חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:01 זריחה: 6:29 ט' בניסן התשפ"ג, 31/3/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

קריאת שמע
מן המעיין

מדורים נוספים
שיחת השבוע 1859 - כל המדורים ברצף
מוסריות יתר היא אכזריות
יש חדש
עולם הבא בתוך העולם הזה
קריאת שמע
כשאין מי שישוב
דוד המלך יברך
זעקת השבת של האורח
רציתי לשאול
'מזונות' במקום לחם
למצוא את הבורא דרך המצלמה

כשמקיימים בשמחה

"והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי" (דברים יא,יג). 'והיה' לשון שמחה. כפי מידת השמחה וההשתוקקות של האדם למצוות, כך הוא זוכה ל'שמוע תשמעו' – לשמוע, להשיג ולקיים. 'והיה אם שמוע' אם תקיימו את המצווה בשמחה, כי אז – 'תשמעו אל מצוותיי'.

(שפת אמת)

איך שומעים

"והיה אם שמוע תשמעו" (דברים יא,יג). בימי ה'צמח צדק' היה חסיד זקן שלא היה יכול לנסוע אל הרבי. הוא נהג ללוות כל חסיד שעבר בעירו בדרכו לליובאוויטש, והיה אומר לו: 'אם שמוע תשמעו': 'אם שמוע' אם תשמע, 'תשמעו' תכיר ותרגיש.

עבודה פנימית

"ולעובדו בכל לבבכם" (דברים יא,יג). לא כתוב בשום מקום שעבודת ה' צריכה להיות בפרסום, אלא בלב. את המאמר "איזהו גיבור הכובש את יצרו" אפשר לפרש גם על יצר הטוב. איזהו גיבור? מי שכובש את יצר הטוב, ואינו מראה אותו לכל אחד.

(עיטורי תורה)

דגן, יין, שמן

"ואספת דגנך ותירושך ויצהרך" (דברים יא,יד). "דגנך" החלק הנגלה שבתורה, שנמשל ללחם, והוא 'גופא דאורייתא'. 'תירושך' החלק הנסתר שבתורה, 'נכנס יין יצא סוד', 'נשמתא דאורייתא'. 'יצהרך' רזין דרזין, 'נשמתא לנשמתא'.

(לקוטי תורה)

אין מצב ביניים

"וסרתם ועבדתם אלוקים אחרים" (דברים יא,טז). 'וסרתם' כאשר אדם מפריד את עצמו מהדבקות בה', מייד 'ועבדתם אלוקים אחרים' הוא עובד 'עבודה זרה'. לא ייתכן מצב ביניים בין שני הקצוות.

(הבעש"ט)

לאבד את המהירות

"ואבדתם מהרה" (דברים יא,יז). רבנו הזקן שמע פעם אחת איך יהודי יושב ולומד. הלה למד בהתמדה בלתי-רגילה, בקול רם, אבל במהירות רבה. אמר לו רבנו הזקן: חשק והתמדה כאלה בלימוד התורה הם מתנה מלמעלה. ואולם צריך שיהיה 'ואבדתם מהרה' יש לאבד את ה'מהרה'. לימוד תורה צריך להיות בנעימה, לענג את הנשמה בנועם התורה.

ברכה לילדים

"למען ירבו ימיכם וימי בניכם" (דברים יא,כא). מדוע הכתוב תולה את 'ימי בניכם' בקיום המצוות של האבות, והלוא גם הבנים חייבים בקיום המצוות, והם מקבלים את השכר של 'ירבו ימיכם' על קיום המצוות שלהם? אלא שהכוונה ב'בניכם' היא לבנים הקטנים, שעדיין לא הגיעו לגיל מצוות, והם יתברכו בזכות קיום המצוות של אבותיהם.

(הרבי מליובאוויטש)

ישיבה בבית

"ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך" (דברים יא,יט). ארץ ישראל היא ביתנו, והיא מוחזקת מאבותינו, ואילו בגולה אנו כגרים. זהו: 'בשבתך בביתך' כשאתה בארץ ישראל, אתה יושב בשלווה; ואילו 'ובלכתך בדרך' – כשאתה בגולה, נע ונד, הרי פעמים שאתה 'ובשכבך' בשפל המצב, ופעמים 'ובקומך' בקומה זקופה.

(כתב סופר)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)