חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:17 זריחה: 6:02 י"ד בניסן התשפ"ד, 22/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

גן עדן העתידי
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1813 - כל המדורים ברצף
שנת שמיטה, שנת רוגע
יש חדש
איך נבראו השמיים והארץ?
בראשית
למה גשמיות?
שני דברים
מכירת המצוות
גן עדן העתידי
המדען הקנדי ותגליות התורה
גינת הנוי בשמיטה

כאשר ברא הקב"ה את אדם הראשון קבע את מקומו בגן העדן, כמו שנאמר: "ויטע ה' אלוקים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר... ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה" (בראשית ב,ח; ב,טו). הגמרא (ברכות לד,ב) מבחינה בין ה'גן' ובין ה'עדן': "עדן – שלא שלטה בו עין כל בריה. שמא תאמר אדם הראשון היכן היה, בגן; ושמא תאמר הוא גן הוא עדן? תלמוד לומר 'ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן', גן לחוד ועדן לחוד".

בתורת החסידות (ספר המאמרים עת"ר עמ' ריג) מוסבר שגן העדן מייצג גילוי אלוקי עצום. האדם נברא לתוך מציאות שבה האור האלוקי מאיר בגלוי, ובוודאי לא היה מקום שהרע יוכל להפריע לטוב. "דמתחילה היה הכוונה שעבודתו יהיה בגן עדן דווקא, וכן היה צריך להיות, כמו שהאלוקים עשה את האדם ישר כו'... דבתחילה היה גופו מזוכך בתכלית, ולא היה בו תערובות רע, ואור נשמתו האיר בו בגילוי, והיה עבודתו לא לברר ולזכך... כי אם היה עבודתו להמשיך גילוי אור אין-סוף... ולכן הניחהו בגן עדן, שהוא מקום מוכשר על המשכת האור".

ואולם החטא יצר מציאות שבה האור האלוקי מוסתר והרע יכול להעלים את האמת: "ואחר-כך כשחטא... נשתנה אופן העבודה, וצריך להיות לברר ולזכך כו', ומשום זה נגרש מגן עדן, שאינו ראוי להיות בגן עדן... והיה עבודתו אז לא להמשיך גילוי אלוקות כי אם לעבוד את האדמה לברר בירורים".

גן עדן במקום גשמי

בסיום מסכת תענית נאמר: "עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד ואחד מראה באצבעו, שנאמר 'ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו זה קיווינו לו ויושיענו, זה ה' קיווינו לו נגילה ונשמחה בישועתו'".

הרבי מליובאוויטש שואל מה עניינו של גן העדן בשעה שתבוא הגאולה ותהיה התגלות אלוקית אין-סופית המכונה 'מחול', כמו מעגל שאין בו ראש וסוף? מסביר הרבי (התוועדויות תשד"מ כרך ד, עמ' 2444):

"כאשר נברא העולם – נברא גם 'גן עדן', כחלק ממציאות העולם, כמסופר בפשטות הכתובים: 'ויטע ה' אלקים גן בעדן מקדם', ושם היה מקומו של אדם הראשון – 'וישם שם את האדם אשר יצר', 'ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה'. ומובן, שמלבד 'גן עדן' הייתה מציאות העולם שמחוץ לגן עדן, אשר גם בה היו כמה וכמה עניינים... ובכללות 'לא לתוהו בראה לשבת יצרה', שעניין זה נאמר (לא רק בנוגע לגן עדן, אלא גם) בנוגע למציאות העולם כולו... אלא ש'גן עדן' הוא המקום הכי מובחר ונעלה שבמציאות העולם גופא, ושם היה כאמור מקומו של אדם הראשון...

"ומזה מובן שכאשר יתוקן החטא ומציאות העולם תחזור לשלמותה, כפי שהייתה בהתחלת הבריאה... – הרי לא ייתכן לומר שהמציאות של 'גן עדן' תתבטל מן העולם! דבר הכי מופרך: וכי מפני שיתבטל החטא תתבטל המציאות של 'גן עדן'?!...

יותר מבתחילה

"אדרבה: מכיוון שלעתיד לבוא יהיה העולם בתכלית השלמות, באופן נעלה יותר מהשלמות שהייתה בתחילת הבריאה – הרי בוודאי שיהיה בו גם המקום של 'גן עדן', שהוא החלק הכי מובחר ושלם שבמציאות העולם, ולא עוד אלא שגם המקום ד'גן עדן' יהיה נעלה יותר מכפי שהיה בתחילת הבריאה...

"על-פי זה מובן בפשטות... מה שכתוב 'עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים... בגן עדן': גם לעתיד לבוא, בעולם התחייה, יהיה המקום של 'גן עדן' במציאות העולם, ושם תהיה השלמות הכי נעלית שבעולם התחייה – כשם שהיה בתחילת הבריאה, ואדרבה, באופן נעלה יותר".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)