חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:39 זריחה: 5:37 י"ח באייר התשפ"ד, 26/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ראש השנה לאילנות
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1828 - כל המדורים ברצף
שמרנות והתחדשות, כמו עץ
יש חדש
לקרוע את ים המחשבות
ראש השנה לאילנות
פירות בשפע
שן שום מארץ ישראל
צמיחת אילן הגאולה
יהודי איראן יוצאים לאור
ט"ו בשבט בשמיטה
רציתי לשאול

קץ מגולה

"אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה" (סנהדרין צח). כל זמן שאין ישראל על אדמתם, אין הארץ נותנת פירותיה כדרכה; אבל כשתחזור ליתן פירותיה, זה 'קץ מגולה', שקרב לבוא זמן גאולה שישראל יחזרו לאדמתם.

(מהרש"א)

שבעה יחד

שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל אינם גדלים כולם יחד בשום מדינה, כי במדינה שגדל מין אחד, לא גדל מין חברו. רק בארץ ישראל גדלים כולם.

(רבי פינחס מקוריץ)

הענווה כקליפת העץ

ידוע מספרי חכמי הטבע, שהאילן אם יחסר מקליפתו אינו עושה פירות לעולם. כך אם תחסר לאדם מידת הענווה, אין לו עיקר ולא שורש ופרי, ונוח לו שלא נברא.

(רבנו בחיי)

לא אילן סרק

אדמו"ר הזקן אמר לאברך אחד, למדן מופלג, שנכנס ל'יחידות' בפעם הראשונה: "כי האדם עץ השדה". אילן, כשאינו עושה פירות, נעשה אילן סרק. אפשר להיות בקי בש"ס וחס ושלום להיות אילן סרק. צריכים לעשות פירות. מה התועלת בתורתך ועבודתך, אם לא הארת אור,  להכניס אור בעוד יהודי?

האדם כעץ השדה

וכי אדם עץ שדה הוא? אלא משום דכתיב "כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות", וכתיב "אותו תשחית וכרתָּ". הא כיצד? אם תלמיד-חכם הגון הוא – ממנו תאכל, ואותו לא תכרות (למוד הימנו – רש"י), ואם לאו – "אותו תשחית וכרת" (סור מעליו – רש"י).

(תענית ז)

חובה לעשות פירות

לכן האדם נמשל לעץ השדה, כי כשם שהעץ עושה פירות, כן השכל חייב לעשות 'פירות': הוא חייב להשפיע על המידות ולעוררן לאהבת ה' ויראתו, ושרגשות אלה יתבטאו בקיום המצוות הנקראות "פֵּירֵי" (סוטה מו).

(הרבי מליובאוויטש)

תפילה על האילן המיוחד

"באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, בית הילל אומרים: בחמישה-עשר בו" (משנה ראש השנה א,א). למה לא נאמר ראש השנה לאילנות, בלשון רבים, כמו בשאר הדברים – לשמיטין, ליובלות ולירקות? יש בזה רמז למה שקיבלנו מרבותינו, שיש להתפלל בט"ו בשבט לה' יתברך שיזמין לנו לסוכות אתרוג כשר, יפה ומהודר. זהו 'לאילן' – האילן המיוחד הנחוץ לקיום המצווה לקחת "פרי עץ הדר".

(בני יששכר)

דרש ופשט

בעל חידושי הרי"ם נקלע בט"ו בשבט לקוצק. כיבדהו הרבי מקוצק לומר מעניינא דיומא. פתח הרי"ם בסוגיה של ראש השנה לאילנות בחריפות ובקיאות עצומה. כשסיים, פנה אליו הרבי מקוצק ואמר: דרשה זאת מקומה בחוץ לארץ בלבד, ולא בארץ ישראל. כי בארץ ישראל זה ראש השנה לאילנות לא על-פי דרש, אלא פשוטו כמשמעו. שם, בארץ ישראל, אין ראש השנה אומר דורשני, אלא עשֵׂני.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)