חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:28 כ"א בכסליו התשפ"ד, 4/12/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

אהבת ה'
מן המעיין

מדורים נוספים
שיחת השבוע 1858 - כל המדורים ברצף
תרבות ייחודית של לימוד
יש חדש
קוראים 'שמע' כשחשוך דווקא
אהבת ה'
סיבה לשבת בכלא
הכול בא בכפולות
סוד בן שבעים שנה
רציתי לשאול
'שמע' שלא בתפילה
הרגעים הגדולים של החיים

לא דיי בידיעה

 "וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים" (דברים ד,לט). לא דיי בידיעה בלבד, אלא יש להחדיר אותה לתוך הלב. זו עבודה גדולה. כמו המרחק בין אי-ידיעה ל'וידעת', כך המרחק מ'וידעת' ל'והשבות אל לבבך'.

(רבי ישראל מסלנט)

הידיעה היחידה

"וידעת היום... כי ה' הוא האלוקים... אין עוד" (דברים ד,לט). זה מה שיהודי צריך לדעת –ש"ה' הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת". ידיעה זו היא יסוד ושורש כל הידיעות, ומלבדה 'אין עוד' שום דבר שצריך לדעת.

(רבי אהרון מקרלין)

ניסים נסתרים בחיינו

המתבונן בחיי היום-יום ורואה את השגחת ה' עליו וכמה ניסים נסתרים נעשים עם כל אחד ואחד, ישיב אל ליבו כי "ה' הוא האלוקים". זהו וידעת 'היום' – בעקבות היום ומאורעותיו תבוא לידי הכרה ש"ה' הוא האלוקים... אין עוד".

(רבי יהושע טרונק מקוטנה)

התגלה כדי שנדע

"אתה הראת לדעת" (דברים ד,לה). 'אתה' – עצמות אין-סוף ברוך הוא, 'הראת' – נגלית, 'לדעת' – כדי שיידעו אותך. הבורא הבלתי-מוגבל נותן מקום ואפשרות לברואים בעלי גבול ותכלית, שיוכלו להשיג אלוקות.

(אדמו"ר הזקן)

ראייה ממש

המילה 'לדעת' לכאורה מיותרת, כי בוודאי מראים זאת לאדם כדי שיֵדע. אלא שגם קודם שפתח הקב"ה לישראל את הרקיעים במעמד הר סיני כבר ידעו ש"ה' הוא האלוקים", שנאמר "ויאמינו בה'"; אך כל זה היה מידיעה ולא מראייה, וזה "אתה הראת לדעת" – נוסף על הדעת, שידעת מכבר, ראית עכשיו את הדבר עין בעין.

(נועם מגדים)

הטבע הוא אלוקות

"כי ה' הוא האלקים" (דברים ד,לה). 'א-להים' בגימטרייה 'הטבע'. שם הוי'ה הוא למעלה מהטבע, היה הווה ויהיה כאחד. אומרים ליהודי: "ה' הוא האלוקים" – גם 'אלוקים', היינו הטבע, הוא הוי'ה. גם ה'טבע' הוא אלוקות, אלא שהדבר מוסתר ונעלם.

(ספר המאמרים קונטרסים)

לאן להסתכל

"בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת" (דברים ד,לט). 'בשמיים' בעניינים רוחניים, הַפנֵה את מבטך 'ממעל' אל מי שעומד למעלה ממך, ושאף להגיע למדריגתו; ואילו 'ועל הארץ' בעניינים ארציים וגשמיים, הבט 'מתחת' על מי שיש לו פחות ממך, והיֵה מאושר שיש לך יותר ממנו.

(הרבי מליובאוויטש)

המציאות האמיתית

"אין עוד" (דברים ד,לט). 'אין עוד' ממש, היינו שלא קיימת מציאות מלבד הבורא יתברך. הברואים נראים לנו כ'יש' ומציאות, רק מפני שאין אנו רואים את החיות האלוקית שבכל דבר, אבל אילו היינו רואים את החיות האלוקית המחיה את העולמות, היינו רואים כי הבריאה כולה בטלה לה', בבחינת אפס ממש.

(תניא)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)