חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:12 זריחה: 6:37 ז' בשבט התשפ"ג, 29/1/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יראת שמיים
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1804 - כל המדורים ברצף
כשרות היא מקצוע
יש חדש
התפילה – עבודה שבלב
יראת שמיים
מה מביא את העושר
מה משביע
תפילה בלי תיק
העולם יכיר ויוקיר
ה'חוזר' – דמות יחידה במינה
עציצים בשמיטה

השאלה שה' שואל

"ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעימך" (דברים י,יב). "מה ה' אלוקיך" – במה אני ה' אלוקיך, בזכות אילו מעשים טובים זכאי אתה שייקרא שמי עליך? – זו השאלה שה' אלוקיך "שואל מעימך".

(רבי נפתלי מרופשיץ)

הברכה העיקרית

אחרי שפירט הכתוב (תהילים קכח) את כל הטובות שיקבל אדם ירא ה': "אשרי כל ירא ה' ההולך בדרכיו, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשתך כגפן פוריה" וגו', מסיים הכתוב: "הנה כי כן יבורך גבר ירא ה'". אם רוצים לברך יהודי, טוב שיברכוהו שיהיה "ירא ה'", שתהיה לו יראת שמיים, וממילא יזכה לכל הברכות האמורות בירא ה'.

(רבי מנחם-מענדל מקוצק)

בלי פניות

אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר: "אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמיים בלבד" (שבת לא). "בלבד" – גם יראת שמיים נערכת ונמדדת אם היא 'לבד', בלי פניות צדדיות.

(המגיד מדובנה)

מי שבסביבת משה

"אטו יראת שמיים מילתא זוטרתא היא? אין, לגבי משה מילתא זוטרתא היא" (ברכות לג). ומקשים: הלוא משה אמר את הדברים לכל ישראל, ואיזו תשובה יש בכך שלגביו היראה היא 'מילתא זוטרתא'?! אלא הכוונה 'לגבי משה' – כל מי שהיו אצל משה, שנמצאו בסביבתו, עמדו לפניו וראו את קדושתו וצדקתו ומעשיו הטובים והישרים ביראת ה' כל היום – לגביהם הייתה יראת שמיים 'מילתא זוטרתא'.

(האר"י)

מורא תלמיד-חכם

ידוע שמורא תלמיד-חכם מביא לידי יראת ה', כמאמר רז"ל (פסחים כב) "את ה' אלוקיך תירא – לרבות תלמידי-חכמים". וזהו "לגבי משה מילתא זוטרתא היא": מאחר שבני ישראל התייחסו אל משה ביראה, ככתוב (תישא לד) "וייראו מגשת אליו", הרי זה 'מילתא זוטרתא' שיזכו גם ליראת ה'.

(הבעל שם טוב)

יש יראה – יש הכול

מדוע הגמרא שואלת זאת על היראה בלבד, והרי הפסוק מוסיף ואומר: "ללכת בכל דרכיו ולאהבה... ולעבוד". מכאן שהעיקר הוא יראת שמיים; אם יש יראת שמיים – יש הכול.

(רבי אברהם-מרדכי מגור)

להיות בביטול

הקב"ה שואל מעימך 'מה' – להיות בביטול, שאז לא תחמוד ותתאווה לשום תאווה גשמית. למה הדבר דומה? לשר גדול העומד לפני המלך, שמפני אימת המלך מתבטלת כל מציאותו, עד שאם תעבור לפניו איזו תאווה, ואפילו הגדולה שבתאוות, לא יתאווה אליה כלל. וכיצד מגיעים לבחינת ביטול כזאת? על-ידי "ליראה את ה' אלוקיך... ולאהבה אותו".

(כתר שם טוב)

מענווה ליראה

'מה' מורה על הכנעה וענווה. מידה זו מביאה לידי יראת שמיים, ככתוב (משלי כב) "עֵקֶב עֲנָוָה יִרְאַת ה'". לכן נחשבת יראת ה' 'מילתא זוטרתא' לגבי משה, כי הוא היה בתכלית ההכנעה והביטול, ככתוב (במדבר טז) "ונחנו מה". אך הדבר הוא בהישג יד כל אדם, כי בכל נשמה יש בחינת 'מה', ביטול להקב"ה.

(אור התורה)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)