית חדש

עקרון השוויון בעם ישראל נובע מההכרה בחשיבותו של כל יחיד. דבר דומה מצינו בדיני תערובות, בהלכה הקובעת ש'דבר קבוע' אינו מתבטל ברוב. זו חשיבות אמיתית של יחיד שמעניקה לו מעמד בלתי-מבוטל.

לפיכך יובן מדוע מזכירים תחת החופה את בריאת העולם והאדם. הברכה הראשונה מצהירה 'שהכול ברא לכבודו' של הקב"ה, ובכלל זה הבית שמוקם עכשיו. הברכה השנייה היא 'יוצר האדם', והיא רומזת לפעולה הראשונה הנדרשת מהאדם – "קשוט עצמך תחילה", לתקן את עצמו, שהרי כל יחיד הוא עולם מלא. או־אז אפשר לדבר על יצירה נוספת, "והתקין לו ממנו בניין עדי עד", שהכוונה ליצירת חווה, וברוחניות – המשימה לקדש את סביבתו. על-ידי זה זוכים ל'בניין עדי עד'.

(רשימות, חוברת קכג)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)