חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:41 זריחה: 6:05 כ"ג באדר א' התשפ"ד, 3/3/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

גאולה בניסי ניסים
גאולהפדיה


מאת: מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1839 - כל המדורים ברצף
לא נפסיק לשאול
יש חדש
תפילת העני פותחת שערים
פרשת החודש
עת לחשות ועת לדבר
גאולה בניסי ניסים
מתנה לברית המילה
העיתונאי, יליד חרקוב, מוטרד
אזכרה בחודש ניסן
רציתי לשאול

נִיסָן. הגאולה ממצרים אירעה בחודש ניסן. באיזה חודש תהיה הגאולה העתידה? בשאלה זו יש מחלוקת בגמרא (ראש השנה יא,א). רבי אליעזר אומר: "בניסן נגאלו, בתשרי עתידין ליגאל". לעומתו, רבי יהושע סבור: "בניסן נגאלו, בניסן עתידין ליגאל".

שני התנאים האלה נחלקו בעוד שאלה הקשורה לגאולה (סנהדרין צז,ב): "רבי אליעזר אומר: אם ישראל עושין תשובה – נגאלין, ואם לאו – אין נגאלין". לעומתו רבי יהושע סבור שכשיגיע זמן הגאולה, שום דבר לא יוכל לעכבהּ; שכן הגאולה אינה תלויה "לא בתשובה ומעשים טובים", אלא תבוא מלמעלה. לדעת רבי יהושע, גם התשובה שתידרש לצורך הגאולה תבוא מלמעלה – הקב"ה ייצור נסיבות שיאלצו את עם ישראל לשוב בתשובה.

למעשה, שתי המחלוקות האלה קשורות זו בזו. חודש ניסן מייצג התגלות אלוקית שבאה מלמעלה, כשם שהייתה הגאולה ממצרים – "נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה בכבודו ובעצמו, וגאלם". לעומתו, חודש תשרי מייצג את העבודה העצמית של האדם, ולכן הוא קשור בתשובה ובקבלת עול מלכות שמיים. רבי יהושע סבור שהגאולה תבוא כהתגלות מלמעלה, ולכן תהיה בחודש ניסן ואין היא תלויה בהתעוררות תשובה מלמטה. לעומתו רבי אליעזר סבור שהגאולה תבוא בהתעוררות מלמטה, ולכן תבוא בתשרי והיא תלויה בתשובה.

בהמשך נאמר שם שרבי אליעזר שתק והודה לרבי יהושע, ואכן כך נקבעה ההלכה. גם במחלוקת על חודש הגאולה ההכרעה היא שזה חודש ניסן, כפי שנאמר בפשטות במדרש (שמות רבה טו,א): "יבוא משיח, שנקרא ראשון, בחודש הראשון, שנאמר החודש הזה לכם ראש חודשים" [=חודש ניסן].

נִסִּים. המחלוקת בדבר חודש הגאולה נוגעת בשאלה הקשורה לדרך שבה תבוא – בתהליך הדרגתי, המתחולל בתוך המסגרות הטבעיות של העולם, כאשר זה נעשֶה אט-אט מוכן ומוכשר לקבל את אור הגאולה, או בצורת נס אדיר – כשם שהייתה יציאת מצרים.

רבי אליעזר סבור שהגאולה האמיתית והשלמה שונה מגאולת מצרים. שם היה מקום לתהליך ניסי, מכיוון שהעולם טרם הזדכך ועדיין לא היה יכול להכיל את אור הגאולה, ובני ישראל היו שקועים במ"ט שערי טומאה. לכן לא הייתה ברירה אלא לשבור את מערכות הטבע ולהביא את הגאולה מלמעלה. ואולם הגאולה העתידה, שבאה לאחר זיכוך העולם על-ידי עם ישראל – היא צריכה לבוא בתוך מסגרות העולם דווקא ולא על-ידי ניסים על-טבעיים. מכאן נגזרת קביעתו "בניסן נגאלו, בתשרי עתידין ליגאל".

לעומתו, רבי יהושע סבור שגם הגאולה האחרונה תבוא בניסים גדולים, ולכן הוא אומר: "בניסן נגאלו, בניסן עתידין ליגאל". שכן אף שהעולם נזדכך ונתקדש במרוצת הדורות ונעשה כלי לאור הגאולה, עדיין רב המרחק בין מציאות העולם לבין הגאולה. אי-אפשר לצפות שהגאולה תבוא אט-אט בדרכי הטבע, אלא חייב להתרחש נס אדיר שבמהלכו יפציע אור הגאולה – ממש כשם שהיה צורך בניסים בזמן גאולת מצרים.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)