חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:50 י"ד בתמוז התשפ"ד, 20/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מינוי מלך
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1806 - כל המדורים ברצף
אם יש ספק – אין ספק
יש חדש
דרך רחבה לתשובה
מינוי מלך
טהורים כבתחילה
משפט על עצמך
טלית חלום
יועצים במקום שוטרים
שיחה על 'ערי מקלט' בלבנון
גילוח הראש

אימתו עליך

"שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלוקיך בו" (דברים יז,טו). אמר רב אשי, מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, דכתיב "שום תשים עליך מלך" – שתהא אימתו עליך.

(קידושין לב)

יראה מהקב"ה לבדו

כשם שהמלך אינו מפחד מפני אדם, אלא מפני מלך מלכי המלכים, כך תהיה אימה זו עליך, שלא תתיירא משום אדם אלא מהקב"ה.

(רבי צבי הכוהן מרימנוב)

מלך על עצמך

"תשים עליך" – על עצמך; "מלך" – שתהיה שולט על רוחך, על מעשיך והתנהגותך.

(רבי ישעיה מרופשיץ)

התבטלות לקב"ה

הכוונה הפנימית במצווה זו היא – להביא את העם לידי התבטלות להקב"ה. כי המלך עצמו בטל בתכלית למלכות שמיים, וידוע שלכן נקרא 'מלך', להיותו 'מרכבה' למלכותא דרקיעא; ומאחר שבני העם בטלים למלך, נמצא שעל-ידו הם בטלים לקב"ה.

(דרך מצוותיך)

כל ימי חייו

כל התחדשות מעוררת התרגשות. כל מלך בתחילה הוא שפל ומקבל עליו עול מלכות שמיים, אבל אחר-כך, במשך הזמן, ההרגל נעשה טבע, והוא מתנשא ומתגאה, פוסע על ראשי עם קודש ופעמים אף מתריס כלפי מעלה. זה מה שהתורה מזהירה "והיה כשבתו על כיסא ממלכתו" – שיהיה תמיד כמו בעת שבתו, וזאת ישיג אם יקרא בתורה כל ימי חייו.

(מנחת חינוך)

נקי תמיד

חז"ל אמרו (ירושלמי ביכורים ג,ג): "כל העולה לגדולה מוחלין לו כל עוונותיו". הרי שביום עלותו על כיסא ממלכתו הוא צדיק ונקי מכל חטא ועוון. על כך התורה אומרת: "והיה – תמיד יהיה ככה – כשבתו על כיסא ממלכתו".

(עיטורי תורה)

שתי תורות

"וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר" (דברים יז,יח). "שתי ספרי תורות, אחת שהיא מונחת בבית גנזיו, ואחת שנכנסת ויוצאת עימו" (רש"י, מסנהדרין כח). מלך בישראל צריך שיהיו לו שתי ספרי תורות: אחת שמונחת בבית גנזיו, לו לעצמו, שייזהר בה לכל פרטיה ודקדוקיה בקפדנות יתרה, ואחת שתצא עימו אל העם – כלפי העם יתנהג בנחת ולפנים משורת הדין.

(כתב סופר)

חוץ ופנים

מלך צריך לנהוג את נשיאותו ברמה, וזו התורה שהיא יוצאת ונכנסת עימו. אבל בשבתו בביתו צריך להיות ליבו חלל בקרבו, ויידע ויבין שגדולתו ניתנה לו מאת ה'. זו התורה שהיא מונחת בבית גנזיו.

(ילקוט גרשוני)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)