חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:23 זריחה: 6:07 י"ט באב התשפ"ב, 16/8/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

חג השבועות
מן המעיין

מדורים נוספים
שיחת השבוע 1848 - כל המדורים ברצף
מה עושים בליל שבועות
יש חדש
ברכת השלום של בועז
חג השבועות
כלי לקבלת התורה
מועד אחרון לגיור
מאבק בגן עדן
רציתי לשאול
חג אחרי שבת
מגואטמלה ליהדות דרך פראג

משהו נדבק

"החזירה הקב"ה על כל אומה ולשון ולא קיבלוה, עד שבא אצל ישראל וקיבלוה" (עבודה זרה ב). ואף-על-פי שהיה גלוי וידוע לפני ריבון העולם שאומות העולם לא יקבלו את התורה, הייתה בכל-זאת לחיזורו השפעה כלשהי עליהם: מההצעה בלבד שהציע להם הקב"ה לקבל את התורה דבק בהם משהו, שמץ ממנה.

(קדושת לוי)

עלייה בכוח הרחמים

בשעת מתן תורה נתעלו ישראל לתכלית העילוי, ככתוב "פנים בפנים דבר ה' עימכם", וזאת בשעה שזמן קצר קודם לכן היו בתכלית השפלות, משועבדים בחומר ובלבנים במצרים. עלייה כזו לא הייתה אפשרית אלא על-ידי רחמיו הגדולים של ה' יתברך.

(סידור עם דא"ח)

שבועה הדדית

'שבועות' הוא מלשון שבועה. במתן תורה נשבעו ה' יתברך וכנסת ישראל זה לזה שבועה הדדית: אנו נשבענו לריבון העולם שלא נחליף אותו חלילה, והוא נשבע לנו שלא יחליף אותנו בעם אחר.

(טור ברקת)

קידוש עצמי

"וקידשתָם היום ומחר וכבסו שמלתם" (שמות יט,י). 'וקידשתָם' נאמר למשה ול'אתפשטותא דמשה' שבכל דור ודור, אשר ביכולתם לקדש את 'היום' ואת 'המחר', אבל דרושה לכך הכנה, והיא העבודה 'וכבסו שמלותם'. יש לנקות את 'לבושי' המחשבה, הדיבור והמעשה. זאת צריך כל אחד ואחד מישראל לעשות בעצמו.

(היום יום)

הר בלי גאווה

התורה ניתנה על הר סיני דווקא, לפי שהוא הנמוך מכל ההרים (מדרש). אם כן, למה לא ניתנה תורה בבקעה? אלא מי שהוא ריק באמת, אין רבותא שאינו מתנשא, שהרי אין לו במה להתגאות. אבל מי שיש בו מעלות ואינו מתגאה – הרי הוא משובח. לכן לא ניתנה התורה בבקעה, כי בקעה אין לה במה להתגאות.

(עיטורי תורה)

'נותן התורה' בהווה

עסק התורה של כל אדם, בכל זמן, הוא דבר ה' ממש שנאמר למשה מסיני. לכן ראוי שתיפול עליו אימה ויראה, כאילו הוא מקבל את התורה מסיני. מתן התורה חוזר ונשנה בכל עת שיהודי לומד תורה, ולכן אומרים 'נותן התורה', לשון הווה.

(תורה אור)

שתי תקופות

את ימי העולם אפשר לחלק לשתי תקופות – הראשונה, מבריאת העולם ועד מתן תורה; והשנייה ממתן תורה והלאה, שמאז נקראים ישראל בכינויי חיבה מיוחדים, 'עם סגולה', 'העם הנבחר', 'גוי קדוש'.

(ספר המאמרים תש"י)

הכוח למחול

רבי לוי-יצחק מברדיצ'ב עמד פעם אחת בחג השבועות וטען: ריבונו של עולם! בראש השנה אתה בחינת מלך ושופט, ואפילו כשאתה רוצה למחול על כבודך אין אתה יכול, שהרי "מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול". אבל בחג השבועות, זמן מתן תורתנו, הרי אתה בבחינת רב, והיום אתה יכול למחול לנו את כל החטאים והעוונות, שהרי "רב שמחל על כבודו – כבודו מחול".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)