חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:36 כ"ב באייר התשפ"ד, 30/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מתי יבוא? בידינו הדבר
גאולהפדיה


מאת: מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1834 - כל המדורים ברצף
איך מרבים בשמחה?
יש חדש
אש מותרת ואש אסורה
פרשת שקלים
חשק מיותר
מתי יבוא? בידינו הדבר
נמצאה הסיבה
בדרכי הבן – לשמח חולים
כנדבת ליבו
רציתי לשאול

אֲחִישֶׁנָּה. הנביא ישעיה אומר על הגאולה שתי מילים באותו פסוק הסותרות לכאורה זו את זו: "אֲנִי ה' בְּעִתָּהּ אֲחִישֶׁנָּה" (ישעיה ס,כב). הגמרא (סנהדרין צח,א) עומדת על הסתירה: 'בְּעִתָּהּ' משמעותה שהגאולה תבוא בזמנה הקבוע לה מראש, ואילו המשמעות של 'אֲחִישֶׁנָּה' היא שהקב"ה יחיש ויזרז אותה ויביא אותה קודם הזמן.

הגמרא משיבה: "זכו – אחישנה, לא זכו – בעיתה". כלומר, נרמזו כאן שתי האפשרויות של מועד הגאולה. אם נזכה – יתרחש 'אחישנה', והגאולה תבוא קודם הזמן הסופי שלה, ואם לא נזכה – תבוא 'בְּעִתָּהּ', בזמן הקבוע לה מראש.

כלומר, לגאולה יש מועד קבוע מראש ('בְּעִתָּהּ'), וגם אם לא יהיו היהודים ראויים לכך, הגאולה תבוא במועד ההוא; ואולם אם יזכו במעשיהם, יתקיים 'אֲחִישֶׁנָּה' – הקב"ה יחיש את הגאולה ויביאה הרבה לפני המועד הנקוב.

זֵרוּז. יסוד בסיסי באמונת הגאולה הוא ההכרה, שכל אחד ואחד יכול לזרזה. איננו יכולים להסתפק באמונה במשיח ובציפייה לבואו, אלא מחובתנו לעשות פעולות של תורה ומצוות המזרזות את בואו. זה אחד ההסברים לכך שהקב"ה לא גילה לנו את זמן הגאולה, כדי שלא נרגיש שהעניין כבר סגור וחתום, אלא שכל אחד ואחד ישתדל לפעול ולעשות כדי לקרב את הגאולה.

חז"ל ציינו כמה וכמה דברים שיש בהם סגולה מיוחדת לקירוב הגאולה. הבולטת ביניהם היא הצדקה, שעליה נאמר (בבא בתרא י,א): "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה". בתנא דבי אליהו (זוטא, פרק א,י) נאמר: "גדולה צדקה, שהיא ממהרת יום בן-דוד וימות גאולתנו". בהמשך (א,טז) מובא על כך הפסוק (ישעיה נו,א): "שִׁמְרוּ מִשְׁפָּט וַעֲשׂוּ צְדָקָה, כִּי קְרוֹבָה יְשׁוּעָתִי לָבוֹא וְצִדְקָתִי לְהִגָּלוֹת". היינו שעל-ידי הצדקה פועלים שיהיה "קרובה ישועתי לבוא".

גם התשובה בכוחה להביא את הגאולה בשעתא חדא, כדברי הרמב"ם (הלכות תשובה פרק ז, הלכה ה): "הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומייד הן נגאלין". ומסופר בזוהר (מדרש הנעלם, חלק א, קלט,ב) שרבי אלעזר בן-ערך ישב פעם אחת בצער רב. שאלוהו לסיבת צערו, והשיב שהוא רואה כי הגאולה תהיה באלף השישי והגלות תימשך הרבה, ועל כך הוא מצטער, שכן מי יזכה לאריכות ימים כזאת. אחר-כך חזר ואמר: "בתשובה יתקדם כולא" [=על-ידי התשובה יוקדם הכול].

כמו-כן עצם הציפייה לגאולה היא מהדברים העיקריים המזרזים את הגאולה ושבזכותה תבוא הגאולה מהר יותר, כמאמר חז"ל (ילקוט שמעוני, איכה, רמז תתקצז): "אמר יצחק לפני הקב"ה: ריבונו-של-עולם, שמא אין חזרה לבנים?!". השיבו הקב"ה: "אל תאמר כן. יש דור שהוא מצפה למלכותי – מייד הם נגאלים, שנאמר וְיֵשׁ תִּקְוָה לְאַחֲרִיתֵךְ, נְאֻם ה', וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם" (ירמיה לא,טז).

חשיבות הציפייה לגאולה היא גם בפשטות, שכן אם איננו מצפים חס ושלום לגאולה, כאילו אנו מצהירים שהמצב הנוכחי טוב לנו. לכן הציפייה לגאולה מזרזת ומחישה את בואה, כי כשהקב"ה רואה שבניו מצפים לישועה, הוא נענה לבקשתם ומזרז את בואה.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)