חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:36 זריחה: 6:12 י"ז באדר א' התשפ"ד, 26/2/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

אהבת ה'
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1803 - כל המדורים ברצף
גדרות שמעניקות ביטחון
חדש על המדף
מנין באה אהבת ישראל
אהבת ה'
כוחה של 'שמע'
דבקות וחיות
שבת מפייסת
סיבת השמחה בט"ו באב
ענבים ודובדבנים בשדה קרב
הכנות לשמיטה

האהבה מושרשת

"ואהבת את ה' אלוקיך" (דברים ו,ה). והלוא אהבה היא דבר שברגש, ואיך אפשר לצוות לאהוב? אלא שבפנימיותו של האדם מושרש הרגש של אהבת ה', וצריך רק לעורר אותו ולהוציאו מן הכוח אל הפועל. זו מצוות 'ואהבת' – שתעשה את כל הפעולות לעורר את אהבת ה' שבקרבך.

(שפת אמת)

אהבה מעוררת אהבה

איך ייתכן לצוות על אדם לאהוב? אלא שקודם קריאת שמע אנו אומרים תחילה "הבוחר בעמו ישראל באהבה". ואם הקב"ה אוהב אותנו, מובן מאליו שאף עלינו לאהוב אותו.

(רבי עקיבא איגר)

יש הבטחה

'ואהבת' זו הבטחה – סופך לבוא לידי אהבה! כיצד אפשר להגיע לידי אהבה כזו? – על-ידי הקדמת "שמע ישראל ה' אלוקינו", הרומז ללמעלה מהטבע, שהוא אלוקינו, כוחנו וחיותנו. דבר זה מעורר ומביא לידי אהבת ה'.

(המגיד ממזריטש)

אהבת ישראל תחילה

שלוש פעמים בכל התנ"ך נאמר הפועל הזה: "ואהבת לרעך כמוך", "ואהבת לו כמוך", "ואהבת את ה' אלוקיך". ואף שאין מוקדם ומאוחר בתורה, רמז יש בדבר. מדוע ציוותה התורה על אהבת הזולת קודם אהבת ה'? לומר לך שאי-אפשר להגיע לאהבת ה' אלא אם כן קדמה לה אהבת ישראל. על-פי זה מוסבר מה שכתב האר"י ז"ל בכוונותיו: "קודם התפילה יקבל עליו מצוות עשה של 'ואהבת לרעך כמוך' ויכוון לאהוב את כל אחד כנפשו".

(עיטורי תורה)

גם כשיש לבטים

"ובכל נפשך" – "אפילו הוא נוטל את נפשך" (רש"י). אם כן, יש לפרש את 'בכל לבבך' גם בדרך זו: אפילו הוא נוטל את לבבך. היינו, כשאין ליבך שלם עימך, אלא הספקות אוכלים בו, והוא כאוב ודווי בלבטי פקפוקים, גם אז – 'ואהבת'.

(חידושי הרי"ם)

פרנסה של ציבור

"ובכל מאודך". רק ליחיד נאמר 'ובכל מאודך', אבל בפרשת 'והיה אם שמוע', שמדברת לרבים, לא נאמר 'ובכל מאודכם'. כי אצל רבים עניין הפרנסה הוא סכנת נפשות, וממילא זה נכלל ב'ובכל נפשכם'.

(רבי מנחם-מענדל מקוצק)

החידוש הוא בעושר

'ובכל נפשך' נדרש: "אפילו הוא נוטל את נפשך". אם כן, מדוע לא נדרש כך על 'ובכל מאודך', אפילו הוא נוטל את ממונך? – אלא שכשנוטלים מאדם את ממונו אין רבותא בכך שהוא נשאר חרד לדבר ה'; להפך, על-פי רוב שומרים את מצוות ה' ביתר שאת בשעת מצוקה דווקא, בעת עוני ודלות. חידוש גדול הוא כשעובדים את ה' מתוך עושר ורווחה.

(רבי פינחס הלוי הורביץ)

בלי-גבול יחסי

'בכל לבבך' – שהלב כולו מלא אהבת ה'. ככל שהלב מסוגל להכיל, הוא מלא אהבת ה'. 'ובכל נפשך' – האהבה מתפשטת בכל כוחות הנפש. 'ובכל מאודך' – אהבה שאינה יודעת גבול, שהיא מעל ומעבר לגדרי כוחות הנפש. ונאמר 'מאודך', ולא 'מאוד', היינו 'מאוד שלך', כי מה שהוא בבחינת 'בלי גבול' אצל אדם אחד נחשב 'גבול' באדם שני.

(ספר המאמרים תש"י)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)