חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:17 זריחה: 6:01 ט"ז בניסן התשפ"ד, 24/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

י"ג מידות הרחמים
מן המעיין

מדורים נוספים
שיחת השבוע 947 - כל המדורים ברצף
ישועת ה' כהרף-עין
בציפייה לגאולה
יש חדש
לשטוף את מה שנדבק
י"ג מידות הרחמים
חבל לבזבז
האמונה ביטלה את הגירוש
סגולת המקווה
דף יומי בעזרת פלאי הטכנולוגיה
גיור כהלכה

סדר תפילה

"ויעבור ה' על פניו ויקרא ה' ה'" (שמות לד,ו). אמר רבי יוחנן: אלמלא מקרא כתוב אי-אפשר לאמרו. מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח-ציבור, והראה לו למשה סדר תפילה ואמר לו: כל זמן שישראל חוטאין, יעשו לפניי כסדר הזה ואני מוחל להם.

(ראש-השנה יז,ב)

לעשות כסדר הזה

לא נאמר "יאמרו לפניי כסדר הזה", אלא "יעשו לפניי", שכן לא באמירה בלבד תלוי הדבר, אלא בעשייה; אם עושה אדם את מידותיו כמידותיו של הקב"ה – עוונותיו נמחלים לו.

(אלשי"ך)

רחום וחנון

"יעשו לפניי כסדר הזה" - על ישראל לנהוג כפי סדר זה, שיתחילו במידה הראשונה "רחום וחנון", ויאמצו את מידתו של הקב"ה – מה הוא רחום אף אתה רחום; ולא שיתחילו במידות האחרונות – "ונקה ינקה", "פוקד עוון אבות על בנים".

(עיטורי תורה)

המתקת העוון

"נושא עוון ופשע" (שמות לד,ז). כשם שהשטות של התינוק מעלה שחוק אצל האב, כך כשבא העוון למקום גבוה, נעשית שם המתקתו לטובה.

(המגיד ממזריטש)

חזרה לשורש

"נושא עוון ופשע" - הקב"ה נושא ומעלה את ניצוצות הקדושה המצויים בעוון ומחזירם לשורשם העליון.

(הבעל-שם-טוב)

העלאת הכוח המתאווה

את מעשה העברה אי אפשר להעלות לקדושה, מפני שהוא רע גמור, ואין לו תקנה אלא ביטולו והעברתו מן העולם, אך הכוח המתאווה שבעברה אינו רע. את הכוח המתאווה אפשר לנצל לקדושה. כשאדם עושה תשובה על חטאיו, הוא מעלה את הכוח המתאווה, שהיה מלובש בעברה, ומעלהו לשורשו העליון.

(לקוטי תורה)

לימוד זכות

"פוקד עוון אבות על בנים" (שמות לד,ז). אף זה מעשה חסד, שכן הקב"ה מביא בחשבון שלא באדם החוטא עצמו האשמה כולה, שכן אף אבותיו חטאו, וממילא היה לו ממי ללמוד.

(דמשק אליעזר)

היצר אשם

"נושא עוון ופשע". אמרו חז"ל (סוכה נב): ארבעה מתחרט עליהם הקב"ה שבראם, ואלו הם: גלות, כשדים, ישמעאלים ויצר הרע. כשאדם עובר חס-ושלום עברה, הקב"ה נושא כביכול את העוון על עצמו, שהוא כביכול הגורם לכך, מאחר שברא את יצר הרע .

(דרך חסידים)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)