חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:01 זריחה: 6:29 ט' בניסן התשפ"ג, 31/3/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מצפים לבית השלישי
גאולהפדיה


מאת: מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1854 - כל המדורים ברצף
מה ראוי לפרסם בחוצות
יש חדש
מאמץ עד הרגע האחרון
קרבנות
שמחה ב'בין המצרים'
מצפים לבית השלישי
תפילין באמצע הלילה
רציתי לשאול
י"ז בתמוז נדחה
דולרים בגמרא ואוצרות בלב

אֵיךְ יִבָּנֶה? כיצד ייבנה בית המקדש השלישי? יש דעות שהוא ייבנה מן השמיים (רש"י סוכה מא סוף עמוד א), ולעומתן דעות (ויקרא רבה פרשה ט,ז ובמדבר רבה פרשה יג,ב) שבניינו יהיה בידי אדם. וגם לדעת הסבורים שהוא ייבנה בידי אדם יש דיונים אם הבניין תלוי בגאולה השלמה על-ידי המשיח, או שאפשר לבנותו גם קודם שבאה הגאולה. המדרש (בראשית רבה, פרשה סד,י) מספר שבימי רבי יהושע בן-חנניה התיר השלטון הרומי לבנות את בית המקדש, וכבר התחילו בהכנות לבנייה, אלא שהכותים הכשילו את המהלך.

עוד יש דיונים בשאלה אם בניית בית המקדש יכולה להיעשות על-ידי יחידים או על-ידי הציבור דווקא. הרמב"ם כותב (ספר המצוות, סוף מצוות עשה) שיש מצוות "שהם חובה על הציבור, לא כל איש ואיש, כמו בניין בית הבחירה". כך כותב גם ספר החינוך (סוף מצווה צה): "וזו מן המצוות שאינן מוטלות על יחיד כי אם על הציבור כולן, כשייבנה הבית במהרה בימינו תקוים מצוות עשה".

כמו-כן עוסקים בשאלה אם בניין בית המקדש יכול להיעשות בלי הוראת נביא, ואם הוא תלוי במינוי מלך, כפי הסדר שהיה בכניסה לארץ, שהיו שלוש מצוות שצריכות להתקיים לפי הסדר הזה דווקא: מינוי מלך, הכרתת זרעו של עמלק ובניין בית המקדש.

מִי יִבְנֶה? הרמב"ם מכריע שבית המקדש השלישי ייבנה בידי המשיח דווקא. הוא אומר זאת פעמיים בפרק העוסק בהגדרה ההלכתית של המלך המשיח (פרק יא מהלכות מלכים). בתחילת הפרק הוא קובע כי בניין בית המקדש הוא מתפקידיו המרכזיים של המשיח: "המלך המשיח עתיד לעמוד, ולהחזיר מלכות בית דויד ליושנה, הממשלה הראשונה, ובונה מקדש". בסיום הפרק הרמב"ם מגדיר את בניין בית המקדש על-ידי המשיח כסימן מובהק שאכן הוא 'משיח בוודאי': "אם עשה והצליח, וניצח כל האומות שסביביו, ובנה מקדש במקומו, וקיבץ נידחי ישראל – הרי זה משיח בוודאי".

עוד עולה מהרמב"ם כי למעשה לא יתאפשר לעם ישראל לבנות את בית המקדש קודם ביאת המשיח. כשם שבימי רבי יהושע בן-חנניה התברר בסופו של דבר שהמשימה אינה אפשרית, כך הקב"ה לא ייצור נסיבות שיאפשרו את בניין בית המקדש. היחיד שהקב"ה יאפשר לו לבנות את בית המקדש הוא המשיח, ולכן כשהוא יבנה את בית המקדש – זו תהיה ההוכחה שאכן הוא המשיח המיוחל.

הרבי מליובאוויטש מציין (לקוטי שיחות כרך טו, עמ' 493) שגם אם התממשו במשיח כל הסימנים שהרמב"ם מפרט "אין עדיין ודאות, כי אם כשלאחרי כל זה הצליח ובנה מקדש במקומו (כי אחֵר לא יעשה זה)". ובמקום אחר (תורת מנחם תשמ"ח כרך א, עמ' 84) הוא אומר: "אף אחד (אפילו גדולי ישראל כו') אינו יכול לבנות את בית המקדש מלבד משיח צדקנו, כפסק דין הרמב"ם 'המלך המשיח... בונה המקדש'".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)