חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:51 זריחה: 5:37 י"ט בסיון התשפ"ד, 25/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הזמן המועדף לסליחות
פינת ההלכה ומנהג


מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1863 - כל המדורים ברצף
מי מוכן לסלוח שוב ושוב?
יש חדש
הופכים את הקללה לברכה
פרשת התוכחה
אימת יום הדין
גאולה לכל ישראל
הכובע האדום הוסר סופית
רציתי לשאול
הזמן המועדף לסליחות
אמונה ואמנות נפגשות בגלריה תל-אביבית

שאלה: מה הזמן המועדף לסליחות, בחצות הלילה או בבוקר?

תשובה: בטור ובשולחן ערוך (בשם הגאונים) כתבו: "נוהגים לקום באשמורת [=בשליש האחרון של הלילה] לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ואילך", וכן מנהג הספרדים; ואילו בני אשכנז מתחילים לומר סליחות מיום א' שלפני ראש השנה (ואם חל ראש השנה ביום ב' או ג', מתחילים מיום א' שלפניו, כדברי הרמ"א).

למעשה, בכל ימי הסליחות נהוג לומר את הסליחות אחרי עלות השחר, ואולם את אמירת הסליחות הראשונה, למנהג האשכנזים, שבה אומרים בפיוט "בזעקם בעוד ליל", ו"בעומדם בלילות", מקפידים להתחיל (לפחות) בלילה.

כמו-כן נאמר בראשונים, שטוב להתחיל סליחות במוצאי שבת ובבגדי שבת, מתוך עונג שבת ושמחת התורה והמצווה שבה. לכן ברוב קהילות האשכנזים נהוג לומר את הסליחות הראשונות במוצאי שבת, תיכף וסמוך לחצות הלילה, וכן מנהג חב"ד.

ויש שנהגו לומר סליחות בכל לילה מייד אחרי חצות הלילה, על-פי הזוהר, שזמן זה אף הוא עת רצון. אבל קודם חצות הלילה אסור על-פי הקבלה לומר בשום פנים סליחות וי"ג מידות, אף לא בעשרת ימי תשובה (חוץ מבליל יום הכיפורים), כי אין זו 'עת רצון' לכך כלל (ויש מקילים כהוראת שעה, כשאין אפשרות אחרת לארגן אמירת סליחות בעיר זו).

הימים האלה כולם ימי רצון הם. לכן מי שלא הספיק לומר סליחות קודם התפילה, יכול לאומרן כל היום, עד צאת הכוכבים. ואולם מי שאומר את הסליחות ביחיד לא יאמר "ה' ה' א-ל רחום וחנון" וכן את הפיוטים בארמית 'מחי ומסי', ו'מרן דבשמיא'.

מקורות: זוהר ח"א עב,א. רמב,ב. ח"ב מו,א. ח"ג סח,א ועוד. טושו"ע ר"ס תקפא, וברכ"י שם. מג"א סי' א ס"ק ד ומחה"ש שם. שו"ת: אגרות משה או"ח ח"ב סי' קה. יחוה דעת ח"א סי' מו. פסקי תשובות סי' תקפא ס"ק ב, וש"נ. יחוה דעת ח"ג סי' מג.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)