חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:15 זריחה: 6:04 י"ג בניסן התשפ"ד, 21/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

סוכה מעורו של הלווייתן
גאולהפדיה


מאת: מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1866 - כל המדורים ברצף
שנה שכולה בסימן הַקְהֵל
יש חדש
עושר בשליחות הקב"ה
חג הסוכות
אתרוג דומה ללב
סוכה מעורו של הלווייתן
לאן נעלם האתרוג היקר?
רציתי לשאול
זכר ל'הַקהֵל'
אושפיזין בבית כל השנה

לִוְיָתָן וְשׁוֹר הַבַּר. חז"ל אומרים שבזמן הגאולה יעשה הקב"ה סעודה גדולה לצדיקים, שבה יוגשו שור הבר, הלווייתן והיין המשומר. הסעודה הזאת נזכרת פעמים רבות בדברי חז"ל. בגמרא (בבא בתרא עה,א) נאמר: "עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לווייתן" (ובהמשך לכך נאמר: "עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לווייתן").

חשוב להבהיר שאי-אפשר לפרש עניינים אלה כמשל לסודות נעלים בלבד. בספרים המבארים את עניינה הרוחני של סעודה זו מודגש, שזו אכן תהיה סעודה גשמית, עם בשר לווייתן, שור הבר והיין המשומר. כך כותב המהרש"א (לב"ב עד,ב): "דע, כי יש לנו להאמין בכל הדברים האלו בפשטן, ואף שהמפרשים האריכו בדרוש הזה לפי כוונתם... אין הדברים יוצאין ממשמען". וכן אומר הרבי מליובאוויטש (ספר השיחות תנש"א, כרך ב, עמ' 685): "הסעודה שעתיד הקב"ה לעשות לצדיקים לעתיד לבוא, שבה יאכלו מבשר הלווייתן ושור הבר וישתו יין המשומר... נוסף על העניינים הרוחניים המרומזים בזה, שנתבארו בדרושי חסידות, תהיה גם סעודה גשמית".

עם זה ברור שאין מדובר בלווייתן ובשור הבר המוּכרים לנו. מדברי הגמרא (בבא בתרא עד,ב) עולה שמלווייתן זה נבראו שני פרטים בלבד, זכר ונקבה, ואף הם לא נשארו חיים, אלא הקב"ה "סירס את הזכר והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לעתיד לבוא". כך גם שור הבר – "סירס הזכר וצינן הנקבה ושמרה לצדיקים לעתיד לבוא". מדובר אפוא בדברים שאיננו מכירים את מהותם, והם יתגלו בבוא שעתם.

סוֹדוֹת טְמִירִים. בתורת החסידות (לקוטי תורה צו ז,ב; שמיני יח ואילך) מבואר, שסעודה זו מבטאת את עבודתו של עם ישראל בתקופת הגלות. הלווייתן, שחי בים, מסמל את העולמות הרוחניים, הנסתרים, השרויים בתוך הגילוי האלוקי האין-סופי. שור הבר, שחי ביבשה, מסמל את העולם הזה התחתון, הגלוי לעינינו. השניים מייצגים אפוא את שתי הבחינות המרכזיות בעבודת ה' – הפעולות הרוחניות הנעשות בעולמות העליונים על-ידי עבודת האדם, והקדושה והזיכוך שהאדם יוצר בתוך המציאות הגשמית בעולם הזה.

יש צדיקים שעבודתם היא בבחינת 'לווייתן' – הם מתרכזים בעיקר בחתירה למדריגות רוחניות נעלות, ופחות בהורדת הקדושה לתוך העולם הזה. דוגמה לכך היה רבי שמעון בר-יוחאי בשלוש-עשרה השנים שישב במערה, כאשר כמעט לא היה לו עסק עם העולם הגשמי, וכל עבודתו הייתה במישור הרוחני, ובתחום זה אכן הגיע לדרגות עליונות ביותר. לעומתם, יש צדיקים שעוסקים בעיקר בהבאת הקדושה לעולם הזה. אמנם הם מגיעים לדרגות רוחניות נמוכות יותר, אך הם מקדשים את העולם ומכשירים אותו לקבל את האמת האלוקית. עבודה זו נקראת 'שור הבר'.

שני התחומים הללו בעבודת ה' בונים את הגאולה. כשתסתיים עבודה זו – תבוא הגאולה, והביטוי לכך יהיה בסעודת שור הבר והלווייתן.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)