חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:48 זריחה: 5:46 ז' בתמוז התשפ"ד, 13/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הקב"ה נמצא איתנו בגלות
שלחן שבת


מאת: משיחת הרבי מליובאויטש
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1878 - כל המדורים ברצף
הקרב המכריע על התודעה
יש חדש
הקב"ה נמצא איתנו בגלות
יוסף ובנימין
לישראל אין נחמה
שני משיחים לישראל?
הצלה ושכרה בצידה
רציתי לשאול
צום עשרה בטבת
לספר את השואה מחדש

בפרשתנו הקב"ה מבטיח ליעקב אבינו שיֵרד עימו למצרים, וגם יעלה אותו משם בבוא העת: "אָנֹכִי אֵרֵד עִמְּךָ מִצְרַיְמָה, וְאָנֹכִי אַעַלְךָ גַם עָלֹה". נאמר על כך בזוהר (פרשת שמות): "אם לקראת יתרו יצאו כל בני ישראל, מכיוון שראו את משה יוצא לקראתו, על-אחת-כמה-וכמה גדול כבודו של יעקב אבינו, שהקב"ה בעצמו ירד עימו למצרים".

חז"ל אמרו (מגילה כט,א): "בכל מקום שגלו ישראל שכינה עימהם". וכדברי הזוהר: "שכינתא בגלותא" – השכינה בגלות. בספר התניא (אגרת הקודש ז) נאמר שנשמתו של יעקב אבינו כוללת בתוכה את נשמות כל ישראל. נמצא שהקב"ה ירד לגלות עם כל יהודי ויהודי.

לא יכולים לסבול

לא זו בלבד שהקב"ה נמצא בגלות עם כל יהודי, הוא אף מצטער בצערם של ישראל, כמו שכתוב (ישעיהו סג,ט): "בְּכָל צָרָתָם לוֹ צָר". יש לדייק בנאמר 'צרתם', שצערו של הקב"ה תואם את צערם של ישראל, שאינם מסוגלים לסבול את צער הגלות. אף שהקב"ה מצד עצמו יכול היה 'לסבול' צרה זו, מדגיש הנביא "בכל צרתם לו צר". כלומר, צערו של הקב"ה מותאם ל'צרתם' של ישראל, שאינם מסוגלים לסבול את צער הגלות.

אדמו"ר הריי"צ אמר שראוי היה לבני ישראל להיות במעמד של חתן שחמיו מפרנסו ואין הוא צריך לטרוח במאומה. גם הקב"ה צריך לספק לבני ישראל את כל צורכיהם הגשמיים, וכלשון חז"ל (בבא מציעא מט,א): "אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי חובתך עמהם, שהם בני אברהם יצחק ויעקב!".

מה ליהודי ולגשמיות?!

גלות מצרים הייתה מאופיינת בעבודת פרך, וכפי שחז"ל מסבירים (סוטה יא,ב): "שהיו מחליפים... מלאכת נשים לאנשים". ורש"י מבאר: "וזו היא קשה, שלא היו רגילין בכך". כל יהודי הוא בנו של מלך מלכי המלכים הקב"ה, ומקומו ליד שולחן אביו המלך, ושם יש לספק לו את כל הדרוש לו, בלי טרחה, שכן אפילו המאמץ הקל ביותר נחשב ל'עבודת פרך' בעבורו.

עצם העובדה שיהודי צריך לעסוק בענייני העולם הזה הגשמי היא בבחינת 'עבודת פרך', שכן עניינו של היהודי הוא תורה. מה לו ולגשמיות העולם?! ועוד עליו להתמודד עם גלות!

גאולה בכוח השמחה

על כך אומר הקב"ה לכל אחד ואחד מישראל: "אנוכי ארד עימך מצרימה". ובפשטות, כל ענייני העולם והגלות יוצאים לקראת היהודי, עוזרים ומסייעים לו להשלים את עבודתו ולהפוך את הגולה לגאולה, על-ידי תוספת האות א' הרומזת לקב"ה – "אלופו של עולם".

ולמעשה, כדי להחיש את הגאולה צריך להוסיף בעיקר בשמחה, שכן השמחה "פורצת גדר" ובכלל זה את גדרי הגלות. ובמיוחד שרבים עוסקים בכך, שכן אפילו על מעשה אחד של אדם יחיד פוסק הרמב"ם (הלכות תשובה, פרק ג, הלכה ח) שבכוחו להכריע את העולם כולו לכף זכות ולהביא תשועה והצלה.

(תורת מנחם תשמ"ו, כרך ב, עמ' 359)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)