חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:50 י"ד בתמוז התשפ"ד, 20/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

"נותנים כאן הרבה 'חבילות'"
ניצוצי רבי

מדורים נוספים
התקשרות 551 - כל המדורים ברצף
"הפרשה" ו"הרמה" בחיי היהודי
לפרוץ את גדרי הגלות
"נותנים כאן הרבה 'חבילות'"
פרשת תרומה
"כאילו הם עוסקין בבניין הבית"
אימוץ ילדים
הלכות ומנהגי חב"ד

הרבי שבע רצון מהרעיון לארגן הגרלה בין אנ"ש על כרטיס טיסה ל'בית חיינו' * הנוסע הוא שליח של כולם, מבהיר הרבי, ומעורר שכל משתתפי ההגרלה כולם יתכוננו כאילו הם בעצמם היו הנוסעים * "קודם הילוך על ציון של צדיק ובפרט איש כללי וביחוד נשיא ישראל, צריכה להיות ההכנה בכל חמשת עניינים הנזכרים במאמר עניין ההשתטחות לאדמו"ר האמצעי"

מאת הרב מרדכי-מנשה לאופר

הגרלה בין החסידים בארץ-הקודש ת"ו על כרטיס טיסה לרבי, החלה כבר בשנים הראשונות לנשיאות. יוזם הרעיון ומבצעו בפועל היה הרה"ח ר' רפאל-נחמן כהן (אביו של ה'חוזר' - יבלחט"א - הרה"ח הרב יואל שיחי' כהן). בכ"ה בטבת תשט"ו (אגרות-קודש, כרך י, עמ' רסד) כותב לו הרבי:

נהניתי ממה שמצרף במכתבו רשימת המשתתפים בההגרלה. וכיוון שכפי מכתבו הוא מחברי ועד ההגרלה - הנה בטח ימצא האותיות המתאימות להסביר לכל המשתתפים, כי - לכאורה על-פי השולחן-ערוך (חושן-משפט רז, סעיף י"ג) ענין של הגרלה בכגון דא, היינו שהזוכה מרוויח דבר ששווה סכום גדול בהרבה ממה ששילם בעד השתתפותו, יש בזה חשש דאסמכתא באופן דלא קניא. ועל-כורחך צריך-לומר שבנידון-דידן הנה כל המשתתפים הסכימו בלבב שלם להקנות את מעותיהם בלי כל שיור, וכדי שלא יהיה גם חשש דחשש - הרי טוב יהיה שזה הזוכה יתחשב כשלוחם של כל המשתתפים, אשר שלוחו של אדם כמותו, ובמילא בנסיעתו של הזוכה הרי, במידה ידועה, כל-אחד-ואחד מהם נוסע.

הרבי ממשיך ומבהיר:

והנה, אף אם-תימצי-לומר שבין אותם המשתתפים אפשר להיות גם כזה החפץ לנסוע מפני סיבה צדדית, על-כל-פנים בטוח הדבר שרובם כוונתם להיות על הציון הקדוש, להתראות וכו', ובמילא למרות שזוכה רק אחד בהנסיעה, הנה על כל המשתתפים לעשות הכנות המתאימות כאילו הם היו הנוסעים. והרי קודם הילוך על ציון של צדיק ובפרט איש כללי וביחוד נשיא ישראל, צריכה להיות ההכנה בכל חמשת עניינים הנזכרים במאמר עניין ההשתטחות לאדמו"ר האמצעי, ומתאימים לנר"ן ח"י של נפש כל אחד מישראל.

הרבי חותם את הנושא בהבעת תקווה ("ויהי רצון") שכל הנ"ל יביא להזזה והתעוררות בפועל במחשבה, דיבור ומעשה - מתאים לרצון נשיאינו כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

"הצלחה בהגרלה וכוונתה ומטרתה"

טופס אחד של מכתב-כללי פרטי (גוף המכתב נדפס באגרות-קודש, כרך כה, עמ' קעב-ד) שיגר הרבי ל:

כבוד המשתתפים בהגרלה לנסיעה וכו' ובראשם הזוכים בגורל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הידיעה ע"ד [=על דבר] ההגרלה.

בברכת הצלחה בהגרלה וכוונתה ומטרתה

מ. שניאורסאהן

בשולי המכתב הוסיף הרבי:

נ.ב. ז"ע [=זה עתה] נתקבל המכ' [=המכתב] מחג הגאולה י"ב תמוז, רשימת הנ"ל שליט"א.

"פריסת-שלום מתוך התוועדות חסידותית"

הרה"ח ר' אלעזר שיחי' ליפש (כיום בכפר-חב"ד), זכה להיות "הזוכה בגורל" בחודש תשרי תש"כ, לאחר שובו קיבל את המכתב הבא:

צילום במהדורה המודפסת

כחצי שנה לפני נסיעתו לרבי קיבל הנ"ל את המכתב הבא (ממזכירות הרבי):

צילום במהדורה המודפסת

"רשות להתעכב פה גם היום"

לאחרונה התפרסמו בקובץ 'פלפול התלמידים' במונטריאול כמה מסמכים הקשורים בנסיעת תלמידי הישיבה לחצר הרבי. שלושת המסמכים מהווים עדות לסדר ולמשמעת שנתבעו מתלמידי התמימים שנסעו לחצר הרבי. בין השאר - לנסוע ברשות ההנהלה ולשוב מייד בתום המועד שנקבע להם.

צילום במהדורה המודפסת

קודם צריך "לפתוח את החבילות"

ב'יחידות' מחודש מרחשוון תשכ"ז שזכה לה הת' ש"ד וולפא, ביקש הלה מהרבי ברכה לחזור ל-770 בהקדם. הרבי השיב לו על כך ('תשורה' אור לכ"א באדר ב' תש"ס, עמ' 38):

"לחזור לכאן בחזרה?! הרי קודם צריך 'לפתוח את החבילות' מה שלקחו כאן ביודעים ועוד הרבה יותר שלא ביודעים. ובפרט כשהקב"ה עזר שהיית כאן שנה ויותר משנה, ובשנה זו היית כאן פעמיים בחודש תשרי.

"כשרואים שלומדים נגלה וחסידות וכו', שתורה נאמר בה 'הלא כה דברי כאש' הרי מבלי הבט באיזה אופן שעושים זאת, לא יכול להיות שזה לא יפעל לשנות את האדם. ומה שלא רואים זאת מיד זה לא הוכחה... וכידוע המבואר בלקוטי-תורה בהנוגע לחילוק שבין זריעה ונטיעה, שהצמיחה של נטיעה אורכת כשנה ובזריעה צומח הרבה יותר מהר, אבל לאידך הרי דווקא בנטיעה רואים אחר כך את התוצאות מזה שצומחים פירות מתוקים...

"ובכללות הוא כמדובר בהתוועדות של שמיני-עצרת ושמחת-תורה בהנוגע למה שנותנים כאן הרבה חבילות, ואחר-כך במשך השנה צריך לפרק ולפתוח אותם. וכך גם כאן, שכאשר הגעת למקום מסויים ששם צריך אתה לקחת כוחות לזמן רב ולכמה שנים, שיישאר לך גם בשעה שתיסע ממקום זה בחזרה לבית אביך, שאצלך הרי זה ארץ-ישראל, אז באמת קיבלת הרבה, אלא שיש מה שרואים מיד, ויש מה שלוקחים באופן סתום ורואים את זה רק אחר כך, ודווקא זה גבוה יותר ממה שרואים מיד.

"עליך לנצל את הכוחות שקיבלת או על-כל-פנים חלק מהם, ושזה ישפיע שתהיה למדן ושוקד ועובד כמו המעלות שצריך שיהיו אצל תמים, וכשיראו שאתה עושה כן ובפרט שיש לך זכות אבות שאתה מגזע אדמו"ר הזקן, אז אפשר לחשוב על חזרה לכאן. סע לשלום ותמסור דרישת שלום...".

"תתוספנה עליהן עוד"

באחת השנים הגיעה קבוצת נערות לחצר הרבי. במענה לדיווח על כך ועל קביעת שיעור תורה, כתב להן הרבי:

בטח בהל' [=בהלכות] הצריכות - ויה"ר [=ויהי רצון] שיהא בהצלחה רבה בכל, ותתוספנה עליהן עוד כו"כ [=כמה וכמה].

וזכות הרבות תלוי בהן.

בטח כאו"א [=כל אחת ואחת] מדליקה נרות בעשיו"ט [=בערב שבת ויום-טוב], ויהא לאויו"ש [=לאורך ימים ושנים] טובות, אזכיר עה"צ [=על הציון].

"כותב, אבל בקצרה"...

הנה מכתב ששיגר הרבי להרה"ח ר' [חיים] שמריהו גוראריה מתל-אביב עם שובו מביקור אצל הרבי:

צילום במהדורה המודפסת


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)